Головна

Педагогічна діяльність М. І. Пирогова.

  1. IV. Навчальна діяльність класу.
  2. А. Макаренко. Авторська педагогічна концепція. Сучасники при педагогічну концепцію А. Макаренка
  3. Братства та їхня культурно-просвітня діяльність.
  4. В якому році припинено діяльність Організації Варшавського Договору і РЕВ: 1991
  5. Видавнича діяльність
  6. Виникнення і діяльність братських шкіл в Україні 16-17 століття.

Микола Іванович Пирогов (1810-1881) народився в Москві. Після закінчення Московського університету (медичний факультет) він готувався в Дерпті (м. Тарту) до професурі і після захисту дисертації на ступінь доктора медицини протягом двох років займався в Німеччині удосконаленням своїх знань.

B віці 26 років він став професором хірургії спочатку в Дерптському університеті, а потім в Медико-хірургічної академії в Петербурзі.

В 1854 під час облоги Севастополя Пирогов на його особисте прохання був направлений на фронт на чолі з організованою їм громадою «сестер милосердя».

Тут, на театрі військових дій, Пирогов віддавав всі свої сили лікування поранених воїнів. Їм було вироблено кілька тисяч операцій. Його теоретичні роботи по хірургії та практична діяльність в якості хірурга заслужено принесли йому славу великого вченого, батька військово-польової хірургії.

В 1856 з'явилася стаття Пирогова «Питання життя», висвітлювала важливі питання виховання. Вона звернула на себе увагу громадськості передовими ідеями про загальнолюдському вихованні, зробила ім'я автора широко відомим.

В 1856 Пирогов було призначено піклувальником Одеського навчального округу. Олександр II негативно ставився до Пирогову, вважаючи його «червоним» (хоча він був лише лібералом), але, призначаючи його на цю посаду, хотів створити видимість турботи царського уряду про народну освіту. Протягом дворічного управління Одеським навчальним округом Пирогов прагнув підняти значення педагогічних рад гімназій, вселяв директорам та вчителям навчальних закладів думку про необхідності гуманного ставлення до дітей, підготував відкриття університету в Одесі. Ліберальна діяльність його як попечителя навчального округу викликала в одеському генерал-губернатора підозра у вільнодумстві і підриві авторитету влади. Пирогов був переведений у Київ на посаду опікуна Київського навчального округу. Тут він продовжував поліпшувати роботу шкіл, рекомендувала вчителям відвідувати уроки один одного, заохочував методичні шукання вчителів, ввів у практику гімназій позакласні літературні бесіди, сприяв відкриттю в Києві однією з перших у Росії недільних шкіл для дорослих.

Коли в 1861 році Пирогов був звільнений з посади піклувальника, прогресивна громадськість Києва влаштувала йому урочисті проводи. Герцен написав у «Колокол», що звільнення Пирогова - це «один з мерз справ Росії дурнів проти Росії, що розвивається ».

Уряд зробив вигляд, що вона має намір використовувати досвід Пирогова як педагога, і призначив його керівником молодих людей, що готували за кордоном до професури, але в 1866 році позбавило його і цій посаді. Великий хірург, найбільший вчений, відомий громадський діяч і педагог, Пирогов мав вийти, ще повний сил, у свій невеликий маєток в Україні, де помер у 1881 році.

Педагогічні погляди М. І. Пирогова.

Критика станово-професійної освіти й ідея загальнолюдського виховання. У статті «Питання життя» і в інших своїх педагогічних творах М. І. Пирогов різко виступив проти станової школи та ранньої утилітарно-професійної вишколу, яку намагалося ввести царський уряд за рахунок зниження рівня загальної освіти молоді. Він протиставив офіційним курсом освіти ідею загальнолюдського виховання, яка повинна підготувати до громадської життя високоморальну людину з широким розумовим кругозором. «Бути людиною - ось до чого має вести виховання », - писав Пирогов, вказуючи, що для цього все до певного віку, коли визначаються схильність і здібності, «повинні користуватися плодами одного і того ж морально-наукового освіти ». Він повстає проти ранньої, передчасної спеціалізації дітей, яка звужує їх кругозір і гальмує їх моральний розвиток. «До чого промінюють так скоро вигоди загальнолюдського освіти на прикладної, односторонній спеціалізм? Не поспішайте з вашої прикладної реальністю. Дайте дозріти і зміцніти внутрішнім чоловіком », - вигукує Пирогов, вказуючи, що підставою професійного навчання має бути широке загальну освіту.

Стаття «Питання життя», головною ідеєю якої був захист загальнолюдського освіти, справила велике враження на сучасників, викликала ряд відгуків на неї з боку передової педагогічної громадськості. Її вітала як буржуазно-ліберальна, так і буржуазно-демократична і революційно-демократична преса. Однак революціонери-демократи під високоморальна, культурною людиною розуміли стійкого революціонера -- борця проти кріпосництва і царизмом; ідеал людини, як його розумів Пирогов, сформульовано в дусі абстрактного гуманізму.

Система народної освіти і проблеми дидактики.

Пирогов запропонував новий проект шкільної системи, спрямований проти станової школи. Він вважав, що підставою шкільної системи повинна бути дворічна початкова школа, звідки буде відкриватися доступ до середньої школи всім. Свою шкільну систему він будував за принципом єдиної школи.

Пирогов пропонував шкільну систему з декількох ступенів, з порівняно нетривалим терміном навчання в кожній, а саме: після початкової дворічної школи - прогімназія (неповна середня школа) двох типів з чотирирічним курсом; за нею йде гімназія також двох типів - з трьох-, п'ятирічної тривалістю навчання. Цю систему завершує вища школа (університети і вищі спеціальні навчальні заклади).

Головне місце в системі середньої школи Пирогов відводив стародавніх мов (латинської і грецькому), російської мови та літератури, математики та історії. Класичною середній школі він віддавав перевагу перед реальною. Тривалість навчання в першому на два роки більше, ніж у другій. Навчальний план класичної гімназії має загальноосвітній характер, тоді як в реальній гімназії вводяться прикладні (професійні) навчальні предмети, що значно знижує загальну освіту, що дається реальної гімназією, особливо якщо врахувати, що курс її всього трирічний (тоді як у класичній гімназії - 5 років). У перших двох класах класичної та реальної прогімназії курс навчання майже однаковий. З III класу класичної прогімназії починається навчання латинської мови, а з IV класу - грецькому. Студенти, які закінчили реальну прогімназію йдуть або в реальну гімназію, або в III клас класичної прогімназії, або на практичну роботу. З класичної гімназії можна вступати до університетів або у вищі спеціальні навчальні заклади, тоді як закінчили реальну гімназію приймаються тільки у вищі спеціальні навчальні заклади або ж ідуть на практичну роботу.

З метою полегшити отримання вищої освіти незаможним Пирогов пропонував зменшити плату за навчання.

В своїх циркулярах за навчальним округу Пирогов звертав увагу вчителів на необхідність відкинути старі, догматичні способи викладання і застосовувати нові методи. Треба будити думку учнів, розвивати їх розумові здібності, прищеплювати навички самостійної роботи. Досвідчений учитель повинен порушити увагу учнів і розвинути в них інтерес до повідомляється навчального матеріалу, а це, на думку Пирогова, найголовніше для успішності навчання. Основними дидактичними принципами Пирогов вважав свідомість навчання, активність і наочність.

Пирогов вніс значні покращення в роботу педагогічних рад гімназій, розширив зміст обговорюваних питань, ввів в систему доповіді і обмін думками з дидактичним питань, всіляко заохочував методичні пошуки вчителів, рекомендував взаємне відвідування уроків.

Вимагаючи, щоб вчителі і керівники прогімназій і гімназій добре вивчали учнів і їх успішність. Пирогов пропонував переклад з класу в клас проводити за результатами річної успішності учнів. Він негативно ставився до переказними іспитів, відзначаючи наявність у них значного елементу випадковості і формалізму.

До викладання у вищій школі Пирогов пропонував залучити великих вчених, рекомендувала посилити бесіди професорів із студентами, проводити семінари, просемінари і практичні заняття і всіляко розвивати у студентів навички поглибленої самостійної роботи.

Проблеми дисципліни учнів.

Пирогов вважав хорошу дисципліну одним з найважливіших умов успіху навчання і морального виховання. Він засуджував свавілля, казармений режим, які панували в школах того часу, бездушне ставлення до дітей і вимагав гуманності і щирості при підтримці дисципліни. У випадку провини учня педагог повинен уважно врахувати обставини, за яких вчинено проступок, неупереджено оцінити його, довести до свідомості учня його провину і справедливість призначеного за вчинок покарання.

В своїй статті «Чи потрібно сікти дітей, і сікти у присутності інших дітей?» (1858), яка стала відгуком на службовий звіт директора гімназії Одеського навчального округу, Пирогов принципово засудив тілесні покарання дітей і гаряче доводив, що застосування різки антіпедагогічно, що тілесні покарання знищують в дитині сором, розбещують дітей і повинні бути скасовані.

Однак він не був до кінця послідовним у цьому питанні. У наступному, 1859 Пирогов опублікував циркуляр за Київським навчального округу «Основні початку правил про проступки і покарання учнів гімназій Київського учбового округу, в якому, принципово відкидаючи різку, на практиці вважав, проте, неможливим обійтися без неї і лише радив застосовувати її в гімназіях як виняткову міру і тільки за постановою педагогічної ради.

Коли Н. А. Добролюбов виступив зі справедливою критикою цієї позиції і подвійності Пирогова, той опублікував «Звіт про наслідки введення по Київського навчального округу правил про проступки і покарання учнів гімназій ». Він посилався на те, що ці правила були вироблені нарадою директорів Київського навчального округу, і він, попечитель округу, не вважав себе вправі скасовувати або виправляти колегіальне рішення. Пирогов вказував, що в результаті введення «Правил» кількість випадків застосування тілесних покарань за рік знизилося в кілька разів порівняно з попередніми роками.

Добролюбов відповів новою статтею, бічующей примиренство Пирогова та відмова його від раніше проголошених прогресивних принципів.

Критикуючи сучасну йому школу, Л. М. Толстой протиставив їй свою систему виховання, пооудовану на принциш свободи, поваги до особистості дитини, розвитку п активності та творчості. Л. М. Толстой підкреслював, що вільне виховання повинно сприяти розвитку природних задатків дитини, допомагати самостійно формувати світогляд і моральні переконання. Високий моральний ідеал, на його ду^треба шукати у поглядахселянських мас.

Школа при невтручанні у виховання, на думку Л. М. Толстого, ставить собі за мету передачу відомостей, знань без намагання вплинути на м^ральну область

переконань, вірувань і характеру; мета її одна - наука, а не результати її впливу на людську особистість. Школа не повинна намагатися передбачити наслідки впливу науки, а передаючи її , має надавати повну свободу її застосування. Невтручання школи у формування світогляду учнів не означає, вважав Л. Толстой, що у вчителя не повиннобути прагнення здійснювати виховуючий вплив на своїх учнів. Таке прагнення є природним, воно спонукає вчителя із захопленням займатися своєю справою. Якщо вчитель передбачає виховну мету викладання, то це його стимулює. Але справа у тому, - писав Л. М. Толстой, - що виховний елемент науки не може передаватися насильно. Хочеш наукою виховувати учня, люби свою науку і знай її'. й учні полюблять тебе і науку, і ти виховаєш їх, але якщо ти сам не любиш ії, то скільки б ти не примушував вчитися, наука не матиме виховного впливу. I тут одне мірило, одне спасіння' - знову свобода учнів слухати чи не слухати вчителя. сприймати або не сприймати його виховного впливу, тобто їм одним вирішувати, чи знає він і чи любить свою науку. Говорячи про свободу в справі організації народної освіти, Л. Толстой вказував, що неможливо насаджувати в країні систему шкіл, яких не бажає народ, не можна нав'язувати школі теоретично надуманого плану навчальних занять,яКиймаєскладатися природним шляхом,зіснуючого кола знань у відповідності до вимог народу.

Порівнюючи між собою погляди Л. М. Толстого на роль виховання у 60-ті роки з тими, що він писав з цього приводу в середині 70-х років, можна прийти до таких висновків: у 70-ті роки він значно уточнив свою постановку питання про свободу у педагогічному процесі і прийшов до висновку, що, поки в суспільстві немає єдиної думки про зміст і методи навчання, питання про те, чому і як навчати в народній школі, повинні вирішувати не діти, а їх батьки, тобто народ, якому треба надати право свободи в організації школи. Свобода у вихованні та навчанні не є правилом. межі п в пжолі визначаються вчигелем, його вмінням керувати дітьми.

Вважаючи релігію основою виховання та навчання, ЛЛолстой вказував, що вона не повинна обмежувати свободу дітей.

Єдиний шлях для покращення освіти, на думку Л. МТолстого, полягає у тому. щоб вчителі і учні мали спільну основу, яка б визначала вибір предметів, що вивчаються в школі. Такою основою, за ЛЛолстим, мала бути релігія в дусі істинного християнства. Л. МЛолстой стверджував, що необхідним є моральне виховання на основі релігійної моралі, бо не може бути моралі без релігії. Він пропагував теорію "неопирання злу насильством", доводив важливість таких якостей характе^у особистості, як незлобливість, смиренність, любов до ближніх.

У своїх творах педагог, проте, обійшов таке питання, як виховання у дітей сильної волі та твердого характеру.

Корф Микола Олександрович (1834-1883) - видатний педагог і методист. Народився у Харкові. Закінчив петербурзький пансіон А. Я. ФІліппова. У 1848-1854 роках навчався в Олександрійському ліцеї (Петербург), після закінчення якого служив у Міністерстві юстиції. Створив мережу навчальних земських малокомішектнихшкк.

М. О. Корф, виконуючи обов'язки голови повітової училищної ради у м. ОлексавдрЬс2ку (нині м. Запоріжжя) багато зробив для створення у повіті нових навчальних земських шкіл, здійснював організацію недільних повторювальних шкіл.

У створених М. О. Корфом початкових земських школах (з трирічним курсом навчання) занятгя проводив один вчитель одночасно у трьох класах. Підготовці вчителів для цих шкіл він віддавав багато сил, розроблюючи плани занять і методики проведення уроків, а також сам проводив уроки. Крім того, М. О. Корф організував проведення вчительських з'їздів. Значне місце у його педагогічній спадщині відведено ідеї загального обов'язкового навчання шляхом досягнення загальної письменності населення. До важливих умов здійснення загального навчання М. Корф відносив : обов'язкове навчання дітей різної статі, незалежно від їх національного походження і соціального статусу; така організація навчально-виховного процесу, яка б гарантувала набутгя дітьми дійсно корисних і міцних знань, умінь і навичок; спільне навчання хлопчиків та дівчаток; близькість школи до місцяпроживанняучнів.

Основною метою загальноосвітньої школи М. Корф вважав підготовку людини до житгя, і до того ж людини розвинутої фізично і духовно. Школа при цьому має забезпечити надання учням різнобічних гуманітарних і реальних знань, розвинути здатність до самоосвіти, виховати у них такі моральні риси, як паіріотизм, чесність, справеддивість, любов до праці, дисциплінованість; сприяш зміцнешш фізичних сил і здоров'я учнів і розвивата есіігичні шчутгя.

Основними дидактичними правилами М. Корф називав такі: 1. He вимагати від учнів заучування того, що їм не зрозуміло, але добиватися міцного запам'ятовування того, що ними добре засвоєно. 2. Доступність процесу навчання. 3. Привчати дітей до самостійної роботи. 4. У процесі навчання йти вперед, спираючись на досягнуте. 5. Наочністьнавчання.

3 метою реалізації вищезазначених правил М. Корф написав підручник "Наш друг".

Алчевська Христина Данилівна (1841-1920) - український педагог просвітитель, харківська вчителька. Відіграла провідну роль у розвитку недільних шкілнаУкраїні.

Народилася Х. Д. Алчевська (Журавльова) 16 квітня 1841 p. у с. Борзі на Чернігівщині у сім'ї вчителя. Батько через свою жорстоку обмежену натуру був проти жіночої освіти. У своїх відомих спогадах "Передумане й пережите" Христина Данилівна згадує, як вона самотужки навчилася читати, підслуховуючи за дверима кімнати ті уроки, що їх давав братам найнятий за 5 карбованців студент-семінарист.

Початком педагогічної діяльності Х. Алчевської прийнято вважати початок епохи "ходіння в народ" (60-ті роки XIX ст.). У цей час вона багато читає, пише вірші, відвідує у Курську гурток молоді, захоплюється творами Г. Чернишевського, А Добролюбова; О Герцена 3 останнім вона навіть листувалася в журналІ "Колокол": у тих листах закликала жшоцтво прокинутись і розоудити Росію до нового житгя. У 1862 р. ХЖуравльова виходить заміж за О. К. Алчевського і засновує жіночу недільну школу, що якийсь час діяла нелегально через заборону царського уряду і була офіційно вїдкрита лише у 1870 р.

Недільна школа Х. Алчевської являла собою унікальне, гідне подиву явище в історії вітчизняної педагогіки. "Коли б ця школа була за кордоном, вона ... служила б предметом дбайливого вивчення, становила б предмет симпатій, турбот усього суспільства". На початку 90-х років XIX століття у діяльності Х. Алчевської настали дійсно зоряні години. За десять років кількість учнів збільшилася з 100 до 317, а ще через два десятиліття - 619. Серед тих, кому випало щастя вчитися у цій школі, були малі дівчатка й зовсім дорослі жінки, жительки міста і селянки з харківських околиць. Поділ на класи здійснювався одночасно за віком і рівнем підготовки. Учні мали можливість отримати початкову освіту безкоштовно. Навчання з усіх предметів велося за спеціальними програмами, що передбачали посилену роботу в класі; домашнє завдання передбачало читання художніх творів. У 1885 рГ іІрограми навчання Х. Алчевської були вперше надруковані (взагалі вони витримали чотири видання) і впродовж трьох десятиліть б?ли своєрідним орієнтиром для багатьох недільних шкіл Росії.

Серед плеяди видатних діячів освіти кінця XIX ст. харківська вчителька Х. Д. Алчевська у своїй діяльності на ниві освіти багато зробила для розвитку недільних шкіл в Україні. У історію педагогіки вона ввійшла як основоположник методики навчання дорослих грамоти (посібник "Кшга дорослих", методико-бібліографічний порадник «Що читати народовіГ). Нею також була розроблена методика проведення літературних бесід з учнями, що були введені як обов'язкові до плану навчання.

 Та її місце в культурі європейських народів. | Миропольський Сергій Іринейович
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати