Головна

Практичне заняття № 1 | Практичне заняття №2 | Практичне заняття №3 | Практичне заняття №4 | Практичне заняття №5 | Практичне заняття №6 | Практичне заняття №7 | Практичне заняття №8 | Тема №1. | Ж. П. Сартр |

Тема №4.

Макс Фріш

План

1. М. Фріш і традиції швейцарської літератури.

2. Театр М. Фріша.

2.1. Протистояння різних моделей існування у п'єсі «Санта-Круз»

2.2. Потрактування образу Дон-Жуана в однойменній п'єсі швейцарського драматурга.

2.3. Пєси М. Фріша на українській сцені.

3. Проблематика романістики митця.

3.1. Криза ідентичності особистості як головна проблема роману «Штіллер».

3.2. Крах раціоцентричної системи уявлень у романі «Homo faber».

3.3. Прийняття фрагментарності буття і свідомості: роман «Коли назвуся Гантенбайном».

Література

Тексти

1. Назову себя Гунтенбайн: Роман. Перевод с нем. С. Апта // Иностранная литература. - 1975. - №4‑6.

2. Санта Крус: Балада // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2002. - №3. - С. 39‑42; Вікно в світ. - 2002. - №1. - С. 43‑86; Зарубіжна література (Перше вересня). - 2002. - №10. - С. 2‑14.

3. Переписка. Макс Фриш и Фридрих Дюрренматт // Иностранная литература. - 2002. - №9. - С. 208‑245.

Критичні роботи

1. Бігун Б. Повість Макса Фріша "Людина з'являється в добу галогену" і постмодерністські погляди на історію // Зарубіжна література. - 2000. - №29-32. - С. 35‑38.

2. Бирхер Урс. "О медленном нарастании гнева" Макса Фриша // Вопросы литературы. - 1999. - январь-февраль. - С. 217‑228.

3. Веремчук Ю. «Щоб зрозуміти буденне життя...» Драми-притчі «Антігона» Жана Ануя та «Андорра» Макса Фріша // Всесвітня література та культура. - 2003. - №10. - С. 48‑52.

4. Волощук Є. Геркулсовы столпы царства возможностей: проблематика драматурги Макса Фриша в контексте разочарований модернизма // Вікно в світ. - 2001. - 2(14). - С. 61 - 78.

5. Волощук Є. Людина в тенетах власної біографії і театр Макса Фріша // Вікно в світ. - 2002. - №1. - С. 25‑31.

6. Волощук Є. На підмостках свідомості. Матеріал літературознавця до уроку вивчення п'єси "Санта Крус" М. Фріша // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2002. -№3. - С. 35‑38.

7. Волощук Е. Игра с биографией: театр Макса Фриша // Зарубежная литература. - 2002. - №10. - С. 17‑22.

8. Грицук В. М. Фріш і Ф. Дюрренматт на українській сцені // Вікно в світ. - 2001. - 2(14). - С. 61 - 78.

9. Затонський Д. Макс Фріш - прозаїк і драматург // Вікно в світ. - 2002. - №1. - С. 5‑24.

10. Назарець В., Васильєв Є. Матеріали до вивчення п'єси-романсу Макса Фріша "Санта Крус" і трагічної комедії Фрідріха Дюренматта "Гостина старої дами" // Зарубіжна література. - 2002. - №1. - С. 54‑58.

11. Олексієнко. До сюжету твору - через думки його героїв (на матеріалі п'єси "Санта Крус" М. Фріша) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2006. - №4. - С. 59.

12. Павлова Н. Национальное самосознание и литература швейцарцев // Вікно в світ. - 2001. - 2(14). - С. 16 - 33.

13. Седнельник В. Заповеди и вопросы Макса Фриша // Литературное обозрение. - 1993. - №3-4. - С. 40‑46.

14. Чертенко О. "Кожного разу ставати достойними..." (Проблематика романів М. Фріша) // Вікно в світ. - 2002. - №1. - С. 32‑42.

15. Чертенко О. Контрроозиція до влади (соціальна проблематика «Щоденника 1966-1971» Макса Фріша) // Зарубіна література. - 2004. - №25-26. - С. 41‑46; // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 7. - К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2005. - С. 228 - 235.

16. Чертенко О. Макс Фріш та його «Щоденник (1946-1949» // Всесвітня література. - 2004. - №5. - С. 49‑54

17. Чертенко О. У пошуках нової відвертості (Повоєнна духовна ситуація та "Щоденник 1946 - 1949" Макса Фріша) // Зарубіжна література. - 2004. - № 25‑26. - С. 34‑40.

18. Шахова К. Швейцарська література за три сторіччя // Вікно в світ. - 2001. - 2(14). - С. 5 - 15.

 Дж Апдайк | Кобо Абе
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати