На головну

Що таке ланцюги живлення? Поглинання одних організмів іншими | Що спричиняє найбільшу кількість забруднень у містах? Транспорт | До фізичних забруднень атмосфери належать: шуми, вібрації та гравітації сили | Що вивчає екологічне право? Вивчає екологічні правовідносини | До альтернативних джерел енергетики належать: вітрова, морська, сонячна енергія, внутр. енергія тепла землі | Що становить юридичну базу природоохоронного законодавства в Україні? Конституція України | Що таке екологічний паспорт? комплекс документів, що містять у собі характеристику взаємовідносин будь-якого об'єкта з навколишнім природнім середовищем |

Яка товщина озонового шару? 3 мм

  1. Зтоншування озонового екрану в стратосфері
  2. ЛИТОВЩИНА
  3. ПРИРОДНЕ ЗНАЧЕННЯ ОЗОНОВОГО ШАРУ
  4. Руйнування озонового шару.
  5. Що таке «озонова дира»? потоншення озонового шару

Що таке великий (геологічний) кругообіг речовин у біосфері? Це кругообіг речовин між гідросферою, атмосферою, літосферою

17. Що таке біомаса? це загальна маса особин одного виду, груп або всього угруповання живих організмів на одиницю площі або об'єму.

18. Яка частина сонячного випромінювання поглинається озоновим шаром? 0,4%

19. Яка енергія найбільше використовується живими організмами? Сонячна енергія

20. Яка частина сон.енергії, що потрапляє на поверхню Зем. звязується у процесі фотосинтезу?0,1-0,5 %

21. Що є основним продуктом фотосинтезу? енергія

22. Що є побічним продуктом фотосинтезу? кисень

23. Що таке малий (біогенний) кровообіг речовин у біосфері? за участю живих організмів

24. В чому виявляється стійкість біосфери? виявляється в сталості її загальної маси, маси живої речовини, енергії, зв'язаної з живою речовиною, і середнього хімічного складу всього живого

 

В чому полягає закон біогенної міграції атомів? Міграція хімічних елементів у біосфері здійснюється за участю живих організмів або у середовищі, геохімічні особливості якого зумовлені живою речовиною

Хто автор закону біогенної міграції атомів? Вернадський

Що є основною формою функціонування біосфери? Кругообіг речовин енергії та інформаціїЩо таке «озонова дира»? потоншення озонового шару | Яка участь живих організмів в кругообігу речовин у біосфері? Прискорюють кругообіг
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати