На головну

Тема Основи інформатики. | Тема Структура інформаційної системи. | Тема Комп'ютерні мережі. | Тема Глобальна комп'ютерна мережа Internet. | Тема Організація комп'ютерної безпеки та захисту інформації. | Тема Основи офісного програмування. | Тема Експертні і навчальні системи. | Тема Перспективи розвитку інформаційних технологій. |

Тема Програмні засоби роботи зі структурованими документами

  1. CloseGraph Закриває графічний режим (звільняє пам'ять, розподілену під драйвери графіки і відновлює текстовий режим роботи екрана).
  2. IV. Підготовка до написання курсової роботи.
  3. IX. ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ ЗІ СКЛЯНИМ ПОСУДОМ ТА АМПУЛАМИ
  4. IX. Матеріали методичного забезпечення основного етапу роботи.
  5. s Визначення оптимального темпу роботи з урахуванням динаміки наростання втоми.
  6. V. Організація виконання та захисту курсової роботи
Word дозволяє створити блок-схему за допомогою панелі інструментів: *Рисование WordArt Формы Paint
Word дозволяє створити в документі кількість колонок: *Декілька, різної ширини Декілька, тільки однакової ширини Не більше чотирьох Всі відповіді вірні
Word дозволяє створити геометричну фігуру за допомогою панелі інструментів *Рисование Формы WordArt Всі відповіді вірні
Буфер обміну використовується для Обміну фрагментами тексту *Копіювання чи переміщення фрагментів тексту Тривалого зберігання фрагмента на вінчестер Всі відповіді вірні
Виберіть потрібну дію для клавіші Backspace: відмова від виконання будь-якої дії фіксація введення великих літер *вилучення символу ліворуч від курсору перехід у кінець файла
Виберіть потрібну дію для клавіші CAPSLOCK: відмова від виконання будь-якої дії; *фіксація введення великих літер; вилучення символу ліворуч від курсору; перехід у кінець файла.
Виберіть потрібну дію для клавіші Ctrl + End: відмова від виконання будь-якої дії фіксація введення великих літер вилучення символу ліворуч від курсору * перехід у кінець файла
Виберіть потрібну дію для клавіші Esc *відмова від виконання будь-якої дії фіксація введення великих літер вилучення символу ліворуч від курсору перехід у кінець файла
Для відновлення вилученого файла у Windows XP слід: *двічі клацнути по піктограмі Корзина на Рабочем столе, виділити потрібний файл і вибрати команду Восстановить з меню Файл перетягти значок Корзины на іконку папки, з якої був вилучений файл перетягти файл у вилучене місце нажати комбінацію клавіш <Alt>+<Ctrl>
Для перегляду таких характеристик файла, як розмір, дата, тип, слід: активізувати команди Вид, Список *активізувати команди Вид, Таблица активізувати команди Вид, Мелкие значки всі відповіді вірні
Для розбиття документу на розділи в MS Word необхідно: *виконати команду Вставка\Разрыв\Новый раздел створити новий документ на основі шаблону Normal.dot і накинути прапорця Разбить на разделы на панелі інструментів Колонтитулы натиснути кнопку Разные разделы виконати команду Вид
Для того, щоб виокремити абзац в MS Word потрібно: *Клацнути на ньому тричі Клацнути на першому слові абзацу Правка \Выделить все Всі відповіді вірні
Для того, щоб виокремити слово в MS Word потрібно: Клацнути на ньому <Ctrl> +<S> *Клацнути на ньому двічі Всі відповіді вірні
Для того, щоб відмінити розбиття тексту на колонки в MS Word потрібно: Формат \Колонки Отмена Правка \3аменить *Формат \Колонки \0дна Всі відповіді вірні
За допомогою якого програмного модуля додається фігурний текст? *WordArt WordTabl WordGraf WordРаd
За допомогою якого пункта меню здійснюється робота з абзацами в MS Word? *Формат \Абзац Формат \Список Формат \Автоформат Всі відповіді вірні
За допомогою якого пункту меню викликається діалогове вікно настроювання параметрів документа в MS Word? Сервис Вид *Файл Формат
За допомогою якого пункту меню можна здійснити доступ до додаткових інструментів програми MS Word XP? Правка *Сервис Вставка Формат
За яких умов неможливо здійснити сортування таблиці? комірки таблиці мають різний розмір розміри таблиці перевищують розміри аркуша *було проведено об'єднання комірок немає вірної відповіді
Засобами якого пункту головного меню вставляють таблиці в текст в MS Word? *Таблица Вставка Формат Всі відповіді вірні
Скільки типів списків можна визначати в програмі MS Word XP? два три *чотири п'ять
У якій частині тексту не відбувається перевірки орфографії? у колонтитулах у схованому тексті у всіх частинах *немає вірної відповіді
У якому режимі відображення можна вводити колонтитули документа в MS Word? Обычный Веб-документ *Разметка страницы Структура
У якому режимі відображення сторінки виводяться окремо із зображенням полів документа? *Обычный Веб-документ Разметка страницы Структура
Як виділити малюнок? Двічі клацнути перед межею малюнка *Клацнути в області малюнка Клацнути на межі малюнка Всі відповіді вірні
Як виділити таблицю в тексті в MS Word? Таблица \Скрыть сетку *Таблица \Выделить таблицу Правка \Выделить все Сервис \Слияние
Як виділити фрагмент тексту? Правка \Выделить все *Утримуючи Shift, перетягнути курсор від початку до кінця фрагменту Клацнути мишею на першому слові з фрагменту Всі відповіді вірні
Як вилучити весь текст? *<CtrI>+<A> \ <Delete> <Ctrl>+<Del> Правка \Выделить все Всі відповіді вірні
Як вилучити виділений стовпець з таблиці в документі MS Word? Правка \Вырезать Виокремити \<Del> *Таблица\Удалить столбцы Сервис \Слияние
Як вилучити виділений фрагмент, не заносячи його в буфер? Правка \Вырезать *<Del> <Ctrl> + <Х> Всі відповіді вірні
Як вилучити рисунок з текстового документа? Правка \ Очистить *Виділити \ <Del> Файл \ Отправить Всі відповіді вірні
Microsoft Excel містить: Понад 500 вбудованих функцій Понад 300 вбудованих функцій Понад 600 вбудованих функцій *Понад 400 вбудованих функцій
Вирази у формулах MS Excel утворюються з: Адрес клітинок, математичних функцій, квадратних дужок Адрес клітинок, коми, знаку рівності *Адрес клітинок, чисел, математичних операцій, круглих дужок Адрес клітинок, коми, знаку рівності, математичних функцій
Вкажіть абсолютні адреси клітинок в MS Excel: *$D$12 D12 D12$ !$D!$12
Вкажіть відносні адреси клітинок в MS Excel: $D12 $D$12 *D12 D$12
Вкажіть діапазон рядка в MS Excel: А5,А15 А5;С5 *А5:С5 А5... С5
Вкажіть діапазон стовпця в MS Excel: В10,С10 В10;В15 *В10:В15 В10... В15
Вкажіть запис, що містить тільки статистичні функції в MS Excel: СРЗНАЧ, SQRT, СУММ МИН, ЕХР, МАКС *МИН, МАКС, СУММ МИН, ЕХР, SQRT
Вкажіть запис, який містить перелік стандартних діаграм в MS Excel: *Кругові, точкові, гістограма Графік, секторна, точкова Графік, кругова, стовпцеві Графік, секторна, стовпцеві
Вкажіть прямокутний діапазон клітинок в MS Excel: E10 ; F10 *В6:Е10 E10;F15 В6;Е10
Вкажіть рядок, що містить тільки математичні функції в MS Excel: МИН МАКС,СУММ *EXP, SQRT, SIN ЕХР, СУММ, COS МИН, ЕХР, МАКС
Вказати діапазон комірок в MS Excel: *A2 : D4 A2 + D4 A2 ; D4 A2 , D4, F6
Впорядкування значень діапазону комірок в MS Excel називається: форматуванням фільтрацією групуванням *сортуванням
Де у робочому вікні Microsoft Excel XP можна відразу побачити суму виділених комірок? у заголовку робочого вікна в одному з полів статусного рядка *у рядку формул немає вірної відповіді
Діаграма це - Графік математичної функції Прямокутні стовпчики числових даних *Графічне відображення числових даних Співвідношення частин і цілого числових даних
Для введення даних та їх перегляду в MS Excel використовують: *Форми і таблиці Форми і звіти Таблиці і звіти Звіти і запити
Для визначення відсоткової ставки вкладу використовується така фінансова функція Microsoft Excel: =ПЗ (Параметри) =БЗ (Параметри) =НПЗ (Параметри) *=НОРМА (Параметри)
Для визначення ефективності інвестицій використовується така фінансова функція Microsoft Excel: =ПЗ (Параметри) =БЗ (Параметри) *=НПЗ (Параметри) =НОРМА (Параметри)
Для визначення строку платежів використовується така фінансова функція Microsoft Excel: =ПЗ (Параметри) =БЗ (Параметри) =НПЗ (Параметри) *=КПЕР (Параметри)
Для обчислення майбутнього значення грошового вкладу використовується така фінансова функція Microsoft Excel: =ПЗ (Параметри) *=БЗ (Параметри) =НПЗ (Параметри) =НОРМА (Параметри)
Для обчислення поточної вартості суми вкладення використовується така фінансова функція Microsoft Excel: *=ПЗ (Параметри) =БЗ (Параметри) =НПЗ (Параметри) =НОРМА (Параметри)
Для проведення складних математичних обрахунків в Microsoft Excel використовують: *мастер функций формули категорії аргументи функцій
Для фіксації адреси в Microsoft Excel використовують: F 2 F 9 F 5 *F 4
Для чого можуть використовуватися текстові дані в Електроній Таблиці ? *Для оформлення назв таблиць Для виведення формул Для ввведення назв функцій Немає вірної відповіді
Для чого призначені формули в Електроній Таблиці? Для опису даних *Виконання дій над вмістом клітинок Для скороченного запису Для операцій
З скількох частин складається рядок формул у Microsoft Excel: двох *трьох чотирьох однієї
З якого символу починається формула у Microsoft Excel XP? ( (дужки) + (плюса) *= (зі знаку дорівнює) - (мінуса)
За допомогою фільтрів у Microsoft Excel можна: Відсортувати записи *Вибрати записи, що містять потрібні для пошуку дані Створити запит із складним критерієм Створити запит із простим критерієм критерієм
Кожна робоча таблиця Microsoft Excel складається з: 56231 рядків 45612 рядків 87912рядків *65536 рядків
Кожна робоча таблиця Microsoft Excel складається з: 231 стовпчика *256 стовпчиків 321 стовпчика 156 стовпчиків
Команда фільтрації в Microsoft Excel використовується для *Відбору даних Упорядкування даних Видалення даних Немає вірної відповіді
Мінімальною складовою частиною електронної таблиці є: *комірка формула робоча книга робочий аркуш
Назвіть основні типи даних, які підтримує табличний процесор MS Excel: текстові, числові формули, текстові, числові *числові, формули, дата-час, текстові текстові, числові, відсотки, формули, функції
Нехай в A3 і ВЗ записано число 2, а в СЗ=АЗ+ВЗ/2. Яке дане буде записано в СЗ? СЗ *3 В3
Обрати приклад абсолютної адресації комірки: *$С$4 С R[1]C[1] В15
Обрати приклад абсолютної адресації комірки: R[2]C[2] *R6В6 В!$15
Обрати приклад відносної адресації комірки: $С$4 СY R[1]C1 *В15
Обрати приклад відносної адресації комірки: $С$154 $FD123 *R[8]C[8] В$15
Під абсолютною адресою комірки чи їх блоку розуміють таку, що: змінюється при копіювання формул *при копіюванні формул фіксується і не змінюється складається тільки з назви стовпчиків складається тільки з назви рядків
Під відносною адресою комірки чи їх блоку розуміють таку, що: *змінюється при копіювання формул при копіюванні формул фіксуються і не змінюється складається тільки з назви стовпчиків складається тільки з назви рядків
Стрілка на кнопці і номери рядків списку Excel стануть блакитними, якщо: *Дані у списку відфільтровані Дані у списку відформатовані Дані у списку відсортовані Показані усі записи
Стрілка на кнопці і номери рядків списку Excel стануть чорними, якщо: Дані у списку відфільтровані Дані у списку відформатовані Дані у списку відсортовані *Показані усі записи
Що означає вміст комірки «#####»? ділення на нуль ширина комірки не відповідає формату числа число в комірці не відповідає допустимому числовому формату *формат комірки не відповідає введеному числу
Що розуміють під Рабочей книгой в MS Excel? системний файл *файл з розширенням назви .xls документ, який складається з Рабочих тетрадей текстовий документ, до якого введено таблиці
Що таке абсолютна адреса клітини? *Адреса, яка не модифікується під час копіювання формул Це константа Це посилання на константу Це діапазон клітин
Що таке діапазон клітинок? *Сукупність клітинок з суміжними сторонами прямокутної форми Декілька клітинок з суміжними сторонами Декілька виділених клітинок Декілька виділених стовпчиків
Як виокремити діапазон А1:С10? Правка \Выделить все Клацнути мишею в А1, а потім в С10 *Клацнути мишею в А1 і, не відпускаючи, перетягнути курсор в С10. Клацнути мишею в А1 і перетягнути хрестоподибний маркер до С10
Як виокремити несуміжних типи даних в MS Excel? Натиснути <+> *Натиснути <CtrI> Натиснути <Shift> Натиснути виділені діапазони
Як вилучити рядок 7 із таблиці? Виокремити рядок \Правка \Натиснути <ESC> Виокремити рядок 7\Натиснути <ОК> *Виокремити рядок 7\Правка \Удалить Немає вірної відповіді
Як вимкнути панелі інструментів? *Вид \Панели инструментов/Oтключить Клацнути мишкою на кожній панелі Вид\Панели инструментов\відмінити режим активізації панелі Клацнути мишкою в рядку заголовка
Як вимкнути режим відображення сітки на екрані в MS Excel? Формат \Ячейки \Граница *Сервис \Параметры \Вид \Сетка Вид \Разметка страницы Формат \ Параметры \Вид \Сетка
Як вирівняти дані у виділених клітинах? Формат \Автоформат *Формат \Абзац\Выравнивание Вид\Разметка страницы Всі відповіді вірні
Як вирівняти фрагмент тексту по центру? Формат \Абзац \Выравн. По ширине Вид \Разметка страницы *Формат \Абзац \Выравн. по центру Всі відповіді вірні
Як відкрити документ, що є на диску? Файл \Создать *Файл Открыть Вид\Электронный документ Всі відповіді вірні
Як відмінити останню дію? Правка \ Очистить Правка\Заменить *Правка \ Отменить Серсис \ Автозамена
Як вставити в документ дату і час? Сервис \Статистика Вид \Структура *Вставка \Дата и время Всі відповіді вірні
Як вставити в текст діаграму для виділеної таблиці? Вставка \Рисунок \Диаграмма *Вставка\ объект Правка \ Специальна вставка Вид \Линейка
Як вставити рядок у таблицю? <Enter> Таблица \Разбить таблицу *Таблица \Добавить строки Всі відповіді вірні
Як вставити стовпець справа від стовпця В? *Активізувати С2\Вставка\Столбцы Активізувати В2\Вставка\Столбцы Виокремити стовпець В \Вставка\Столбцы Активізувати В1\Вставка\Столбцы
Як вставити фрагмент із буфера у задане місце тексту? *Правка \Вставить Правка \ Копировать Вставка \ Символ Всі відповіді вірні
Як встановити відступ абзаца зліва 3 см? Формат \Абзац выравнивание 3 см *Формат \Абзац Отступ слева 3 см . Формат \Абзац \Интервал перед 3 см Всі відповіді вірні
Як встановити інтервал між рядками 1.5? Формат \Абзац \Интервал: 1.5 Формат \Абзац \Размер 1.5 *Формат \Абзац \Интервал: междустрочный полуторный Всі відповіді вірні
Як встановити масштаб екранного зображення? Вид \Во весь экран Окно \Разделить *Вид \Масштаб Всі відповіді вірні
Як встановити нумерацію сторінок? *Вставка \Номера страниц Формат\Табуляция Вид \Колонтитулы Всі відповіді вірні
Як встановити розмір шрифта 12 пунктів? *Формат \Шрифт\12 Формат \Абзац \ 12 Вставка \ Символ\ 12 Всі відповіді вірні
Як доцільніше змінити діапазон даних для побудованої діаграми в MS Excel? вилучити діаграму і побудувати її знову за допомогою Мастера диаграмм *за допомогою команди Исходные данные контекстного меню діаграми або меню програми Диаграмма за допомогою команди Параметры диаграммы в меню програми Диаграмма немає вірної відповіді
Як забрати виділений фрагмент з тексту в буфер обміну? *Правка \ Копировать Вставка \ <Del> Правка \ Вырезать Всі відповіді вірні
Як забрати окремі лінії (рамки) таблиці? Правка /Очистить Таблица \Скрыть сетку *Формат \Границы и заливка \Рамка Сервис\Слияние
Як задати 10 аркушів в новій книзі? Сервис \Параметры \Общие \Листов *Вставка \Лист Правка \Переместить или скопировать лист Вставка \Лист\10
Як задати колір і узор A1:F1? Виокремити A1:F1 \Вид \Представления *Виокремити A1:F1 \Формат \Ячейки \Вид Виокремити A1:F1 \0кно \Расположить Виокремити A1:F1 \Формат \Ячейки \Заливка
Як задати найменше число із клітинок D2, Е5, і В6:С9? *МИН (D2;Е5:В6:С9) MІN1M(D2,E5,B6,C9) MIN( D2,E5,B6:C9 Вірної формули немає
Як задати режим відображення формул? *Сервис \Параметры \закладка Вид \формулы Вид \Строка формул Формат \Автоформат Вид \ Автоформат
Як задати режим ручного керування перед обчисленням в MS Excel? *Сервис \ Параметры \Вычесления \Вручную Правка \3аполнить Формат \Автоформат Формат \ Вычесления \Вручную
Як задати формат відображення чисел в MS Excel? Вид \0бычный Данные \Внешние данные *Формат \Ячейки \Число Данные\Ячейки \Число
Як задати, одиницю вимірювання на лінійці в MS Word? *Сервис \Параметры \ общие Файл \Параметры страницы Вид \Линейка Всі відповіді вірні
Як закрити створений документ? Файл \Выход Файл \Сохранить *Файл \3акрыть Всі відповіді вірні
Як замалювати виділені клітини кольором? *Формат \Границы и заливка \3аливка Формат \фон Сервис \Параметры \Вид \Выделение цветом Всі відповіді вірні
Як заповнити стовпець значеннями арифметичної прогресії? Вставка Объект *Правка \3аполнить \Прогрессия Вставка\Функция Сервис\3ависимости
Як запустити програму-редактор Word? *Пуск \Программы\Місrоsoft Word Пуск\Программы\Стандартные\ Word Pad Пуск\Программы\Стандартные\ Блокнот Всі відповіді вірні
Як захистити робочий аркуш? *Сервис \3ащита \3ащитить лист Вставка \Лист Формат \Лист \Скрыть Формат \3ащита \3ащитить лист
Як зберегти документ з новою назвою? Файл \Создать *Файл \Сохранить как...-задати нове ім'я файлу Файл Открыть - задати нове ім'я Всі відповіді вірні
Як зберегти книжку після редагування під старим іменем? Файл \Сохранить как Файл \3акрыть *Файл \Сохранить Немає вірної відповіді
Як з'єднати два абзаци в один? Формат \Абзац \ <Ctrl> + <+> *Встановити курсор на початок другого абзаца + <BS> Формат \Абзац \ <Ctrl> + <0> Всі відповіді вірні
Як змінити інтервал між символами на розріджений? *Формат \Шрифт \Интервал \Разреженный Формат \Шрифт \Размер Вид \Во весь экран Всі відповіді вірні
Як змінити розміри виділеної діаграми? Вид \Масштаб Формат \Автоформат *Перетягнути кутові квадратики Сервис \Настройка
Як змінити розміри виокремленої фігури? Вид \Масштаб Файл \Предварительный просмотр *Перетягнути кутові маркери Всі відповіді вірні
Як змінити розташування меж клітинок? Таблица \Автоформат Формат \Границы и заливка *Перетягнути межі мишею Таблица \Выровнять высоту строк
Як змінити ширину і колір рамок таблиці? Правка \3аменить Вид Панели инструментов Таблицы и границы *Формат \Границы и заливка
Як змінити шрифт виділеного фрагменту тексту на підкреслений курсив? Сервис /Правописание Вид \Разметка страницы *Формат \Шрифт \ Всі відповіді вірні
Як знищити виділену частину тексту? <Shift> + <Delete> *Натиснути <Delete> <Shift> + <BS> Всі відповіді вірні
Як знищити робочий аркуш З? Виділити аркуш 3 \Формат \Лист \Скрыть *Виділити аркуш 3 \Правка \Удалить лист Виділити аркуш 3 \Автозамена Виділити аркуш 3 \Правка \Очистить
Як зсунути фрагмент текста праворуч? Формат \ Абзац \Положение на странице *Формат \ Абзац \0тступы и интервалы \Выравнивание:По правому краю Формат \ Абзац Отступы и итервалы Отступ справа:0 см Всі відповіді вірні
Як можна виконати програмний файл: *підвести покажчик миші до назви файла і двічі клацнути мишею встановити покажчик миші на назві файла і двічі клацнути мишею всі відповіді вірні вірної відповіді немає
Як на кожній сторінці документа швидко надрукувати поточну дату? на кожній сторінці ввести поточну дату створити простий макрос для введення поточної дати *скористатися кнопкою вставки дати до верхнього колонтитулу скористатися командою Сервис
Як називається область екрана, на якій розташовуються розгорнуті вікна програмних Windows-застосувань? робочий стіл *панель задач панель настройки панель інструментів
Як називається рядок для введення даних до комірок робочого аркушу в MS Excel? рядок введення; рядок статусу; *рядок формул; командний рядок.
Як найпростіше перейти до Windows-вікна, цілком закритого іншими вікнами? *клацнути по згорнутій кнопці вікна в Панели задач послідовно закрити всі відкриті вікна, що заважають переглянути потрібне вікно клацнути по згорнутій кнопці вікна в Панели настройки клацнути по згорнутій кнопці вікна в Панели инструментов
Як об'єднати клітинки в одну? Таблица \0бъединить ячейки *Забрати лінії розділу Таблица \Скрыть сетку Таблица \Удалить ячейку.
Як обчислити суму числових даних в F5:F15? Виокремити клітину F15 \функція СУММ *Виокремити клітину F17 \кнопка Автосумма Виокремити клітину F5:F15 \функція ЗНАЧ Виокремити клітину F15 \кнопка Сумма
Як один текстовий документ вставити в інший? Серсис\Слияние Файл/Отправить *Скопіювати текст першого документа і вставити в другий Всі відповіді вірні
Як очистити вміст виділеної клітини? *<Del> Сервис \Исправления Таблица \Удалить ячейки Всі відповіді вірні
Як очистити клітинку С7 від введених даних? *Виділити С7 і натиснути <Delete> Виділити С7 \Правка \Удалить Виділити С7 \Правка \0чистить \Форматы Правка \0чистить \Столбец
Як перевести клітинку в режим редагування? Активізувати клітинку і натиснути F4 Клацнути мишею *Активізувати клітинку і натиснути F2 Немає вірної відповіді
Як переглянути загальний вигляд тексту на сторінках MS Excel Вид \ Структура *Файл \Предварительный просмотр Вид\Схема документа Всі відповіді вірні
Як перейти на аркуш 3 відкритої книги? *Клацнути мишею на кнопку Лист 3 Формат \Лист Вставка \Лист 3 Клацнути мишею на кнопку !Лист 3
Як перемістити курсор у наступну клітину таблиці в MS Excel? *<ТаЬ> <Enter> <Ctrl>+<Tab> Всі відповіді вірні
Як перемістити курсор у попередню клітину в MS Excel? <ТаЬ> *<Shift> +<Tab> <BackSpase> Всі відповіді вірні
Як під час побудови діаграми виділити кілька діапазонів даних, розташованих у різних частинах аркуша MS Excel? *за допомогою миші і клавіші <Ctrl> за допомогою миші і клавіші <Alt> за допомогою миші і клавіші <Shift> за допомогою миші і клавіші <F5>
Як побачити формулу в Електроній Таблиці ? Вид \Строка формул Окно \Скрыть *Виокремити клітинку і прочитати вміст рядка формул У рядку формул
Як розбити документ на розділи? Окно \Разделить *Вставка \Разрыв Вид \Разметка страницы Всі відповіді вірні
Як скопіювати виділений фрагмент в буфер обміну? *Правка\ Копировать Правка \ Вырезать Вставка \ Символ Всі відповіді вірні
Як скопіювати таблицю на сторінку 2? *Виокремити таблицю \Копировать \сторінка 2 \Вставить Видокремити таблицю \Правка \Вырезать \<Ctrl>+<v> Правка \ Копировать \сторінка 2 Правка \ Копировать \сторінка $2
Як скопіювати формулу із В6 в В7:В13? Правка \Копировать *Клацнути мишею в В6 і перетягнути маркер до В 13 Виділити В7:В13 і клацнути мишею В6 Ctrl + Ins
Як скопіювати формулу із Е4 в Е4:Е10? Правка \Копировать *Клацнути мишею в Е4 і перетягнути хрестоподибний маркер вниз до Е10 Виділити Е4:Е10 і клацнути мишею в Е4 Ctrl + Ins
Як створити нумерований список? Формат \ Список \ Многоуровневый *Формат \ Список \ Нумерованный Формат \ Список \ Маркированный Всі відповіді вірні
Як сторінку помістити в рамку рисунок? Вид \Разметка страницы *Формат \Границы и заливка \Страница Файл \Параметры страницы Вставка \Поле
Як точно задати висоту 19.8 рядка в MS Excel? Вставка \Строки *Формат\Строка\Высота\19.8\Ок Перетягнути обмежувальну лінію рядка вверх Перетягнути обмежувальну лінію рядка вниз
Як точно задати ширину 8.15 стовбця в MS Excel? *Формат \Столбец \Ширина \8.15 \0k Данные \Форма Перетягнути обмежувальну лінію стовбця вправо Перетягнути обмежувальну лінію стовбця вліво
Як увімкнути панель інструментів "Форматирование"? *Вид \Панели инструментов Форматирование Формат\Автоформат Клацнути мишкою в рядку заголовка Клацнути мишкою в рядку статусу
Як увімкнути панель інструментів діаграми в MS Excel? *Вставка\Диаграмма Сервис \Параметры\закладка Диаграмма Вид \ Панели инструментов \Диаграмма Формат \ Диаграмма
Яка з цих клавіш забезпечує відмову від виконання будь-якої команди: Del F1 Enter *Esc
Яка клітинка називається активною? Клітинка, в якій записані дані Клітинка, в якій записано формулу *Клітинка, в якій знаходиться табличний курсор Немає вірної відповіді
Яка команда вставить рядок у таблицю в MS Excel? *Вставка \Строки Правка \3аполнить Формат \Строка Таблица\Строка
Яка команда не вилучить стовпець із таблиці? *Правка \0чистить \Содержимое Правка \ Удалить \Столбец Правка \0чистить \Форматы Викликати контекстне меню \Удалить \Столбец
Яка мова програмування використовується для розробки макросів у MS Excel: Visual C++ *Visual Basic for Applications Visual Basic Turbo Basic
Яка послідовність команд не дозволить скопіювати формулу із В6 в С8? В6\Правка\Копировать\С8\Правка\Вставить Виокремити В6 і мишею перетягнути її межу в С8 *В6\Правка\Вырезать\С8\Правка\Вставить Немає вірної відповіді
Яке значення виразу МАКС(15;20;АЗ)+МИН(5;15)? *Невідомо АЗ+5
Яке значення функції ДАТА(2020,2,28)? 02,28.20 *28.02.20 28 фев. 2020 28/02/20
Яке значення функції ЕСЛИ(1=2;15;25)? *25 Функція задана невірно
Яке значення функції ЕСЛИ(1>2;1;2)? Функція задана невірно *2 1,2
Яке значення функції ЕСЛИ(2> 1 ;ЕСЛИ( 1 >2;5;8);6)? *8
Яке значення функції ЕСЛИ(2> 1; 10;20) Функція задана невірно *10 10,20
Яке значення функції СРЗНАЧ(16;20;АЗ:В6)? *Невідомо (АЗ+В6+36):2
Яке значення функції СУММ(12;20;А12:В15)? Сума чисел 12,20,12,15 *Сума чисел 12,20 і всіх значень, що знаходяться в А12:В15 Сума чисел 12,20, і значень з клітин А12 і В15 Сума чисел 12,20 і всіх значень, що знаходяться в А12;В15
Яке призначення WordArt? Створювати графіки *Створювати текстові спецефекти Створювати діаграми Всі відповіді вірні
Яке призначення клавіші F2 в Електроній Таблиці? Переводить активну клітинку в режим відображення формул *Переводить активну клітинку в режим редагування Активізує головне меню Закріплює адресацію комірки
Яке призначення кнопки Автосумма? Сумує вмістиме клітин за заданим критерієм Сумує вмістиме клітин з стовпця *Сумує вмістиме виокремлених клітин Сумує вмістиме клітин з стовпця і рядка

 

 Тема Основи ВЕБ - дизайну. | Тема Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати