Головна

Завдання сучасної дидактики | Зв'язок дидактики з іншими науками | Сутність контролю. Поняття «оцінка»(оцінювальне судження) та «оцінка» у бальній системі. | Фізичного виховання. | Загальна, політехнічна і професійна освіта. | Навчальні предмети. Здійснення міждпедметних зв'язків. Елементи фізичного виховання на уроках початкової школи. | Навчальна програма, її структура. | Поняття про систему освіти в Україні. Ланки системи освіти. Принципи побудови системи освіти. | Поняття про закономірності процесу навчання. | Поняття про управління, як цілеспрямовану діяльність з метою розвитку, удосконалення , впорядкування. Принципи управління освіти |

Педагогічні вимоги до оцінювання знань, умінь , навичок.

  1. III. Педагогічні висновки та пропозиції
  2. IV. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
  3. IV. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
  4. IV. Оцінювання мовних знань і вмінь
  5. Oslash; сприяє формуванню пізнавальних якостей, особливостей, активності, самостійності, інтересу до знань, а також розумовому розвитку студентів.
  6. V. Загальні психолого-педагогічні висновки.
  7. V. Оцінювання правописних (орфографічних і пунктуаційних) умінь учнів

1. Систематичність(контроль на кожному уроці)

2. Об'єктивність(за рівнем знань і не виявлення особистого ставлення учителем до учнів)

3. Єдність вимог до навчання

4. Всебічність контролю(як уміють застосовувати знання)

5. Дотримання естетичних норм

6. Гласність(говорити оцінку голосно та за що)

7. Індивідуальний характер() те, що дитина вклала

8. Диференційованість перевірки(різний перехід до перевірки)

9. Різноманітні форми контролю.

\

Білет № 9

1. Різні підходи до визначення змісту освітив історії дидактики.

З історії дидактики відомі різні підходи до визначення змісту освіти:

1) Формальна освіта( Джон Локк, Руссо Песталоці, Гербарт). Основним завданням є розвиток мислення, уяви, пам'яті, інтелекту учнів. Зміст освіти базувався на предметах гуманітарного циклу, математиці і логіці. Зв цією теорією працювали класичні гімназії.

2) Теорія матеріальної освіти(Гербарт Спенсер). Основне завдання здобуття практичних - значущих знань і зосередження вивчених предметів природно-тематичного циклу.

3) Педоцинтрична теорія(Джон Дьюї) - зміст освіти визначається інтересами і здібностями дітей, а не потребами суспільства. Замість математичного навчання організовуються бесіди, ігри, заняття за інтересами.Види перевірки і оцінки знань | Робота з підручником. Види роботи з підручником.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати