Головна

ІІ. Розв'яжіть задачі | ІІ. Розв'яжіть задачі | ІІ. Розв'яжіть задачі | ІІ. Розв'яжіть задачі | Відповідь: білок: мет - вал - лей - стоп. | Відповідь: і-РНК: ГЦЦ - ГЦГ - АГУ - УУУ - АГЦ. | Відповідь: отже, вага закодованого даного білка становить 1200Да. |

Розв 'язання.

Відомо, що декодування (трансляція) здійснюється шляхом компле­ментарного зв'язку антикодона т-РНК з кодоном і-РНК. Знаючи антикодони т-РНК, визначаємо кодони і-РНК:

Антикодон т-РНК: ЦГА, УУА, АЦА, ЦЦА.

Кодон і-РНК: ГЦУ, ААУ, УГУ, ГГУ

Амінокислоти: аланін, аспарагін, цистеїн, гліцин

Відповідь. у біосинтезі білка можуть брати участь амінокислоти:

Аланін, аспара­гін, цистеїн, гліцин.

2. Ген неопушеності стебла рослини томатів домінує над геном опушеності.

Які фенотипи батьківських форм, якщо у потомстві виявлено розщеплення 1:1?

Дано: Хід схрещення буде такий:

Р ♀ Аа × ♂ аа

а - опушеність стебла

F1 А _ а а

А - неопушеність стебла

F1 А-, аа

___

Р -?

Відповідь: Р фенотип рослин - це неопушеність стебла (Аа), опушеність стебла (аа).

Варіант № 10

І. Виберіть із запропонованих відповідей правильну

1. б); 2. б); 3. б); 4. в); 5. а); 6. а); 7. а); 8. в).

ІІ. Розв'яжіть задачі

1. скільки нуклеотидів входить до складу гена (обох ланцюгів ДНК), який містить інформацію про білок, що скла­дається з 80 амінокислот?

Розв 'язання:

Одна амінокислота кодується трьома нуклеотидами.

Ділян­ка одного ланцюга ДНК, яка містить інформацію про білок з 80 амінокислот, складається з :

80 х 3 = 240 нуклеотидів.

Оскіль­ки до гена входять два ланцюги ДНК, кількість нуклеотидів подвоюється: 240 х 2 = 480 нуклеотидів.Р ♀ Аа × ♂ аа | Відповідь: 480 нуклеотидів.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати