Головна

Історія педагогіки як наука | Становлення та історичний розвиток української народної педагогіки. | Основні принципи,методи народної педагогіки | Повчання - один з найпоширеніших прийомів у сімейній педагогіці: батька - сина, старшого - молодшому, вчителя - учня. | Засоби виховання народної педагогіки |

Причини винекнення виховання. Провідні концепції винекнення виховання

  1. IV. Самовиховання.
  2. "Велика дидактика" Я. А. Коменського - узагальнення досвіду теорії і практики освіти і виховання попередніх епох
  3. R 99 Інші неточно визначені та неуточнені причини смерті
  4. А - амортизаційні відрахування обладнання, що спричинило скорочення виходу немірних довжин
  5. Авторські педагогічні концепції 20-х 30-х років
  6. Аналіз впливу факторів на зміну валового збору та причини змін
  7. Античний Рим: економічні причини розквіту і занепаду

Питання про виникнення виховання має велике принципове значення. По-різному до нього підходять буржуазні вчені та науковці, що стоять на марксистсько-ленінських методологічних позиціях. Попри те, що серед буржуазних соціологів існують різні думки з цього питання, всім їм властиво ігнорування тісний зв'язок, що існувала між економічним життям і трудової діяльністю первісних людей і вихованням дітей на самій ранній ступені суспільного розвитку. Ряд концепцій буржуазних вчених про походження виховання створений під впливом вульгарно-еволюційних уявлень про розвиток людини, що веде до ігнорування соціальної суті виховання, до біологізації виховного процесу.

Оперуючи ретельно зібраним фактичним матеріалом про наявність у тваринному світі «турботи» старших поколінь про передачу молодшим навичок пристосування до навколишнього середовища, прихильники таких концепцій (наприклад, Ш. Летурно, А. Еспінас) ототожнюють інстинктивні дії тварин з виховною практикою первісних людей і приходять до невірного висновку про те, що єдина основа виховання -- інстинктивне прагнення людей до продовження роду і закон природного відбору.

Серед учених поширена також думка, що сформувалося в кінці XIX-початку XX століття, про те, що основою виховання є інстинктивне прагнення дітей активно наслідувати старшим (цю теорію розвивав, наприклад, американський автор П. Монро). Таким чином, біологічної інтерпретації причин виникнення виховання протиставлялася психологічна. Ця теорія, як і будь-яка спроба пояснити виникнення соціального явища виключно факторами психологічного порядку, носить явно ідеалістичний характер, хоча, звичайно, елементи наслідування і мають місце в процесі виховання, спілкування дітей з однолітками і дорослими.

Радянська історія педагогіки, пояснюючи походження виховання, спирається на вчення класиків марксизму-ленінізму про розвиток суспільства і людини як природного і соціальної істоти.

Основним умовою виникнення виховання була трудова діяльність первісних людей і що сформувалися при цьому суспільні відносини. Ф. Енгельс у своїй класичній роботі «Роль праці в процесі перетворення мавпи в людину» писав: «праця створила саму людину». Біологічні передумови становлення людину могли послужити основою для переходу від тваринного стану до людському завдяки праці. Людське суспільство виникло з того часу, як почалося виготовлення людиною знарядь праці.

Трудова діяльність первісних людей, спрямована на задоволення їхніх природних потреб виживання і розмноження, перетворила тварини в людину, створила людське суспільство, в якому формування людини стало визначатися соціальними закономірностями. Застосування примітивних знарядь праці і все розширюється та ускладнюється свідоме виготовлення їх спричинили за собою необхідність передачі трудових знань, умінь і досвіду підростаючим поколінням.

Спочатку це відбувалося в процесі трудової діяльності, всієї побутової та громадської життя. Надалі виховання стає особливою сферою діяльності і свідомості людини.| Виховання у первісному суспільстві.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати