Головна

Рівень 1-й (кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал). | Творче завдання (В залежності від повноти розкриття завдання відповідь оцінюється у 5 балів). | Рівень 1-й (кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал). | Творче завдання (В залежності від повноти розкриття завдання відповідь оцінюється у 5 балів). |

Творче завдання (у залежності від повноти розкриття завдання відповідь оцінюється у 5 балів).

  1. D. Правильна відповідь не вказана.
  2. I. Примітки до розкриття облікової політики та загальні відо­мості щодо банку
  3. II ВИДАЧА ЗАВДАННЯ І ВИБІР ВАРІАНТУ
  4. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
  5. II. Завдання та вправи
  6. II. Завдання та вправи
  7. II. Завдання та вправи

1.Загальноекономічна проблема обмеженості виробничих ресурсів:

а) яким чином проявляється на ринку трудових ресурсів?

б) які напрямки вирішення даної проблеми на ринку трудових ресурсів?

в) чи існує обмеженість трудових ресурсів за сучасних умов розвитку України?

2.Поясніть, як інформація про еластичність попиту на послуги водія маршрутного таксі може вплинути на його рішення продовжити справу.

Задача 1 (5 балів):На фірмі виробляється два види товару - А і Б. Для виробництва одиниці товару А потрібно 60 одиниць ресурсу, для виробництва одиниці товару Б - 45 одиниць. Загальний обсяг повністю взаємозамінного ресурсу, який є у розпорядженні, становить 3600 одиниць.

1.Побудуйте криву виробничих можливостей.

2.Визначте альтернативні витрати виробництва останньої одиниці товару А.

Задача 2 (10 балів):Функція попиту на товар Х задана рівнянням

Qd = 65 - 0,2 Px + 0,03 Py + 0,001 J.

Відомо також, що Рх = 100грн., Ру = 500грн., J = 100 000 грн.

Визначте:

1.Величину попиту на товар Х;

2.Значення коефіцієнта еластичності попиту за ціною на товар Х та охарактеризуйте вид товару Х;

3.Значення коефіцієнта еластичності попиту за доходом та охарактеризуйте вид товару Х.

Задача 3 (15 балів):На ринку досконалої конкуренції діють фірми, які мають однакові загальні витрати, що описуються функцією:

ТС = 0,1 Q3 - 4 Q2 + XQ.

Попит на продукцію галузі заданий рівнянням: Qd = 680 - 5 P. Відомо, що в майбутньому в галузі залишиться 24 фірми. Знайдіть параметри Х.

 Рівень 1-й (кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал). | Мета та завдання уроків образотворчого мистецтва
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати