Головна

Завдання сучасної дидактики | Зв'язок дидактики з іншими науками | Сутність контролю. Поняття «оцінка»(оцінювальне судження) та «оцінка» у бальній системі. | Фізичного виховання. | Види перевірки і оцінки знань | Навчальні предмети. Здійснення міждпедметних зв'язків. Елементи фізичного виховання на уроках початкової школи. | Навчальна програма, її структура. | Поняття про систему освіти в Україні. Ланки системи освіти. Принципи побудови системи освіти. | Поняття про закономірності процесу навчання. | Поняття про управління, як цілеспрямовану діяльність з метою розвитку, удосконалення , впорядкування. Принципи управління освіти |

Робота з підручником. Види роботи з підручником.

  1. CloseGraph Закриває графічний режим (звільняє пам'ять, розподілену під драйвери графіки і відновлює текстовий режим роботи екрана).
  2. II. Робота над темою уроку
  3. III. Робота над текстом байки
  4. IV. Підготовка до написання курсової роботи.
  5. IV. Практична робота
  6. IV. Практична робота

Ця робота полягає в самостійному опрацюванні учнями друкованого тексту, що дає їм змогу глибоко осмислити навчальний матеріал, закріпити його, виявити самостійність у навчанні.

Самостійна робота учнів з підручником - один з найважливіших методів набуття систематичних, міцних і ґрунтовних знань. Вона більше, ніж будь-які інші методи, залежить від вікових особливостей дітей та рівня їхнього розвитку.

У початкових класах учні опановують техніку читання, вчаться відрізняти головне від другорядного, поділяють прочитане в підручнику на складові частини, придумують заголовки до цих частин. Поступово прийоми роботи з друкованим текстом ускладнюються й урізноманітнюються: вибіркове читання і переказ,відповіді на питання, виписування, добір фактичного матеріалу за питанням, складання плану, конспекту, виписування тез, усний або письмовий виклад своїх зауважень щодо прочитаного, написання рецензій, анотацій, біографічних заміток, упорядкування термінологічних, статистичних, хронологічних, довідкових таблиць, схем, діаграм, підготовка повідомлень і доповідей учнів тощо. Поступово в учнів виробляється звичка працювати з додатковою літературою (словниками, енциклопедіями, каталогами, газетами, журналами, технічною літературою, технічною документацією, інструкційними картами та ін.). Насамкінець слід підкреслити, що характер роботи з підручником визначається її метою, змістом виучуваного матеріалу, способами проведення. Підручник нерідко використовують для повторення матеріалу перед контрольною роботою. Йдеться передусім про фронтальне завдання, згідно з яким учні повинні дати обґрунтовані письмові відповіді на поставлені запитання за певною темою (наприклад, будова слова або види складних речень), а також виконати 2-3 вправи.Педагогічні вимоги до оцінювання знань, умінь , навичок. | Загальна, політехнічна і професійна освіта.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати