Головна

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

 1. II ВИДАЧА ЗАВДАННЯ І ВИБІР ВАРІАНТУ
 2. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
 3. II. Завдання та вправи
 4. II. Завдання та вправи
 5. II. Завдання та вправи
 6. II. Завдання та вправи
 7. II. Завдання та вправи

Із пропонованих завдань обрати три для виконання.

Тема 1. Освіта й виховання у суспільній цивілізації, в епоху Середньовіччя та Відродження(4 год.)

1. Вписати до педагогічного словника основні терміни і поняття, що стосуються виховання дітей у первісному суспільстві, стародавніх цивілізаціях, епох Середньовіччя та Відродження.

2. Підготуйте хронологічну схему виникнення європейських університетів.

Тема 2. Західноєвропейська педагогіка Нового часу та Просвітництва (4 год.)

 1. Скласти список педагогів, учених та громадських діячів епохи Просвітництва, результати занести в таблицю.
№ з/п П.І. Б. педагога Роки життя Основні праці
       
       
       
 1. На основі педагогічного роману «Еміль, або Про виховання», проаналізувати концепцію природного виховання Ж.-Ж. Руссо (вікова періодизація, завдання виховання, засоби виховання).

Тема 3. Західноєвропейська педагогіка в кінці ХVІІІ - на початку ХІХ століття (4 год.)

1. Скласти план і коротку анотацію праці Й. Г. Песталоцці «Лінград і Гертруда».

2. Зробити виписки з праці Й. Г. Песталоцці «Як Гертруда вчить своїх дітей». Виокремити ідеї, які актуальні для сучасної вітчизняної педагогіки.

Тема 4. Загальні тенденції світової педагогіки в кінці ХІХ - на початку ХХ століття (6 год.)

 1. Зробити порівняльну таблицю між рухом нового виховання і концепцією особистісно зорієнтованою системою виховання в Україні.
 2. Виокремити і обґрунтувати ідеї гуманістичного виховання західноєвропейських педагогів ХХ століття, що мають цінність для сьогодення.

Тема 5. Українська школа й педагогіка в роки УНР(4 год.)

 1. Зробити аналіз діяльності П. Холодного в Центральному апараті управління освітою в УНР (1917 - 1921 рр.).
 2. Скласти список педагогів, учених та громадських діячів періоду УНР, результати занести в таблицю.
№ з/п П.І. Б. педагога Роки життя Основні праці
       
       
       

Тема 6. Педагогічні ідеї та розвиток системи освіти в Радянський період(4 год.).

 1. Зробити порівняльний аналіз загальної освіти УРСР і РСФС (20-ті роки ХХ століття).
 2. Доведіть, що у 60-ті роки досить відчутною є тенденція пожвавлення діяльності у галузі освіти.

Тема 7. Зародження та розвиток гуманістичних ідей в педагогіці ХХ століття(6 год.).

 1. Опрацювати твір В. Сухомлинського «Батьківська педагогіка» визначити взаємозв'язки родини і школи.
 2. За результатами опрацювання творів В. Сухомлинського виокремити ідеї, що є актуальними для сучасної освіти.

Тема 8. Розвиток педагогічних ідей та систем освіти в незалежній Україні (4 год.).

1. Визначити особливості навчально-виховногої діяльності у закладах нового типу.

2. Виділити головні ознаки особистісно зорієнтованого виховання дітей.

 Варіант 1 | Тести з однією правильною відповіддю
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати