На головну

Рівень 1-й (кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал). | Творче завдання (В залежності від повноти розкриття завдання відповідь оцінюється у 5 балів). | Рівень 1-й (кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал). |

Рівень 1-й (кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал).

  1. D. Правильна відповідь не вказана.
  2. I рівень
  3. II рівень
  4. III рівень
  5. Базовий рівень підготовки
  6. Базовий рівень підготовки
  7. Базовий рівень підготовки.

1.Визначальною рисою сучасної світової економіки є:

а) технологізація; б) інтернаціоналізація; в) гуманізація; г)соціалізація.

2.Якщо одночасно зменшиться пропозиція товару та збільшиться попит на нього, то:

а) обов'язково зросте ціна і знизиться обсяг продажу;

б) обов'язково зросте ціна, а обсяг продажу може залишитись незмінним;

в) обов'язково зростуть і ціни, і обсяг продажу;

г) обов'язково зменшиться рівноважний обсяг і рівноважна ціна.

3.На відміну від досконало конкурентної фірми, монополіст:

а) має справу з з досконало еластичною кривою попиту;

б) може вибрати будь-який обсяг виробництва продукції та продати її за будь-якою ціною;

в) за наявною кривою ринкового попиту може вибрати таку комбінацію ціни та обсягу виробництва, яка принесе йому максимальний прибуток;

г) може призначити будь-яку ціну на свою продукцію.

4.Попит на товар еластичний, коли:

а) загальна виручка збільшується зі зменшенням ціни;

б) крива попиту зміщується праворуч;

в) загальна виручка зменшується зі зменшенням ціни;

г) зміна ціни не впливає на величину загальної виручки.

5. Економічні витрати включають в себе:

а) явні витрати, але не включають неявні;

б) неявні витрати, в тому числі і нормальний прибуток;

в) явні і неявні витрати, в тому числі і нормальний прибуток;

г) не включають ні явні, ні неявні витрати.

6.Раціональний споживач буде купувати різні товари по одній ціні тільки тоді, коли:

а) це відбувається на розпродажі; б) це товари-субститути;

в) корисність цих товарів для нього однакова; г) це - малоцінні товари.

7.У якій пропорції відбувалося впровадження гривні в сучасній Україні:

а) 1000 купонів на одну гривню; б) 10000 купонів на одну гривню;

в) 100000 купонів на одну гривню; г) 1000000 купонів на одну гривню.

8.Крива виробничих можливостей зсунеться ліворуч у випадку:

а) має місце економічне зростання;

б) падіння продуктивності праці у виробництві;

в) зниження рівня споживання в країні;

г) коли зменшується потік іммігрантів в країну.

9.Земельна рента, яку одержить власник землі, збільшиться, якщо за інших рівних умов:

а) зменшиться ціна землі;

б) збільшиться продуктивність землі як фактора виробництва;

в) крива попиту на землю зрушиться ліворуч;

г) знизяться ціни на сільськогосподарську продукцію.

10.Повна зайнятість ресурсів означає, що:

а) усі капітальні ресурси працюють на повну потужність;

б) усі наявні природні ресурси використовуються у виробництві;

в) усе працездатне населення країни зайняте у виробництві;

г) усі придатні до виробництва ресурси використовуються ефективно.

 Творче завдання (В залежності від повноти розкриття завдання відповідь оцінюється у 5 балів). | Творче завдання (у залежності від повноти розкриття завдання відповідь оцінюється у 5 балів).
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати