На головну

Продовольча безпека є однією зі складових

  1. IV. ОБОРОНА 1 НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
  2. Бездітні сім'ї та сім'ї з однією дитиною
  3. Безпека влаштування та експлуатації вентиляційних систем
  4. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
  5. Безпека життєдіяльності як категорія
  6. Безпека під час відпочинку та вдома
  7. БЕЗПЕКА ПОЛЬОТІВ

Енергетична безпека є невід'ємною складовою економічної і

Національної безпеки, необхідною умовою існування і розвитку держави. Енергетична безпека - це стан

захищеності життєво важливих "енергетичних інтересів" особистості,

Суспільства, держави від внутрішніх та зовнішніх загроз, що забезпечує

Безперебійне задоволення споживачів економічно доступними ПЕр (паливно-енергетичні ресурси) прийнятної якості за нормальних умов та в надзвичайних ситуаціях.

Визначальним фактором підтримки належного рівня енергетичної безпеки є сталий розвиток власного паливно-енергетичного комплексу (ПЕК), який складається із підприємств, які спеціалізуються на видобутку, збагаченні, переробці і споживанні твердого, рідкого та газоподібного палива, виробництві, передаванні та використанні електроенергії і тепла.

У паливно-енергетичному комплексі виділяються дві великі групи галузей - паливна і електроенергетика. До паливної промисловості належать нафтодобувна, нафтопереробна, газова, вугільна, торф'яна, сланцева, урановидобувна і збагачувальна; до електроенергетики - теплові, гідро-, атомні електростанції і нетрадиційні види (сонячна, вітрова, геотермальна та інші).

Базовими показниками енергетичної безпеки є такі індикатори: рівень забезпеченості у паливно-енергетичних ресурсах, частка потреби у паливно-енергетичних ресурсах, що забезпечується за рахунок імпорту з однієї країни, наявність стратегічних запасів енергетичних ресурсів тощо

12. Продовольча безпека, як складова економічної безпеки держави

Продовольча безпека є однією зі складових

Економічної безпеки країни. Політична стабільність та розвиток країни є можливими лише за умов розв'язання питань щодо забезпечення населення продуктами харчування. Тривала нестача основних продуктів харчування буде мати наслідком погіршення якості життя населення, зниження продуктивності праці, негативні соціальні наслідки.

Однією з основних причин занепаду вітчизняного виробництва, поряд із низьким рівнем продуктивності праці, значними темпами росту цін на матеріально-технічні ресурси та пально-мастильні матеріали є цінова дискримінація з боку посередників, які вміло користуютьсяАнал. метод-складне явище уявно розклад. на окремі, більш прості складові, а потім вивч.їхні кіль. та якісні сторони, зв'язки та взаємодії. | Співвідношення тарифного і нетарифного регулювання та інші
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати