Головна

Предмет і завдання курсу «Історія педагогіки». Основоположні принципи розгляду історико - педагогічного процесу. | Освіта і педагогічна думка у Стародавньому Римі. | Педагогічні погляди філософів Стародавньої Греції (Сократа, Платона, Арістотеля, Демокріта ). | Середньовічні університети (XІІ - XY ст.). Започаткування демократичних освітніх ідеалів. Ідеали перших світових і вітчизняних університетів сьогодні. | Лицарство в середні віки. Суспільно - педагогічна характеристика. | Гуманізм середньовіччя (Вінцент із Бове, Віторіно де Фельтре, Ф. Рабле, М. Монтень). | Демократичні і гуманістичні ідеали пед. концепції Я. Коменського. | Велика дидактика» Я. а. Коменського - узагальнення досвіду теорії і практики освіти і виховання попередніх епох. | Реальна освіта у визначеннях представників пед. думки Західної Європи (Д. Локк, Я. Коменський, Ж. - Ж. Руссо). | Теорія вільного виховання Жан - Жака Руссо та її послідовники Л. Толстой, К. Вентцель, Я. Корчак, М. Монтессорі, В. Сухомлинський, Ш. Амонашвілі. |

Принцип природо відповідності (Ж. - Ж. Руссо, , Я. Коменський, Й. Г. Песталоцці, Ф. Фребель, Л. Толстой, В. Сухомлинський) в історії педагогіки.

  1. A4. Принцип стандартизации и согласованности элементов интерфейса.
  2. B2. Принцип учета профессиональных навыков пользователя
  3. C. р. № 3 Тема: Промислове природокористування
  4. C2. Принцип визуализации
  5. D1. Принцип диагностики ошибок и отказов
  6. E1. Принцип активности пользователя

Принцип природовідповідності спрямований на врахування багатогранної природи людини, особливостей ц анатомо-фізіологічного розвитку з погляду віку і статі. Цей принцип обстоювали відомі педагоги Я. а. Коменський, Жан-Жак Руссо, К. д. Ушинський, А. с. Макаренко, В. о. Сухомлинський та ін. Зокрема, Ж.-Ж. Руссо (1712-1778) писав: "Природа хоче, щоб діти були дітьми, перш ніж бути дорослими. Якщо ми намагаємося порушити цей порядок, то виростимо скороспілі плоди, які не матимуть ні зрілості, ні смаку і не забаряться зіпсуватися: у нас вийдуть юні лікарі і старі діти".

Поняття природовідповідності виховання єосновоположним в педагогічній творчості Коменського. Згідно з ним, істинне виховання у всіх деталях повинно співвідноситися з природою. Учений вважав, що людина як частка природи підкоряється її головним, всезагальним законам, які з однаковою силою діють не тільки у світі тварин та рослин, а й у світі людини. Спираючись на це, Коменський був упевнений, що "точний порядок школи потрібно запозичувати від природи", і намагався встановити закономірності виховання шляхом аналогій із законами природи - з природними, "основоположеннями".

Основним у вихованні Песталоцці називає принцип природовідповідності. Властиві кожній дитині від народження задатки сил і здібностей треба розвивати, вправляючи їх у тій послідовності, яка відповідає природному порядку та законам розвитку дитини, тобто починати з найпростішого і поступово підніматися до дедалі складнішого.

Метою виховання повинен бути різнобічний і гармонійний розвиток всіх природних сил та здібностей дитини.

У пошуках загального методу виховання Песталоцці розробив теорію "елементарної освіти", яка складає так званий метод Песталоцці. Спираючись на принцип природовідповідності, він виділив три найпростіші елементи, з яких повинно починатися будь-яке навчання: число (одиниця), форма (пряма лінія), слово (звук). Елементарне навчання у нього зводиться, передусім, до вміння вимірювати, рахувати і володіти мовою. Свій елементарний метод Песталоцці розповсюджує на всі сторони виховання дитини.Протиріччя політичних і філософських передумов у теоретичній спадщині Д. Локка. Д. Локк - прибічник реальної освіти . | Й. Г. Песталоцці. Основи початкової освіти. Спроби гармонізувати класичну і реальну освіту
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати