Головна

Клієнт, як і інші люди, не може бути цілком самодостатнім.

  1. Иногда в жизни встречаются те люди, которых ты никогда не хотел бы больше встречать, они всегда появляются внезапно, в самый неподходящий момент.
  2. Как люди, которые привыкли бороться за все в своей жизни, могут изменить эту энергию и ощутить больше радости, не чувствуя, что пренебрегают своими обязанностями?
  3. Люди, оказывающие позитивное влияние, повышают ценность жизни для других людей
  4. Хотите быть дураками, над которыми будут с сожалением смеяться люди, ведущие здоровую жизнь? - Каждый должен ответить на этот вопрос сам себе, не уходя от своевременного ответа.

Необхідність вибору між двома неоднозначними варіантами поведінки пов'язується з етичними дилемами. Вони виникають за наявності конфлікту між метацінностями, соціокультурними цінностями, персональними цінностями та професійними цінностями, або коли очікуваний результат не є бажаним для одного чи кількох учасників ситуації. Етична дилема передбачає ситуацію, у якій соціальний працівник, здійснюючи той або інший вчинок, приймаючи певне рішення, вимушений визначати для себе пріоритети: нормативи професійної етики або власні моральні переконання / суспільний запит / вимоги керівництва. Етична дилема виникає в ситуації, коли всі альтернативні рішення чи варіанти поведінки мають негативні моральні наслідки, коли важко відрізнити гарне від поганого, добро від зла.

Прийняття соціальним працівником етичних рішень передбачає відповіді на такі питання:

Хто мій клієнт?

Які обов'язки я маю стосовно нього?

Чи маю я професійні обов'язки стосовно інших людей?

Якими є мої особистісні цінності?

Чи сумісні вони з професійними, з загальнолюдськими?

Основні засади професійної етики викладаються у Етичних кодексах та інших програмних документах національних асоціацій соціальних працівників. Міжнародні етичні стандарти:

· 1994 р. - документ Міжнародної федерації соціальних працівників «Етика соціальної роботи: принципи і стандарти», що складається з двох частин: «Міжнародна декларація етичних принципів соціальної роботи» і «Міжнародні етичні стандарти соціальних працівників», в яких проголошуються етичні принципи і стандарти соціальних працівників стосовно клієнтів і колег;

· 2004 р. - документ Міжнародної федерації соціальних працівників та Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи «Етика в соціальній роботі, декларування принципів» -визначає сім прав людини, довкола яких має будуватися діяльність соціальних працівників.

За міжнародними етичними стандартами соціальних працівників існують загальні стандарти етичної поведінки, стандарти поведінки соціального працівника стосовно клієнтів, стандарти стосунків соціального працівника з установами й організаціями, стандарти поведінки соціального працівника стосовно колег, стандарти професії соціального працівника. У 2003 році Українська асоціація соціальних педагогів і працівників соціальної сфери ухвалила Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України,його булозатверджено Наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту у вересні 2005 року.

Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України містить такі етичні принципи діяльності: повага до гідності кожної людини; пріоритетність інтересів кожної людини; толерантність; довіра і взаємодія у розв'язанні проблем клієнта; доступність послуг; конфіденційність; дотримання норм професійної етики.

ДодатокЛюдські цінності - як нирки, часто навіть не знаєш, що вони в тебе є, поки вони не заболять | СТВОРЕННЯ ЕТИЧНОГО КОДЕКСУ СПЕЦІАЛІСТІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ УКРАЇНИ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати