Головна

Фізичного виховання. | Види перевірки і оцінки знань | Педагогічні вимоги до оцінювання знань, умінь , навичок. | Робота з підручником. Види роботи з підручником. | Загальна, політехнічна і професійна освіта. | Навчальні предмети. Здійснення міждпедметних зв'язків. Елементи фізичного виховання на уроках початкової школи. | Навчальна програма, її структура. | Поняття про систему освіти в Україні. Ланки системи освіти. Принципи побудови системи освіти. | Поняття про закономірності процесу навчання. | Поняття про управління, як цілеспрямовану діяльність з метою розвитку, удосконалення , впорядкування. Принципи управління освіти |

Зв'язок дидактики з іншими науками

  1. II. Основи дидактики
  2. III.2. Принципы как категория дидактики.
  3. Взаємовідносини політики з іншими сферами суспільства
  4. Взаємозв'язок теорії фізичного виховання дітей з іншими науками
  5. Взаємозв*язок з іншими науками
  6. Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями
  7. Взаємозв'язок виробничого, технологічного та трудового процесів.

Як і всі інші науки, дидактика належить до системи гуманітарних загальнолюдських знань, через це має взаємозв´язки практично з усіма науками. Найтісніше вона пов´язана з філософією та соціологією, політологією, педагогічною психологією, логікою, фізіологією людини, кібернетикою та їх конкретними методиками.

Філософія та соціологія дають змогу дидактиці враховувати соціальні особливості життя та діяльності людей, їх вплив на процес навчання. Політологія розкриває для дидактики проблеми, пов´язані із впливом політичних явищ та процесів на навчання людей. Педагогічна психологія дає змогу враховувати психологічні закономірності та особливості процесу засвоєння знань, умінь, навичок. Фізіологія людини збагачує відомості про особливості розвитку людського організму, вищої нервової діяльності людини. Кібернетика розкриває закономірності процесів управління, передачі аналізу інформації. Використання її досліджень і наукових даних дає змогу сконструювати і застосовувати у педагогічному процесі навчальні та контрольні машини, здійснювати не тільки прямий, а й зворотний зв´язок учителя з учнями, що дає вичерпну інформацію про якість їхніх знань. Конкретні методики, зорієнтовані на викладання окремих дисциплін, збагачують дидактику даними про перебіг навчального процесу при застосуванні різноманітних форм і засобів навчання. Чим активніше впливає теоретична дидактика на методики і форми організації навчання, тим специфічнішою є методика викладання певного предмета. Дидактика співвідноситься з конкретними методиками, як теорія з практикою, а також як теорія з теорією, як дві взаємодіючі системи теоретичних знань у галузі педагогіки. Дидактичні закономірності і принципи є загальними; типи і структура методів і засобів навчання, які ґрунтуються на спільних принципах, мають певну схожість з іншими предметами; конкретні прийоми, засоби і методи у викладанні різних предметів є специфічними.Завдання сучасної дидактики | Сутність контролю. Поняття «оцінка»(оцінювальне судження) та «оцінка» у бальній системі.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати