Головна

Проблеми захисту інформації в Internet

  1. How do you use the Internet?
  2. III. Порядок збору, узагальнення та аналізу інформації про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення
  3. Internet
  4. Internet
  5. Internet and Modern Life
  6. Internet in the Modern Life
  7. Internet recruitment and websites

12. Електронна пошта. Принципи організації електронної пошти

13. Інтернет-технології у дистанційному навчанні

14. Організаційні заходи по захисту електронної інформації

15. Особливості електронної інформації

16. Інтелектуальні мережі

17. Високошвидкісні локальні мережі

18. Виробництво комп'ютерів та комп'ютерних технологій в Україні

19. Безпровідні мережі

20. Обчислювальні й локальні мережі та системи

21. Алгоритми маршрутизації в мережах

22. Обчислювальні й локальні мережі та системи

23. Проблема використання роботів в Інтернет

24. Дослідження протоколів ТСP/IP

25. Розвиток мережі Інтернет в Україні

26. Стема інтернет-доступу із супутниковим каналом прийому даних

27. Історичний аспект створення та використання комп'ютерних мереж у навчанні

28. Принципи функціонування електрон­ної пошти. Огляд програм для роботи з електронною поштою

29. Робота з електронною поштою через веб-інтерфейс

30. Робота з поштовим клієнтом

31. Етикет електронного листування

32. Поняття миттєвого повідомлення. Обмін миттєвими повідомленнями

33. Поняття форуму. Реєстрація на форумі та участь в обговореннях

34. Спілкування в чатах. Етикет інтерактивного спілкування

35. Передавання даних в Інтернеті. Адресація в Інтернеті

36. Веб-сторінка та веб-сайт

37. Принципи функціонування електронної пошти

38. Структура та властивості електронного листа

39. Робота з електронною поштою з використанням веб-інтерфейсу

40. Веб-пошта, переваги та недоліки

41. Робота з поштовим клієнтом

42. Служби миттєвого обміну повідомленнями

43. Форуми. Реєстрація та участь у форумі

44. Чати. Спілкування в чатах

45. Етикет інтерактивного спілкування

46. Навчання в Інтернеті. Освітні ресурси Інтернету

47. Програмні засоби навчання іноземних мов


Список рекомендованих інформаційних джерел

1. В. А. Баженов, П. П. Лізунов та ін. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Ком'ютерні технології: Підручник. 2-ге вид. - К.: Каравела, 2007.- 640 с.

2. І. Т. Зарецька , А. М. Гуржій, О. Ю. Соколов. Інформатика: Підручник для 10-11 кл. загальноосвіт. навч. закладів. У 2-х част. - К.: Навч. Книга,2006.

3. Й. Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В., В. В. Шакотько. Інформатика: 10 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: академ. рівень, профільн. рівень. - К.: Генеза, 2010. - 304 с.

4. Редько М. М. Інформатика та комп'ютерна техніка. Навчально-методичний посібник. - Вінниця: Нова книга, 2007. - 568 с.

5. Ярмуш О. В., Редько М. М. Інформатика та комп'ютерна техніка: Навч. посібник. - К.: Вища освіта, 2006. - 359с.

6. Ресурси глобальної мережі Інтернет.

7. Ю. О. Дорошенко, І. О. Завадський, Н. С. Прокопенко. Програма курсу за вибором «Основи Інтернету» // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - 2006, №4/5. - С.41-48.


ДОДАТОК А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ОДЕСЬКЕ ПЕДАГОГІЧНЕ УЧИЛИЩЕ»

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН І ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

РЕФЕРАТ

ТЕМА РЕФЕРАТУ (записується великими літерами)

Область знань: Технології

Виконала: студентка групи (наприклад, Ш-11)

___

(прізвище, ім'я, по-батькові)

Напрям підготовки: 0101 Педагогічна освіта

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Спеціальність: 5.01010201 Початкова освіта

Кваліфікація: «вчитель початкової освіти»

Перевірила: викладач інформатики, голова

циклової комісії природничо-математичних

дисциплін і технологій навчання

Норчук Оксана Леонідівна

 Правильне оформлення реферату | ОАО «ЦНИИМ» г. Санкт-Петербург
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати