На головну

Ознайомлення з об'єктом практики, установчими документами | Аналіз основних фінансово-господарських показників підприємства. | Валовий дохід і націнка | Аналіз товарообороту, товарних запасів, товарообороотності, товарного забезпечення. | Характеристика витрат. | Аналіз структури майна |

Аналіз продуктивності праці, фонду заробітної праці

  1. B. Аналіз документів
  2. E. Служба охорони праці підприємств.
  3. III-IV рівні. Курація хворих. Аналіз результатів обстеження і лікування. Форма перевірки: протокол обстеження, усне чи письмове опитування, вирішення ситуаційних задач.
  4. III. Порядок збору, узагальнення та аналізу інформації про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення
  5. LL(1)-синтаксичний аналізатор для мови Pascal
  6. SWOT - аналіз
  7. SWOT-аналіз "МУКАЧІВСЬКОЇ ЛИЖНОЇ ФАБРИКИ "ТИСА"".

Середня планова заробітна плата виробничого персоналу становить.

49/19 =2,58 т грн.

Середня фактична заробітна плата виробничого персоналу становить:

48/19 =2,53 т грн.

Середня зарплата виробничого персоналу фактично зменшилася на відхилення 2,53-2,85=0,05 т грн.

Розраховуючи плановий рівень націнки треба враховувати її суму і відношення до товарообороту.

Плановий рівень націнки становить 133*100/148=89,87%.

Фактичний рівень націнки розраховується за цією ж формулою 135*100/149=90,61%.

Порівнюючи ці два показника можна встановити збільшення рівня націнки, що є позитивним значенням, оскільки підвищення цього показника стимулює зростання доходів підприємства. Рівень витрат обігу розраховується, як -.відношення їх суми до товарообороту.

Плановий рівень витрат обігу 123*100/148=83,11%

Фактичний рівень витрат обігу 125*100/149=83,90%

Рівень і сума витрат обігу знаходяться у прямо пропорційній залежності; збільшення їх призведе до зменшення доходів, отже є небажаним.

А в нас 83,90-83,11=0,79%

Розрахуємо формулу рівня валових витрат (планових і фактичних)

Плановий рівень 138*100/148=93,25%

Фактичний рівень 139*100/149=93,29%

Зміна рівня спостерігається хоч і в невеликому розмірі, але в позитивну сторону. 93,29% - 93,25%=0,04%

Рівень собівартості розраховується так:

Плановий рівень собівартості 15*100/148=10,14%

Фактичний рівень собівартості 14*100/149=9,40%

Рівень собівартості зменшився на 9,4-10,14=-0,74%

Можна зробити припущення, що це відбулося за рахунок зменшення сум, що сплачуються постачальникам за товар, чи економії при виготовленні власних товарів.

Рівень прибутку від реалізації становить

Плановий рівень прибутку 10*100/148=6,76%

Фактичний рівень прибутку 10*100/149=6,72%

Рівень прибутку від реалізації знизився на 6,72-6,76=-0,04%

Рівень амортизаційних відрахувань становить

Плановий рівень.-9-3*100/148=2,03%

Порівняємо фактичну і планову суму витрат фонду оплати праці.

Абсолютна перевитрата фонду оплати праці виробничого персоналу становить 48-49=1,0 тис грн

Абсолютна перевитрата фонду оплати праці адміністративного персоналу становить 16-15=1,0 тис грн

Загальна абсолютна перевитрата ФОП становить (48+16)-(49+15)=2,0тисгрн

Розмір зміни рівня фонду оплати праці становить:

Для адміністративного персоналу 10.74-10,14=0,6 тис грн

Для виробничого персоналу 32.22-33,11=-0,89 тис грн
Аналіз валових витрат | Оцінка прибутку і рентабельності
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати