Головна

ЗАСОБИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

  1. IV. Самовиховання.
  2. Oslash; сприяє формуванню пізнавальних якостей, особливостей, активності, самостійності, інтересу до знань, а також розумовому розвитку студентів.
  3. "Велика дидактика" Я. А. Коменського - узагальнення досвіду теорії і практики освіти і виховання попередніх епох
  4. VІI. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТІВ-ПРАКТИКАНТІВ
  5. Адаптація студентів-першокурсників до навчання у вузі
  6. Академічна лекція в системі професійної підготовки студентів
  7. Активізація пізнавальної діяльності студентів на лекції.

1. Виховання - це...:

o у широкому соціальному, йдеться про виховний вплив на людину всього суспільства і всієї дійсності, яка містить в собі не лише позитивну спрямованість, а й конфлікти та протиріччя; тутособистість може не тільки формуватися під впливом соціального середовища, а й деформуватися, або, навпаки, загартуватись у боротьбі з труднощами, «робити саму себе»;

o у широкому педагогічному, коли мається на увазі виховання в діяльності шкіл, технікумів, університетів та інших закладів, де персонал керується педагогічною теорією та її практичними методичними рекомендаціями;

o у вузькому педагогічному, коли виховання є цілеспрямованою виховною діяльністю педагога (наприклад, класного керівника в школі, куратора в вищому навчальному закладі), щоб досягти певної мети в студентському колективі;

o у гранично вузькому, коли педагог або батько вирішують конкретну індивідуальну проблему виховання або перевиховання (наприклад, у юнака прагнуть виховати чесність, ввічливість).

2. Методи виховання - це способи взаємодії педагогів, вихованців, сім'ї й інших суб'єктів виховання, унаслідок якої відбуваються певні зміни в розвитку якостей школяра, його переконань, почуттів, навичок, поведінки та ін.

3. Прийоми виховання

До творчих прийомів індивідуального педагогічного впливу належать:

переконання;

навіювання;

прояв доброти;

моральна підтримка;

прояв уміння та переваги педагогом;

активізація почуттів;

організація успіху;

залучення до цікавої діяльності;

опосередковування;

довіри;

авансування.

4. Засоби виховання:

§ режим школи;

§ позакласна робота;

§ учнівський колектив;

§ праця.

5. Процес виховання забезпечують:

· чітко розроблений порядок життя і спосіб життя дітей;

· правильна організація школи й учнівського колективу;

· активізація громадської думки;

· залучення дітей до занять за інтересами та до праці;

· єдина система педагогічних впливів, єдині вимоги педагогів;

· постійний контроль дорослих за виконанням учнями правил, яку регулюють їхнє життя, вимогливість і повага до учнів;

· наявність у школі атмосфери доброзичливості та взаємоповаги;

· неприпустимість у виховній роботі показної благополучності, формальності;

· цілісний, системний, цілеспрямований характер роботи педагогів.

 Лекція 8. | Действие Комплекса "СветЛ" при бесплодии и беременности.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати