На головну

МЕТОДИКА ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ ТВОРІВ РІЗНИХ ЖАНРІВ | Тема 10. Літературознавча пропедевтика на уроках літературного читання (6 год. - 5 балів). | VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО - ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ |

Практичне заняття 1.

  1. III. Зміст заняття
  2. V. ЗМІСТ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ
  3. V. ЗМІСТ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ
  4. V. Зміст теми заняття
  5. V. Зміст теми заняття
  6. V. Зміст теми заняття.
  7. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття

V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Семінарське заняття 1

Тема. Аналіз програми з літературного читання (2 год.)

План

1. Змістові лінії програми.

2. Програмні вимоги до рівнів сформованості читацької навички учнів на кінець року.

3. Характеристика кожної змістової лінії програми

4. Можливості підручника «Літературне читання» у формуванні в учнів читацьких навичок.

5. Принципи вибору творів для читання..

Аналіз структури і основного змісту підручника «Літературне читання». Методичний апарат підручника.

Аналізуючи підручники «Літературне читання», необхідно дати відповідь на такі запитання:

1. У якій мірі підручник відповідає програмі?

2. Які принципи побудови підручників?

3. Які умови створює зміст підручника для формування світогляду, моральних якостей, пізнання навколишнього світу, розвитку емоційно-естетичної сфери читача?

4. Яким змістом, формами роботи підручник сприяє формуванню в учнів читацьких позицій?

5. Яка структура підручника?

Література

Основна: 3, 4, 7, 8.

Додаткова: 2, 3.

Семінарське заняття 2.

Тема. Типи уроків літературного читання (2 год.)

План.

1. Типи уроків читання і вимоги до їх побудови.

2. Варіативність побудови уроків читання (О. Я. Савченко)

Література

Основна: 2, 3, 4, 5, 7, 8.

Додаткова: 1, 3.

Практичне заняття 1.

Тема. Аналіз методичних посібників, методичних статей з формування навички читання (2 год.)

План.

1. Визначення змісту завдань у посібниках, зошитах з літературного читання, статтях з формування навички читання.

2. Групування вправ і завдань за спрямованістю їх на формування правильності, швидкості, виразності, усвідомленості читанняУкраїнський авангард 1900 - 1910-х рр. | Література
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати