Головна

рік, 8 клас

Завдання І етапу Всеукраїнської олімпіади з біології

І. Завдання 1-10 містять декілька варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний. (Правильна відповідь на запитання - 1 бал.)

1. Рослини, чоловічі і жіночі статеві органи яких розташовані на одній особині, називають:

а) однодомними; б) дводомними; в) одностатевими;

г) різностатевими; д) рівноспоровими.

2. Винятково морськими видами є:

а) зелені водорості; б) діатомові водорості; в) бурі водорості: г) червоні водорості.

3. Потовщений головний корінь, у якому відкладаються поживні речовини, - це:

а) коренева бульба; б) кореневище; в) коренеплід; г) повітряний корінь.

4. Кореневі волоски - це:

а) особлива тканина рослини; б) багатоклітинний утвір;

в) бічні корені; г) вирости клітин покривної тканини.

5. Два типи пагонів характерно для:

а) маршанції мінливої; б) зозулиного льону;

в) хвоща польового; г )плауна булавовидного.

6. Спорофіт - це:

а) спора гриба; б) група спор однієї рослини;

в) стадія розвитку рослин; г) місце утворення спор.

7. Тканинами тварин не може бути:

а) сполучна; б) епітеліальна;

в) нервова; г) основна.

8. До системи травлення не належить:

а) кишечник; б) шлунок; в) нирка; г) печінка.

9. До найпростіших належить:

а) малярійний плазмодій; б) циклоп; в) равлик; г) риба.

  1. Органами виділення у тварин не можуть бути:

а) нирки; б) мальпігієві судини; в) кровоносні судини; г) зелені залози.

ІІ. Завдання 11 - 20 містять варіанти відповідей, серед яких правильними можуть бути декілька. (Правильна відповідь на запитання - 2 бали.)

11. До голонасінних не належать рослини:

а) саговник; б) гінго дволопатевий; в) кипарис; г) селагінела;

д) сальвінія;є) секвоя.

12. Складне суцвіття мають рослини:

а) морква: 6) груша: в) подорожник: г) береза: д) конюшина; є) овес.

  1. До нижчих грибів належать:

а) пеніциліум: б) фітофтора; в) мукор: г) дріжджі; д) ріжки; є)сажка.

  1. Червоні водорості характеризуються:

а) наявністю кремнеземного панциру; б) можуть жити на глибині до 200м;

в) мають запасний продукт багрянковий крохмаль; г) є виключно морські;

д) тільки багатоклітинні; є) запасають йод.

  1. Представники Дводольних мають:

а) камбій; б) чотири-, або п'ятичленну квітку; в) паралельне або дугове жилкування;

г) плід зернівку; д) у насінині дві і більше сім'ядолей; є) трав'янисте стебло.

  1. Спора у бактерій:

а) переносить несприятливі умови; б) служить для розмноження;

в) є стадією розвитку організму; г) служить для поширення;

д) бере участь у регуляції процесів життєдіяльності.

  1. До Дроб'янок належать:

а) зелені водорості; б) бактерії; в) організми, у клітинах яких є сформоване ядро;

г) виключно автотрофи; д) ціанобактерії; є) діатомові водорості.

  1. Представники царства Гриби характеризуються:

а) наявністю клітинної стінки; б) запасають глікоген; в) запасають крохмаль; г) продуктом обміну є сечовина; д) здатні до активного руху; є)мають необмежений ріст.

  1. Сполучною тканиною утворені переважно:

а) залози внутрішньої секреції; б) посмуговані м'язи; в) лімфа;

г) непосмуговані м'язи; д) підшкірна жирова клітковина; є) кров.

20. Представником середовища існування «інший організм» є:

а) акула; б) дощовий черв'як; в) хрущ; г).; д) колорадський жук; є) гадюка звичайна.

ІІІ. Відкриті запитання

(Правильна відповідь на запитання -10 балів.)

1. Заповніть таблицю про особливості будови фізіологічних систем у тварин

Системи органів Особливості будови Значення
Опорно-рухова система    
Травна система    
Дихальна система    
Кровоносна система    
Нервова система    
 
Видільна система    
Статева система    
  1. Розгляньте схеми квіток:
 
 


Який тип запилення відповідає кожній із поданих схем? Як взаємо­розташування тичинок і маточки пов'язане із типом запилення? Наведіть приклади рослин, для яких характерні ці типи запилення.

Бажаємо успіху!

 УРОК № 15 | Теоретична частина
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати