Головна

Завдання сучасної дидактики | Види перевірки і оцінки знань | Педагогічні вимоги до оцінювання знань, умінь , навичок. | Робота з підручником. Види роботи з підручником. | Загальна, політехнічна і професійна освіта. | Навчальні предмети. Здійснення міждпедметних зв'язків. Елементи фізичного виховання на уроках початкової школи. | Навчальна програма, її структура. | Поняття про систему освіти в Україні. Ланки системи освіти. Принципи побудови системи освіти. | Поняття про закономірності процесу навчання. | Поняття про управління, як цілеспрямовану діяльність з метою розвитку, удосконалення , впорядкування. Принципи управління освіти |

Сутність контролю. Поняття «оцінка»(оцінювальне судження) та «оцінка» у бальній системі.

  1. IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.
  2. Абсентеїзм:поняття,ознаки,форми.
  3. Адреси в глобальній комп'ютерній мережі Internet
  4. Акціонерні товариства, поняття акцій, облігацій. Розрахунок курсу акцій.
  5. Антропосоціоігенез та його сутність.
  6. Аргументовано розкрийте суперечливу сутність перших «експериментів» більшовицького режиму в Україні.
  7. Атмосфера. Основні поняття.

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю - це складова частина навчального процесу, який полягає в перевірці його результативності.

Складові(елементи):

1- Перевірка - це виявлення рівня знань, умінь і навичок.

2- Оцінювання - вимірювання рівня знань, умінь і навичок.

3- Облік - фіксування результатів у вигляді оцінок в журналі, зошиті, щоденнику, табелі, дипломі.

 


Білет № 6

Протиріччя як рушійні сили процесу навчання

Будь - який процес - це рух. Процес навчання - це рух учня під керівництвом учителя шляхом оволодіння знаннями. Рушійними силами навчального процесу є його суперечності:

1. Між постійно зростаючими вимогами суспільства до процесу навчання і становищем освітив даний період.

2. Між попереднім рівнем знань і новими знаннями;

3. Між знаннями і вміннями їх застосовувати в своїй практичній діяльності;

4. Між більш складними пізнавальними завданнями і наявністю попередньо недостатніх для їх вирішення засобів;

5. Між рівнем становлення учнів до учіння, що вимагає і який досягнутий

Мистецтво вчителя полягає у з'ясуванні й ви­користанні цих суперечностей для активізації пізна­вальної діяльності учнів.

Види контролю. Форми, методи перевірки знань учнів на урокахЗв'язок дидактики з іншими науками | Фізичного виховання.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати