Головна

Концептуальні положення

  1. I. Загальні положення
  2. I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  3. Антиконкурентна поведінка у вигляді зловживання монопольним положенням
  4. Асертивна поведінка, її базові положення. Характеристика асертивних технік та доцільність їх використання у різних ситуаціях.
  5. Безсумнівним при цьому залишається те положення, що головним еле­ментом структури адміністративного процесу є процесуальне провадження.
  6. БУДОВА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЛІЖКА. ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПАЦІЄНТОВІ ЗРУЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ
  7. Визначимось з теоретичними положеннями за даною темою.

Технологія формування та розвитку творчої особистості учня початкових класів .

У сучасному світі гостро стоїть проблема творчого розвитку особистості. Кожна цивілізована країна дбає про творчий потенціал суспільства загалом і кожної людини зокрема. Посилюється увага до розвитку творчих здібностей особистості, надання їй можливості виявити їх.

Незважаючи на те, що проблема розвитку творчого начала в учнів досліджується давно, багато питань залишається невирішеними. Як і раніше, більшість навчального часу відводиться репродуктивній, нетворчій діяльності, значна частина завдань у підручниках має також відтворювальний характер. Тому актуальним на сьогодні є використання в практиці роботи школи « Технології формування творчої особистості », ґрунтуючись на основні положення даної технології, на теоретичні розробки вчених - педагогів В.І. Андрєєва, Ю. К. Богоявленської, Р. М. Грабовської, Н. В. Кузьміної, Я. О. Пономарьова, Н. Ф. Тализіної та ін., які досліджували проблему творчості.

Основне завдання даної технології - створити максимально сприятливі умови для творчого розвитку дітей молодшого шкільного віку.

Мета технології - забезпечення умов для того, щоб кожен школяр міг реалізувати себе, свої індивідуальні здібності, свої схильності та інтереси.

Концептуальні положення

Творчість - це завжди творення, тобто побудова нового та оригінального, нестандартне бачення в звичайному нових можливостей його функціонування або включення його як частини в нову систему.

У творчій діяльності недоступні такі фактори :

· копіювання;

· діяльність за шаблоном, готовим взірцем, правилом, алгоритмом;

· наслідування;

Творчість має на меті внутрішню досконалість, тобто, створюючи нове, людина творить саму себе.

Прагнення людини до творчості викликане різними її потребами :

· фізіологічними;

· в особистій безпеці;

· у повазі довколишніх, адекватному самооцінюванні ;

· у реалізації своїх здібностей, у самовизначенні;

· у самостійності, в успіхові;

· у спілкуванні;

· прихильності та любові;

Творчі можливості молодших школярів реалізується в різних видах діяльності, зокрема у грі, навчанні, спілкуванні, трудовій діяльності. Як творчість слід сприймати не лише кінцевий результат діяльності, а й прийоми та операції, за допомогою яких вона здійснюється. Тому з перших років педагогічної діяльності слід значну увагу приділяти розвитку творчих здібностей учнів.

Не орієнтувати учнів лише на традиційне засвоєння знань, оскільки такий підхід в організації навчально - пізнавальної діяльності за сучасних умов не є продуктивним, оскільки обсяг знань зростає надто швидко. Та й самі по собі знання не гарантують появи нових оригінальних ідей. Тому велику увагу потрібно приділяти розвитку таких властивостей особистості, які дають можливість творчо використовувати здобуті знання. Потрібно розвивати в межах можливого творчі здібності кожної дитини, а не лише особливо обдарованих. Здатність до творчості не є винятковим явищем, властивим лише одиницям. Певною мірою творчість властива всім людям, тому потрібно створити для кожного оптимальні умови навчання, формувати потребу вчитися, вміння раціонально працювати, розвивати мислення учнів, їхню мовну активність, проявляти творчість і самостійність у виконанні поставлених завдань.

Засоби розвитку творчих здібностей учнів :

· діалог « учитель - учень »;

· діалог « учень - учень »;

· діалог « учень - учитель »;

Розвиваючи творчі здібності учнів молодшого шкільного віку, потрібно дотримуватися певних принципів в організації навчання :

· принцип зв'язку з практикою життя;

· принцип саморозвитку;

· принцип оптимального поєднання індивідуальної та колективної форм навчально - творчої діяльності;

· принцип інформативності;

· принцип віри в сили і можливості дитини;

У психолого - педагогічній літературі творча особистість розглядається як індивід, який володіє високим рівнем знань, має потяг до нового, оригінального. Для творчої особистості творча діяльність є життєвою потребою, а творчий стиль поведінки - найбільш характерний. Головним показником творчої особистості, її найголовнішою ознакою вважають наявність творчих здібностей, які розглядаються як індивідуально - психологічні здібності людини, що відповідають вимогам творчої діяльності та є умовою її успішного виконання.

За компонентним складом творчі здібності поділяють на такі групи:

· інтелектуальні - багатство ідей;

· нетрадиційне мислення;

· гнучкість розуму;

· хороша пам'ять;

· допитливість;

· самостійність, наполегливість;

· здатність вирішувати та ставити проблеми;

Творчі здібності пов'язані з створенням нового, оригінального продукту, з пошуком нових засобів діяльності. Розвитком творчої особистості потрібно керувати, оскільки існують чинники, що впливають на цей розвиток :

· умови в яких формується дитина;

· середовище що її оточує;

· характер її навчальної діяльності;

Розвиток творчих здібностей буде ефективним, якщо в організації творчої діяльності враховується сукупність взаємопов'язаних між собою сторін :

· зміст навчального матеріалу;

· система творчих завдань;

· організація навчально - пізнавальної діяльності;Методи, спрямовані переважно на розвиток рухових якостей. | Технології сприяння формуванню творчої особистості
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати