На головну

Що таке «озонова дира»? потоншення озонового шару | Яка товщина озонового шару? 3 мм | Яка участь живих організмів в кругообігу речовин у біосфері? Прискорюють кругообіг | Що таке ланцюги живлення? Поглинання одних організмів іншими | Що спричиняє найбільшу кількість забруднень у містах? Транспорт | До фізичних забруднень атмосфери належать: шуми, вібрації та гравітації сили | Що таке екологічний паспорт? комплекс документів, що містять у собі характеристику взаємовідносин будь-якого об'єкта з навколишнім природнім середовищем |

До альтернативних джерел енергетики належать: вітрова, морська, сонячна енергія, внутр. енергія тепла землі

  1. Uuml; Класифікація джерел наукових правових досліджень.
  2. V. Духовне джерело могутності флоту
  3. VI. Список використаних джерел
  4. VIІ. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  5. Аналіз джерел коштів, які вкладені в майно
  6. Аналіз джерел формування оборотних засобів підприємства
  7. Бібліографічний опис опублікованих джерел та літератури

27. Який енергоносій найбільш поширений на планеті? Газ; сонце

Що належить до не відновлюваних природних ресурсів? Більша частина корисних копалин, наприклад газ, вугілля, нафта

Що таке екологічна рівновага? це регульоване розумне співвідношення інтересів суспільства і природи з метою забезпечення відносної сталості видового складу живих організмів, їхньої чисельності, продуктивності розподілу в просторі, а також сезонних змін, біотичного круговороту речовин та інших біологічних процесів як умови зберігання життя на Землі.

Які регіони України є найбільш забрудненими? Донецьк, Дніпропетровськ

Які регіони України є найбільш забрудненими побутовими та промисловими стоками? Азово-Чорноморський басейн

Який орган визначає основні напрямки екологічної політики України? Верховна Рада

На який орган покладені основні функції щодо реалізації екологічної політики в Україні? Міністерство охорони навколишнього природного

Який орган здійснює управління у галузі екології? Кабінет Міністрів України, Ради та їх виконавчі і розпорядчі органи, а також спеціально уповноважені на те державні органи по охороні навколишнього природного середовища

Що є джерелом екологічного права? Нормативно-правові актиЩо вивчає екологічне право? Вивчає екологічні правовідносини | Що становить юридичну базу природоохоронного законодавства в Україні? Конституція України
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати