загрузка...
загрузка...
На головну

Тести з міжнародної економіки

  1. I этап - тестирование.
  2. II. Тести

До складу суб'єктів МЕВ належать фінансові операції:

а) Так;

б) Ні.

в) До об'єктів міжнародної економіки відносять експорт (імпорт) капіталу:

а) Так;

б) Ні.

Державне регулювання міжнародної торгівлі може бути тарифне:

а) Так;

б) Ні.

Форми протекціонізму:

а) селективний, галузевий, колективний, прихований.

б) тарифний та нетарифний.

в) односторонній, двосторонній, багатосторонній.

Прихильником меркантилізму був:

а) А. Сміт;

б) Д. Рікардо;

в) Д. Х'юм;

г) Т. Ман.

До опублікованих цін не належать:

а) довідкові;

б) ціни аукціонів;

в) ціни пропозицій великих фірм;

г) розраховані.

Правила тлумачення міжнародних комерційних термінів вперше були опубліковані:

а) Міжнародною торговельною палатою;

б) Лігою Націй;

в) Організацією Об'єднаних Націй;

г) Світовою організацією торгівлі.

Товарною формою туристичного продукту є:

а) туристична путівка;

б) ваучер;

в) тур;

г) маршрут.

Автаркія - це політика, мета якої полягає:

а) у зведенні до мінімуму залежності економіки країни від інших країн;

б) у скасуванні тарифних і нетарифних бар'єрів у міжнародній торгівлі;

в) у запровадженні єдиної валюти у межах міжнародного економічного об'єднання;

г) у поглибленні міжнародної економічної інтеграції.

Показники динаміки міжнародної торгівлі:

а) темпи росту імпорту;

б) темпи росту експорту

в) всі відповіді правильні.

За об'єктом обкладання мита бувають:

а) імпортні, експортні, антидемпінгові;

б) імпортні, експортні, транзитні;

в) специфічні, адвалорні, комбіновані;

г) всі відповіді правильні.

У міжнародній практиці виділяють три основні форми кооперування:

а) здійснення спільних програм;

б) договірна спеціалізація;

в) створення спільних підприємств;

г) всі відповіді правильні.

Технологія у світовій економіці не може передаватися:

а) винаходами;

б) товарними знаками;

в) корисними моделями;

г) промисловими зразками.

Торгове сальдо - це:

а) сума вартісних обсягів експорту та імпорту;

б) різниця вартісних обсягів експорту та імпорту;

в) немає правильної відповіді.

Основні механізми контролю міграції:

а) збільшення оподаткування нерезидентів;

б) боротьба з нелегалами;

в) всі відповіді правильні

" Відплив інтелекту " - це:

а) більша можливість за кордоном реалізувати свої знання та досвід;

б) безповоротна або довготривала еміграція вчених і висококваліфікованих спеціалістів;

в) всі відповіді правильні.

Виїзд іммігрантів з країни імміграції або повернення емігрантів на батьківщину називається:

а) імміграція;

б) рееміграція;

в) немає правильної відповіді.

Форми міжнародних економічних відносин:

а) міжнародна торгівля

б) міжнародний рух капіталу

в) всі відповіді правильні.

Внутрішньогалузевий поділ праці не охоплює таку спеціалізацію:

а) подетальну;

б) технологічну;

в) факторингову;

г) предметну.

Міжнародну торгівлю держави регулюють:

а) форфейтингом;

б) факторингом;

в) немає правильної відповіді.

До основних чинників розвитку МЕВ не належать:

а) поява нових галузей і потреба модернізації існуючих;

б) природно-географічні передумови;

в) кредитні відносини;

г) всі відповіді правильні.

Політика вільної торгівлі - це втручання держави у сферу зовнішньої торгівлі:

а) максимальне;

б) мінімальне;

в) ультрамаксимальне;

г) майже максимальне.

Найпростішою формою міжнародної економічної інтеграції вважається:

а) зона вільної торгівлі;

б) спільний ринок;

в) економічний і валютний союз;

г) митний союз.

До групи країн " Великої Вісімки " належить:

а) Індія;

б) Австралія;

в) Китай;

г) Італія.

У зниженні курсу національної грошової одиниці зацікавлені:

а) імпортери;

б) іноземні інвестори;

в) держава;

г) експортери.

Економічна інтеграція - це:

а) Виший рівень розвитку МЕВ, процес зближення й адаптації національних економік, залучення їх до єдиного відтворювального процесу в інтернаціональних масштабах;

б) Тісні економічні зв'язки кооперативного типу на базі спільних, раніше розроблених і погоджених намірів, закріплених у довгострокових економічних договорах та угодах;

в) Стійкі міжнародні економічні зв'язки на основі спільних, раніше розроблених намірів, закріплених у довгострокових економічних угодах;

г) Найпростіші економічні зв'язки між суб'єктами світової економіки, що мають епізодичний характер і регулюються одноразовими угодами.

Економічна взаємодія - це:

а) Стійкі міжнародні економічні зв'язки на основі спільних, раніше розроблених намірів, закріплених у довгострокових економічних угодах;

б) Тісні економічні зв'язки кооперативного типу на базі спільних, раніше розроблених і погоджених намірів, закріплених у довгострокових економічних договорах та угодах;

в) Найпростіші економічні зв'язки між суб'єктами світової економіки, що мають епізодичний характер і регулюються одноразовими угодами;

г) Виший рівень розвитку МЕВ, процес зближення й адаптації національних економік, залучення їх до єдиного відтворювального процесу в інтернаціональних масштабах.

Митний союз - це об'єднання держав:

а) у яких встановлено єдиний митний тариф по відношенню до третіх країн;

б) у яких встановлено єдиний митний тариф по відношенню до третіх країн, а між собою митно-тарифні обмеження торгівлі відсутні;

в) у яких встановлено єдиний митний тариф;

г) які проводять єдину митно-тарифну політику;

д) які проводять спільну політику в галузі зовнішньоекономічних відносин, у яких встановлено загальний зовнішній митний тариф;

е) у яких уніфіковане митне законодавство;

ж) у яких між собою митно-тарифні обмеження торгівлі відсутні.

Який із наведених показників характеризує якісну сторону зовнішньоекономічних зв'язків?

а) структура експорту й імпорту товарів;

б) зовнішньоторговельний оборот країни;

в) обсяги платіжного балансу країни;

г) експорт та імпорт капіталів;

д) експорт та імпорт послуг.

Відношення обсягу імпорту в звітному році до обсягу імпорту в базисному році - це:

а) темпи приросту імпорту;

б) темпи зростання імпорту;

в) темпи зростання зовнішньоторговельного обороту;

г) сальдо торгового балансу;

д) правильна відповідь відсутня.

Відношення обсягу експорту в звітному році до обсягу експорту в базисному році - це:

а) темпи приросту експорту;

б) темпи зростання імпорту;

в) темпи зростання зовнішньоторговельного обороту;

г) сальдо торгового балансу;

д) правильна відповідь відсутня.

Показники результатів міжнародної торгівлі:

а) сальдо балансу послуг, розподіл експорту та імпорту за основними товарними позиціями, темпи росту імпорту;

б) сальдо торгового балансу, сальдо балансу послуг, сальдо некомерційних операцій;

в) інституційна торгівля, товарна структура, сальдо торгового балансу;

г) темпи росту зовнішньоторговельного обігу, сальдо балансу послуг, товарна структура;

д) правильна відповідь відсутня.

Інституційна структура міжнародної торгівлі - це:

а) показники розподілу експорту та імпорту за основними товарними позиціями;

б) розподіл товарного потоку за країнами, групами країн та регіонами світу;

в) розподіл торгівлі за суб'єктами і методами товарного обміну;

г) розподіл торгівлі за видами товарного обміну;

д) немає правильної відповіді.

Сальдо торгового балансу - це:

а) різниця між вартісним обсягом експорту та імпорту товарів окремої країни;

б) це різниця між вартістю послуг, які надає країна, і вартістю послуг, які вона імпортує;

в) це різниця між прибутками від інвестицій, грошових переказів, внесків, переміщення грошових засобів по спадщині, при вирішенні сімейних проблем;

г) розподіл торгівлі за суб'єктами і методами товарного обміну;

д) всі відповіді правильні.

Складіть Рахунок товарів і послуг у СНР, якщо:

- експорт - 250 млн. дол.;

- імпорт - 195 млн. дол.;

- випуск - 580 млн. дол.;

- чисті податки на продукти - 55 млн. дол.;

- проміжне споживання - 200 млн. дол.;

- кінцеве споживання - 420 млн. дол.;

- валове накопичення - 600 млн. дол.

До складу суб'єктів МЕВ належать міжнародний поділ праці:

а) Так;

б) Ні.

До об'єктів міжнародної економіки відносять оренду машин і обладнання і т. д:

а) Так;

б) Ні.

Формою протекціонізму є селективний протекціонізм:

а) так;

б) ні.

Державне регулювання міжнародної торгівлі може бути нетарифне:

а) Так;

б) Ні.

Міжнародну торгівлю держави регулюють:

а) франчайзингом;

б) факторингом;

в) немає правильної відповіді.

У зниженні курсу національної грошової одиниці зацікавлені:

а) експортери;

б) іноземні інвестори;

в) держава;

г)імпортери.

Меркантилізм як напрям економічної теорії зійшов зі сцени:

а) у середині XVI ст.;

б) на початку XVII ст.;

в) наприкінці XVII ст.;

г) наприкінці XVIII ст.

Політика вільної торгівлі - це втручання держави у сферу зовнішньої торгівлі:

А)максимальне;

Б)мінімальне;

В)ультрамаксимальне;

Г) майже максимальне.

Товарні біржі - це:

а) епізодичні роздрібні ринки однорідних товарів;

б) постійні роздрібні ринки однорідних товарів;

в) постійно діючі оптові ринки однорідних товарів;

г) постійні оптові ринки різних товарів.

Найпростішою формою міжнародної економічної інтеграції вважається:

а) спільний ринок;

б) зона вільної торгівлі;

в) економічний і валютний союз;

г) митний союз.

Зазначте неіснуючий спосіб платежу:

а) готівкою;

б) авансовий;

в) вексель;

г) акредитив.

Всесвітня туристична організація є організацією:

а) міжурядовою;

б) міжнародною неурядовою комерційною;

в) неурядовою міжнародною некомерційною;

г) міжнародною неурядовою політичною.

Технологія у світовій економіці не може передаватися:

а) винаходами;

б) товарними знаками;

в) корисними моделями;

г) промисловими зразками.

Демпінг - це продаж за кордоном товарів за цінами, які порівняно з цінами у країнах експорту:

а) дещо вищі;

б) такі самі;

в) нижчі;

г) значно вищі.

Форми міжнародних економічних відносин:

а) міжнародна торгівля;

б) міжнародний рух робочої сили;

в) всі відповіді правильні.

Показники динаміки міжнародної торгівлі:

а) темпи росту імпорту;

б) темпи росту зовнішньоторговельного обігу;

в) всі відповіді правильні.

За об'єктом обкладання мита бувають:

а) імпортні, антидемпінгові;

б) імпортні, експортні;

в) специфічні, адвалорні;

г) всі відповіді правильні.

У міжнародній практиці виділяють три основні форми кооперування:

а) договірна спеціалізація;

б) здійснення спільних програм;

в) створення спільних підприємств;

г) всі відповіді правильні.

Основні механізми контролю міграції:

а) соціальне страхування резидентів.

б) візовий режим;

в) всі відповіді правильні

" Відплив інтелекту " - це:

а) бажання покращити своє матеріальне становище;

б) безповоротна або довготривала еміграція вчених і висококваліфікованих спеціалістів;

в) всі відповіді правильні.

Виїзд іммігрантів з країни імміграції або повернення емігрантів на батьківщину називається:

а) рееміграція;

б) еміграція;

в) немає правильної відповіді.

Торгове сальдо - це:

а) різниця вартісних обсягів експорту та імпорту;

б) частка вартісних обсягів експорту та імпорту;

в) немає правильної відповіді.

Внутрішньогалузевий поділ праці не охоплює таку спеціалізацію:

а) предметну;

б) подетальну;

в) технологічну;

г) факторингову.

До основних чинників розвитку МЕВ не належать:

а) поява нових галузей і потреба модернізації існуючих;

б) науково-технічна та виробнича співпраця;

в) умови та особливості організації внутрішнього національного виробництва;

г) всі відповіді правильні.

До групи країн " Великої Вісімки " належить:

а) Німеччина;

б) Австралія;

в) Китай;

г) Індія.

Економічна інтеграція - це:

а) Тісні економічні зв'язки кооперативного типу на базі спільних, раніше розроблених і погоджених намірів, закріплених у довгострокових економічних договорах та угодах;

б) Виший рівень розвитку МЕВ, процес зближення й адаптації національних економік, залучення їх до єдиного відтворювального процесу в інтернаціональних масштабах;

в) Стійкі міжнародні економічні зв'язки на основі спільних, раніше розроблених намірів, закріплених у довгострокових економічних угодах;

г) Найпростіші економічні зв'язки між суб'єктами світової економіки, що мають епізодичний характер і регулюються одноразовими угодами.

Економічна взаємодія - це:

а) Тісні економічні зв'язки кооперативного типу на базі спільних, раніше розроблених і погоджених намірів, закріплених у довгострокових економічних договорах та угодах;

б) Стійкі міжнародні економічні зв'язки на основі спільних, раніше розроблених намірів, закріплених у довгострокових економічних угодах;

в) Найпростіші економічні зв'язки між суб'єктами світової економіки, що мають епізодичний характер і регулюються одноразовими угодами;

г) Виший рівень розвитку МЕВ, процес зближення й адаптації національних економік, залучення їх до єдиного відтворювального процесу в інтернаціональних масштабах.

Митний союз - це об'єднання держав:

а) у яких встановлено єдиний митний тариф по відношенню до третіх країн;

б) у яких встановлено єдиний митний тариф;

в) які проводять спільну політику в галузі зовнішньоекономічних відносин, у яких встановлено загальний зовнішній митний тариф;

г) які проводять єдину митно-тарифну політику;

д) у яких уніфіковане митне законодавство;

е) у яких встановлено єдиний митний тариф по відношенню до третіх країн, а між собою митно-тарифні обмеження торгівлі відсутні;

ж) у яких між собою митно-тарифні обмеження торгівлі відсутні.

Який із наведених показників характеризує якісну сторону зовнішньоекономічних зв'язків?

а) зовнішньоторговельний оборот країни;

б) обсяги платіжного балансу країни;

в) експорт та імпорт капіталів;

г) структура експорту й імпорту товарів;

д) експорт та імпорт послуг.

Відношення обсягу імпорту в звітному році до обсягу імпорту в базисному році - це:

а) темпи зростання зовнішньоторговельного обороту;

б) сальдо торгового балансу;

в) темпи приросту імпорту;

г) темпи зростання експорту;

д) правильна відповідь відсутня.

Відношення обсягу експорту в звітному році до обсягу експорту в базисному році - це:

а) темпи приросту експорту;

б) темпи зростання експорту;

в) темпи зростання зовнішньоторговельного обороту;

г) сальдо торгового балансу;

д) правильна відповідь відсутня.

Показники результатів міжнародної торгівлі:

а) сальдо торгового балансу, сальдо балансу послуг, сальдо некомерційних операцій;

б) сальдо балансу послуг, розподіл експорту та імпорту за основними товарними позиціями, темпи росту імпорту;

в) інституційна торгівля, товарна структура, сальдо торгового балансу;

г) темпи росту зовнішньоторговельного обігу, сальдо балансу послуг, товарна структура;

д) правильна відповідь відсутня.

Інституційна структура міжнародної торгівлі - це:

а) показники розподілу експорту та імпорту за основними товарними позиціями;

б) розподіл торгівлі за суб'єктами і методами товарного обміну;

в) розподіл товарного потоку за країнами, групами країн та регіонами світу;

г) розподіл торгівлі за видами товарного обміну;

д) немає правильної відповіді.

Сальдо торгового балансу - це:

а) це різниця між вартістю послуг, які надає країна, і вартістю послуг, які вона імпортує;

б) це різниця між прибутками від інвестицій, грошових переказів, внесків, переміщення грошових засобів по спадщині, при вирішенні сімейних проблем;

в) різниця між вартісним обсягом експорту та імпорту товарів окремої країни;

г) розподіл торгівлі за суб'єктами і методами товарного обміну;

д) всі відповіді правильні.

Складіть Рахунок товарів і послуг у СНР, якщо:

- експорт - 260 млн. дол.;

- імпорт - 190 млн. дол.;

- випуск - 585 млн. дол.;

- чисті податки на продукти - 60 млн. дол.;

- проміжне споживання - 210 млн. дол.;

- кінцеве споживання - 430 млн. дол.;

- валове накопичення - 600 млн. дол.

До складу суб'єктів МЕВ належать експорт (імпорт) послуг:

а) Так;

б) Ні.

До об'єктів міжнародної економіки відносять спільне підприємництво:

а) Так;

б) Ні.

Найпростішою формою міжнародної економічної інтеграції вважається:

д) спільний ринок;

е) зона вільної торгівлі;

ж) економічний і валютний союз;

з) митний союз.

Державне регулювання міжнародної торгівлі може бути одностороннє:

а) Так;

б) Ні.

Формою протекціонізму є галузевий протекціонізм:

а) так;

б) ні.

У зниженні курсу національної грошової одиниці зацікавлені:

а) імпортери;

б) експортери;

в) держава;

г) іноземні інвестори.

Зазначте автора праці "Дослідження про природу і чинники багатства народів":

а) Д. Рікардо;

б) А. Сміт;

в) Ф. Кене;

г) Ш. Фур'є.

Форми міжнародних економічних відносин:

а) міжнародна торгівля

б) міжнародні науково-технічні зв'язки

в) всі відповіді правильні

Угоди на біржах укладають:

а) дилери;

б) дистриб'ютори;

в) брокери;

г) ліцитатори.

Зазначте форму платежу, яка є недоцільною у міжнародній торгівлі:

а) інкасо;

б) акредитив;

в) авансовий платіж;

г) тратта ( переказний вексель).

Технологія у світовій економіці не може передаватися:

а) винаходами;

б) товарними знаками;

в) корисними моделями;

г) промисловими зразками.

Міжнародну торгівлю держави регулюють:

а) квотами;

б) форфейтингом;

в) немає правильної відповіді.

У діяльності Світової організації торгівлі застосовується система голосування:

а) зваженого;

б) "одна країна - один голос";

в) комбінована;

г) жодна із зазначених.

Ембарго - це:

а) урядова заборона на торгівлю з певною країною або групою країн;

б) добровільна відмова окремих приватних підприємців від підтримання ділової діяльності з підприємцями інших країн;

в) групова змова підприємців певної країни щодо не підтримання контактів з іншими підприємцями всередині країни;

г) групова змова підприємців певної країни щодо не підтримання ділової діяльності з підприємцями інших країн.

Показники динаміки міжнародної торгівлі:

а) темпи росту експорту

б) темпи росту зовнішньоторговельного обігу;

в) всі відповіді правильні.

За об'єктом обкладання мита бувають:

а) експортні, антидемпінгові;

б) експортні, транзитні;

в) адвалорні, комбіновані;

г) всі відповіді правильні.

Торгове сальдо - це:

а) різниця вартісних обсягів експорту та імпорту;

б) експорт та імпорт капіталів;

в) немає правильної відповіді.

У міжнародній практиці виділяють три основні форми кооперування:

а) створення спільних підприємств;

б) договірна спеціалізація;

в) здійснення спільних програм;

г) всі відповіді правильні.

Основні механізми контролю міграції:

а) соціальне страхування резидентів;

б) стимулювання рееміграції;

в) всі відповіді правильні

" Відплив інтелекту " - це:

а) безповоротна або довготривала еміграція вчених і висококваліфікованих спеціалістів;

б) національна та релігійна нетерпимість.

в) всі відповіді правильні.

Виїзд іммігрантів з країни імміграції або повернення емігрантів на батьківщину називається:

а) міграція;

б) імміграція;

в) немає правильної відповіді.

Внутрішньогалузевий поділ праці не охоплює таку спеціалізацію:

а) факторингову;

б) предметну;

в) подетальну;

г) технологічну.

До основних чинників розвитку МЕВ не належать:

а) перехід від екстенсивного до інтенсивного виробництва;

б) міжнародний поділ факторів виробництва;

в) умови та особливості організації внутрішнього національного виробництва;

г) немає правильної відповіді.

До групи країн " Великої Вісімки " належить:

а) Індія;

б) Канада;

в) Китай;

г) Австралія.

Економічна інтеграція - це:

а) Тісні економічні зв'язки кооперативного типу на базі спільних, раніше розроблених і погоджених намірів, закріплених у довгострокових економічних договорах та угодах;

б) Стійкі міжнародні економічні зв'язки на основі спільних, раніше розроблених намірів, закріплених у довгострокових економічних угодах;

в) Виший рівень розвитку МЕВ, процес зближення й адаптації національних економік, залучення їх до єдиного відтворювального процесу в інтернаціональних масштабах;

г) Найпростіші економічні зв'язки між суб'єктами світової економіки, що мають епізодичний характер і регулюються одноразовими угодами.

Економічна взаємодія - це:

а) Тісні економічні зв'язки кооперативного типу на базі спільних, раніше розроблених і погоджених намірів, закріплених у довгострокових економічних договорах та угодах;

б) Найпростіші економічні зв'язки між суб'єктами світової економіки, що мають епізодичний характер і регулюються одноразовими угодами;

в) Стійкі міжнародні економічні зв'язки на основі спільних, раніше розроблених намірів, закріплених у довгострокових економічних угодах;

г) Виший рівень розвитку МЕВ, процес зближення й адаптації національних економік, залучення їх до єдиного відтворювального процесу в інтернаціональних масштабах.

Митний союз - це об'єднання держав:

а) у яких встановлено єдиний митний тариф по відношенню до третіх країн, а між собою митно-тарифні обмеження торгівлі відсутні;

б) у яких встановлено єдиний митний тариф по відношенню до третіх країн;

в) у яких встановлено єдиний митний тариф;

г) які проводять спільну політику в галузі зовнішньоекономічних відносин, у яких встановлено загальний зовнішній митний тариф;

д) які проводять єдину митно-тарифну політику;

е) у яких уніфіковане митне законодавство;

ж) у яких між собою митно-тарифні обмеження торгівлі відсутні.

Який із наведених показників характеризує якісну сторону зовнішньоекономічних зв'язків?

а) зовнішньоторговельний оборот країни;

б) структура експорту й імпорту товарів;

в) обсяги платіжного балансу країни;

г) експорт та імпорт капіталів;

д) експорт та імпорт послуг.

Відношення обсягу імпорту в звітному році до обсягу імпорту в базисному році - це:

а) темпи зростання імпорту;

б) темпи приросту імпорту;

в) темпи зростання зовнішньоторговельного обороту;

г) сальдо торгового балансу;

д) правильна відповідь відсутня.

Відношення обсягу експорту в звітному році до обсягу експорту в базисному році - це:

а) темпи зростання експорту;

б) темпи зростання зовнішньоторговельного обороту;

в) сальдо торгового балансу;

г) темпи приросту експорту;

д) правильна відповідь відсутня.

Показники результатів міжнародної торгівлі:

а) сальдо балансу послуг, розподіл експорту та імпорту за основними товарними позиціями, темпи росту імпорту;

б) інституційна торгівля, товарна структура, сальдо торгового балансу;

в) сальдо торгового балансу, сальдо балансу послуг, сальдо некомерційних операцій;

г) темпи росту зовнішньоторговельного обігу, сальдо балансу послуг, товарна структура;

д) правильна відповідь відсутня.

Інституційна структура міжнародної торгівлі - це:

а) розподіл торгівлі за суб'єктами і методами товарного обміну;

б) розподіл товарного потоку за країнами, групами країн та регіонами світу;

в) розподіл торгівлі за видами товарного обміну;

г) показники розподілу експорту та імпорту за основними товарними позиціями;

д) немає правильної відповіді.

Сальдо балансу послуг - це:

а) різниця між вартісним обсягом експорту та імпорту товарів окремої країни;

б) це різниця між вартістю послуг, які надає країна, і вартістю послуг, які вона імпортує;

в) це різниця між прибутками від інвестицій, грошових переказів, внесків, переміщення грошових засобів по спадщині, при вирішенні сімейних проблем.

г) розподіл торгівлі за суб'єктами і методами товарного обміну;

д) всі відповіді правильні.

Складіть Рахунок товарів і послуг у СНР, якщо:

- експорт - 270 млн. дол.;

- імпорт - 195 млн. дол.;

- випуск - 580 млн. дол.;

- чисті податки на продукти - 65 млн. дол.;

- проміжне споживання - 215 млн. дол.;

- кінцеве споживання - 435 млн. дол.;

- валове накопичення - 605 млн. дол.

До складу суб'єктів МЕВ належать експорт (імпорт) товарів:

а) Так;

б) Ні.

До об'єктів міжнародної економіки відносять науково-технічні зв'язки:

а) Так;

б) Ні.

Формою протекціонізму є колективний протекціонізм:

а) так;

б) ні.

Державне регулювання міжнародної торгівлі може бути двостороннє:

а) Так;

б) Ні.

Теорії про абсолютні та порівняльні переваги у міжнародній торгівлі розробили:

а) А. Сміт і Д. Рікардо;

б) Р. Оден і Д. Дефо;

в) Дж. Ло і Ш. Фур'є;

г) А. Пуерго і Л. Фейєрбах.

Найпростішою формою міжнародної економічної інтеграції вважається:

а) спільний ринок;

б) економічний і валютний союз;

в) митний союз;

г) зона вільної торгівлі.

Міжнародну торгівлю держави регулюють:

а) квотами;

б) франчайзингом;

в) немає правильної відповіді.

У зниженні курсу національної грошової одиниці зацікавлені:

а) імпортери;

б) іноземні інвестори;

в) експортери;Процедури з параметрами | г)держава.
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати