На головну

ВСТУП | МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ | Опис роботи | Професіограма працівника |

ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Загальні вимоги до курсової роботи
  6. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  7. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Виконана курсова робота представляється керівнику на рецензування, отримавши позитивну рецензію, допускається до захисту. Курсова робота, яка не відповідає висунутим до неї вимогам, повертається на доопрацювання відповідно до рецензією. Рекомендується публічний захист курсової роботи.

Курсова робота оцінюється за такими параметрами: зміст, якість викладу і оформлення, правопис, якість презентації.

рекомендована література

а) основна література:

1. Веснін В. Р .. Теорія і практика: підручник / В. Р. Веснін. - М.: Управління персоналом. Проспект: [Велбі], 2008.

2. Герчиков В. І. Управління персоналом. Працівник - найефективніший ресурс компанії: навч. посібник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю "Менеджмент орг." / В. І. Герчиков. - М .: ИНФРА-му, 2008.

3. Егоршин А. П. Основи управління персоналом: навч. посібник за спеціальністю "Упр. персоналом" / А. П. Егоршин. - [Б. м.]: ИНФРА-М, 2008.

4. Лукичева Л. І .. Управління персоналом : Курс лекцій: практ. завдання: навч. посібник за спеціальністю "Менеджмент орг." / Л. І. Лукичева; під ред. Ю. П. Анискина. - 4-е изд., Испр. - М.: Омега-Л, 2008.

5. Федорова Н. В .. Управління персоналом організації: навч. посібник за спеціальністю "Менеджмент орг." / Н. В. Федорова, О. Ю. Минченкова; Моск. гуманітарних. ін-т. - 4-е изд., Перераб. і доп. - М.: КноРус, 2008.

6. Управління персоналоморганізації : Навч. для студентів вузів, які навчаються за спеціальностями "Менеджмент орг.", "Упр. персоналом", "Економіка праці" / [А. Я. Кібанов [и др.]; під ред. А. Я. Кибанова; Держ. ун-т упр. - Изд. 4-е, доп. і перераб. - М.: ИНФРА-М, 2010 року.

б)додаткова література:

1. Трудовий кодекс Російської Федерації. Федеральний закон Російської Федерації від 30 грудня 2001 № 197-ФЗ.

2. Бухалков М. І. Управління персоналом : Навч. посібник для студентів вузів, які навчаються за екон. спеціальностями / М. І. Бухалков. - М.: ИНФРА-му, 2007.

3. Глазов М. М. Управління персоналом: аналіз і діагностика персонал-менеджменту: навч. для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю "Антикриза. упр." та ін. екон. спеціальностями / М. М. Глазов, І. П. Фірова, О. Н. Істоміна; [Під ред. М. М. Глазова]; Ріс. держ. гідрометеорол. ун-т. - СПб. : Андріївський видавничий дім, 2007.

4. Іванов В. В., Волов А. Б. Готельний менеджмент. - М .: ИНФРА-М; 2007.

5. Катькало В. С., Шемракова В. Н. Мережеві стратегії готельного бізнесу. - СПб .: Вища школа менеджменту, 2008.

6. Коб'ел К. Щирий сервіс / Пер. з нім. - М .: Альпіна Бізнес Букс 2009.

7. Мічелл, Джозеф А.Ritz-Carlton. Золотий стандарт готельного бізнесу нового тисячоліття: перекладне видання / Джозеф А. Мічелл; [Пер. з англ. В. С. Іващенко]. - М.: Ексмо, 2009. - 310 с. : Ил. - Бібліогр. в прямуючи .: с. 305-308. - Пер. изд. : TheNewGoldStandard / JosephA.Michelli. - ISBN 978-5-699-28188-6

 

8. Управління персоналом: підручник для студентів вузів / Аксьонова Е. А. та ін .; під ред Т. Ю. Базарова, Б. Л. Єрьоміна. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ, 2007.

9. Стандарти і якість готелю: бізнес-енциклопедії .: [в 2 т.] / [А. Т. Корнєва [и др.]; під заг. ред. А. Т. Кореневий. - СПб. : Бонніер Бізнес Прес, 2008.

10. Управління готелем: бізнес-енциклопедії .: [в 3 т.] / Під заг. ред. А. А. Мусакина, А. В. Микешина, С. Є. Корнєєва. - СПб. : Бонніер Бізнес Прес 2009.

 Поповнювані бізнес-енциклопедії ( «Управління готелем», «Стандарти та якість готелю» можна взяти в читальному залі бібліотеки. Вони також доступні в мережі вузу з сайту http://www.lib.usue.ru/ після отримання логіну та пароля в бібліотеці (405 к.) в розділі ресурси, далі - по посиланню Електронні ресурси, доступні з бібліотеки / мережі вузу.

Додаток 1

Основні параметри особистісної специфікації по Роджеру

 характеристики кандидата  напрямки оцінки
 1. Фізичний вигляд кандидата  Зростання, вага, стать, вік, статура, ліво / праворукість, стан здоров'я (алергія, хвороби, слух та ін.), Мовні характеристики, зовнішній вигляд, поведінка.Основне питання: Чи має кандидат дефекти здоров'я або інші фізичні дефекти, які можуть мати значення для даної роботи?
 2. Досягнення (освіта / кваліфікація / досвід)  Рівень освіти, знання мов, тип навчального закладу, тривалість і форма навчання, додаткове професійне навчання, досвід роботи.Основне питання: Якого роду освіту і кваліфікація потрібні?
 3. Загальна тямущість, розум, тямущість  Чітке вираження думок, швидкість мови, швидкість сприйняття, пам'ять, абстрактне мислення, рівень інтелекту.Основне питання: Наскільки кандидат може показати загальну тямущість (пом), тямущість?
 4. Спеціальні здібності  Здатність до обчислень, навички усного виступу і листи, художні та музичні здібності, спритність рук.Основне питання: Які спеціальні здібності потрібні для даної роботи?
 5. Інтереси  Пріоритети (інтелектуальна чи фізична робота, конструювання, художня творчість), мотивація кандидата (гроші, престиж, кар'єра та ін.).Основне питання: Які із зазначених інтересів сприятимуть ефективному виконанню роботи?
 6. Риси характеру  Ініціативність, здатність впливати на інших, покладатися на себе, інші якості особистості (емоційний / спокійний, самовпевнений / боязкий, самостійний / залежний і ін.).Основне питання: Чи стане кандидат хорошим членом групи? Чи можна передбачити його поведінку?
7. Зовнішні (домашні, соціально-побутові) умови  Минулі умови життя (місце народження, заняття членів сім'ї, її статус, рухливість кандидата (можливість роботи понаднормово, можливість переїзду, відряджень), відстань від будинку до місця роботи), родичі-утриманці, релігійні, політичні зобов'язання

Додаток 2

Приклад професійних завдань для кандидатів на вакансію «секретар»

 зміст завдання  Оцінювані знання, вміння, навички
 Складання ділового листа на задану тему англійською мовою  - Вміння вести ділову переписку, - володіння діловою письмовою англійською мовою, - вміння працювати в програмі MSWord
 Складання таблиці за певним шаблоном  - Швидкість друку, - вміння працювати в програмі Excel
 Пошук заданої інформації в мережі Інтернет  - Вміння швидко читати англійською мовою, - вміння ефективно працювати в мережі Інтернет

 Сценарій інтерв'ю з кандидатом | Підпис рецензента _________
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати