На головну

Теми практичних занять | Практичне заняття № 1 | Практичне заняття №2 | Практичне заняття №3 | Практичне заняття №4 | Практичне заняття №5 | Практичне заняття №6 | Практичне заняття №7 | Практичне заняття №8 | Тема №4. |

Ж. П. Сартр

  1. Відома теза екзистенціалізму «екзистенція передує сутності». Охарактеризуйте співвідношення сутності та існування людини в творах Сартра і Камю.
  2. Г). М. Хайдеггер,К. Ясперс,Ж.-П. Сартр
  3. Ж. П. САРТР
  4. Ж.-П. Сартр
  5. Критерии диагноза коксартроза и артроза суставов кистей
  6. Сартр Ж. П. Экзистенциализм - это гуманизм // Сумерки богов. - М., 1989. - С.323-324

План

1. Ж. П. Сартр і розвиток ідей екзистенціалізму.

2. Проблематика оповідання «Мур».

3. Особливості відображення індивідуального досвіду в автобіографічній повісті «Слова».

4. Сартр і розвиток театрального мистецтва («Мухи»).

Література

Тексти

1. Буття і Ніщо: Нарис феноменології (фрагмент) // Філософська і соціологічна думка. - 1995. - №5 - 6. - С. 117‑134.

2. Дитячі роки одного підприємця: Повість; Інтимне: Оповідання / З франц. переклав О. Жупанський // Всесвіт. - 1994. - №1. - С. 101‑155.

3. Екзистенціалізм - це гуманізм: Уривок // Всесвітня література та культура. - 2006. - №3. - С. 10.

4. Мур (уривок) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 1998. - №7. - С. 48‑50.

5. Тошнота: Роман / Пер. с франц. Ю. Яхниной. Предисловие Л. Андреева // Иностранная литература. - 1989. - №7. С. 5‑133.

Критичні роботи

1. Андреев Л. Жан Поль Сартр: Свободное сознание и ХХ и ХХ век. -М: Гелеос, 2004. - 413 с.

2. Андреев Л. Г. Экзистенциализм // Зарубежная литература ХХ века: Учебник для вузов / Л. Г. Андреев, А. В. Карельский, Н. С. Павлова и др., Под ред. Л. Г. Андреева. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк.; изд. цент "Академия", 2000. - С. 139‑149.

3. Білоцеорківець Н. Сартр вам допоможе зробити вибір // Зарубіжна література. - 1998. -№20. - С. 6.

4. Білоцерківець Н. Сартр і наша сучасність // Всесвіт. - 1994. - №1.- С. 98‑100.

5. Васильєв Є. Міфи, вписані у шар реальності, або античні герої в окупованому Парижі. Матеріали до вивчення п'єс "Антігона" Ж. Ануя і "Мухи" Ж.-П. Сартра // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000. - №1. - С. 57‑64; Всесвітня література та культура. - 2004. - №5. - С. 14‑23.

6. Володихин Д Двадцать историй болезни по Ж.-П. Сартру // Книжное обозрение. - 1998. - 21 июня. - С. 8.

7. Денисова Т., Сиваченко Г. Жан-Поль Сартр (1905 - 1980) // Зарубіжна література. - 1998. - № 29-32. - С. 50‑51.

8. Зенкин С. Художественный мир Ж. П. Сартра // Литературное обозрение. - 1990. - №3. - С. 33‑39.

9. Кирилюк О. Цей шалений розчахнутий світ // Відродження. - 1993. - №9. - С. 58‑62.

10. Кисель М. Философская эволюция Ж. П. Сартра. - Л.: Лениздат, 1976. - 239 с.

11. Лях В. Екзистенційна свобода вибору і відповідальність (філософська концепція Жана-Поля Сартра) // Філософська і соціологічна думка. - 1995. - № 5‑6. - С. 110‑117.

12. Маршалок Н. Екзистенціалізм Сартра і його творчість // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 1998. - №7. - С. 46‑48.

13. Нобелівські лауреати. Жан Поль Сартр. Матеріали до вивчення творчості // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 1998. - №7. - С. 44‑46.

14. Романова А. Войны - это я: Экзистенциализм Ж. П. Сартра в годы фашистской окупации // Первое сентября. - 2002. - №8. - С. 5.

15. Сартр - литературный критик // Вопросы литературы. - 1896. - №9. - С. 189 ‑ 194.

16. Ярошовець С. "Наше життя - це пожежа в театрі". Спроба художнього аналізу екзистенціального твору на прикладі екзистенційноної драми Ж. П. Сартра // Всесвітня література та культура. - 2003. - №2. - С. 27‑31.Тема №1. | Дж Апдайк
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати