На головну

ВСТУП | Поняття якості і управління якістю | Цілі в області якості | Критерії та показники якості | Інформація про авіакомпанію | Пріоритети та принципи діяльності авіакомпанії | Політика авіакомпанії в області менеджменту якості | Європейська сертифікація | сертифікація персоналу |

ВИСНОВОК

  1. ВИСНОВОК
  2. ВИСНОВОК
  3. ВИСНОВОК
  4. ВИСНОВОК
  5. ВИСНОВОК
  6. ВИСНОВОК

Авіакомпанія «Меридіан» слід всім критеріям якості з огляду на всі методи і засоби контролю регулювання компонентів зовнішнього середовища. Компонентами зовнішнього середовища системи контролю якості продукції для рівня підприємства даної авіакомпанії є результати маркетингових досліджень, сировину, матеріали, комплектуючі вироби, параметри організаційно-технічного рівня виробництва та системи менеджменту авіапідприємства. Одним з головних умов підвищення ефективності контролю введення регулярного, повного і якісного обліку функціонування системи управління повинен бути організований по виконанню всіх планів, програм, завдань, за такими параметрами, як кількість, якість, витрати, виконавці та терміни. Веде облік витрат ресурсів бажано організовувати в усіх підрозділах. За авіаційної і складній техніці необхідно організувати технічний контроль. Технічним контроль являє собою комплекс взаємопов'язаних і проводяться відповідно до встановленого порядку контрольних операцій.

Основними завданнями авіакомпанії щодо забезпечення безпеки персоналу є виявлення і відображення небезпек і загроз життю і здоров'ю працівників на робочому місці і / або в робочий час їх особистим матеріальним цінностям. Досвід показав, що використовуючи принципи «Загального Менеджменту Якості» (TQM - Total Quality Management), призводить до комплексної безпеки підприємства. По-перше, вони успішно застосовуються багатьма передовими зарубіжними і вітчизняними підприємствами. По-друге, є найбільш придатними для використання в якості методологічної бази при розробці інтегрованих систем управління на основі менеджменту якості. Підприємства, в тому числі і авіакомпанії, ігноруючи питання комплексності та системності управління, терплять невдачі в спробах вдосконалення управління. В останні роки в Росії істотно зріс інтерес до питань якості та конкурентоспроможності продукції та організацій, вдосконалення менеджменту та систем управління підприємств.

Авіакомпанія зробила запит в Європейську організацію, яка зобов'язала керівництво виконати певний алгоритм для сертифікації повітряного судна. Майже у всіх країнах Західної Європи, США і Японії обов'язкова сертифікація набула значного поширення і пов'язана, як правило, з безпекою, охороною здоров'я та навколишнього природного середовища. В Європі сертифікація грунтується на законах про безпеку, сертифікації продукції, потенційно небезпечної ля людей і навколишнього середовища. В даному випадку саме авіаційна техніка є одним з головних забруднювачів навколишнього середовища.

Авіакомпанія в повному обсязі стала відповідати вимогам Міжнародного стандарту ISO 9001: 2008 «Quality management systems - Requirements». В авіакомпанії розроблена система управління документацією та записами, визначена політика в області безпеки польотів і менеджменту якості, локальні нормативні документи авіакомпанії містять необхідні вимірні показники якості по кожному процесу. Використання електронних засобів інформації, наприклад мережі Інтернет, стає все більшою мірою поширеним і має нижченаведені переваги:

- Персонал завжди може отримати доступ до копії документа, що діє;

- Поширення документації здійснюється набагато простішим і ефективнішим чином;

- Доступ і внесення змін в документи, а також їх контроль можуть бути більш легкими;

- Можливий доступ з віддалених місць (за умови, що персонал має необхідне обладнання для перегляду документації з таких місць);

- Шанси ненавмисному використанню застарілих документів обмежені.

ЛІТЕРАТУРА

1. http://www.meridian-avia.com/#panel_node-13

2. Управління якістю в авіакомпанії. Навчальний посібник. Укладач: Є. В. Задкова

3. http://quality.eup.ru/MATERIALY10/tqm-osnova.htm

4. http://en.wikipedia.org/wiki/Total_security_management

 Перспективи розвитку | Роль держави, як суб'єкта економічних отношений?
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати