загрузка...
загрузка...
На головну

Грудня -40N | Тис.грн | Розрахункова робота №6 | Розрахункова робота №7 |

Втрати на збут 1445763,N тис.грн;

  1. Втрати енергії в електричних мережах
  2. ВТРАТИ, СМЕРТЬ І ГОРЕ
  3. Діелектричні втрати
  4. Еколого-економічна оцінка збитків від втрати родючості грунту внаслідок водної ерозії
  5. ЕНЕРГЕТИЧНІ ВТРАТИ В КОМПРЕСОРІ
  6. Казка в різних формах доносить нам народну мудрість : в природі все взаємопов'язане, де збудуєш, там здобудеш, де зруйнуєш - там втратиш.

5. Дохід від реалізації іноземної валюти 36780 тис.грн.;

6. Сума одержаних підприємством штрафів 230069 тис.грн.;

7. Доходи від реалізації фінансових інвестицій 543987 тис.грн.;

8. Доходи від реалізації основних засобів 1256789 тис.грн.;

9. Втрати від не операційних курсових різниць 467892 тис.грн.;

10. Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій 56920 тис.грн.;

11. Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства 6526098 тис.грн.;

12. Дивіденди і відсотки, отримані від інших фінансових інвестицій 2786000 тис.грн.;

13. Доход від фінансового лізингу 2789600 тис.грн.;

14. Доход у вигляді відсотків за позички, надані іншим сторонам 2558900 тис.грн.;

15. Втрати від технічних аварій 150890 тис.грн.

Розрахункова робота №3

Тема: " Оподаткування підприємств"

Задача 1.

Визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету, та строки сплати, якщо у січні загальний обсяг продажу власного виробництва підприємства становить 250N грн (без ПДВ). У цьому ж місяці підприємство сплатило вартість сировини та матеріалів, вартість яких відноситься до складу валових витрат на суму 130N грн (без ПДВ). Сума ПДВ минулого звітного періоду, яка зменшує суму податку, належну до сплати в поточному звітному періоді, становить 14 грн.

Задача 2.

Визначити суму податку на прибуток, якщо відомо:

Загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого протягом звітного періоду 87030N тис.грн.

Суми податку на додану вартість, отримані платником податку на додану вартість, нарахованого на вартість продажу товарів (робіт, послуг) 14500N ти.грн.

Сума одержаного платником емісійного доходу 5478 тис.грн.

Сума валових витрат за звітний період 497500 ти.грн.

Сума амортизаційних відрахувань за звітний період 3658 тис.грн.

Задача 3.

Загальна сума придбаних у звітному періоді товарів, що відносяться до складу валових витрат підприємства, становить 1000N грн. (без суми ПДВ). Загальний обсяг продажу у звітному періоді становить 900N грн. (без суми ПДВ), у тому числі обсяг експортного продажу становить 400N грн. Визначити суму бюджетного відшкодування.

Задача 4.

Визначити суму податку на прибуток, якщо в звітному періоді сума скоригованого валового доходу підприємства становила 7000Nгрн., сума валових витрат 2000Nгрн, сума амортизаційних відрахувань 10000грн. Крім того, на ремонт основних виробничих фондів підприємство витратило 7000грн. (балансова вартість фондів на початок звітного періоду становила 60000грн.). Підприємство включає витрати на ремонт ОВФ до валових витрат у сумі, яка передбачена чинним законодавством.

Задача 6.

Підприємство випустило за травень місяць 150000N пляшок коньяку місткістю 0,5 літрів, які було реалізовано за ціною 35 гривень за 1 пляшку. Визначити суму акцизного збору і суму ПДВ, які підлягають сплаті до бюджету. Ставка акцизного збору 3 гривні за 1 літр.

Задача 7.

Підприємство випустило і реалізувало за місяць 125590N одиниць підакцизних товарів. Максимальна роздрібна ціна одиниці товару, встановлена виробником, складає 12 гривень. Акцизний збір обчислюється за ставками у відсотках до обороту з продажу (ставка АЗ - 10%). Визначити суму акцизного збору, який підлягає сплаті до бюджету.

Задача 8.

Визначити суму податку на прибуток, яку необхідно сплатити підприємству (підприємство зареєстроване платником ПДВ) за 1-й квартал поточного року, якщо відомо:

1. Сума загальних доходів від продажу товарів 460250N тис.грн.;

2. Сума безповоротної фінансової допомоги, одержана підприємством у звітному періоді 3784 тис.грн.;

3. Сума доходів від здійснення операцій лізингу 150N тис.грн.;

4. Сума штрафів, фактично одержаних підприємством за рішенням сторін договору 26 тис.грн.;

5. Сума ПДВ, нарахованого на вартість продажу товарів 767083 тис.грн.;

6. Сума витрат, пов¢язаних з продажем продукції 985096 тис.грн.;

7. Сума нарахованих податків, зборів (обов¢язкових платежів) 2380 тис.грн.;

8. Витрати, пов¢язані з поліпшенням основних фондів у сумі, яку, відповідно з чинним законодавством, можна віднести до валових витрат 5 тис.грн.;

9. Вартість сплачених торгових патентів 560грн.;

10. Сума нарахованих амортизаційних відрахувань у звітному кварталі 9240 тис.грн.Сума ПДВ 86756023 тис.грн.; | Розрахункова робота №4
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати