На головну

Теми практичних занять | Практичне заняття № 1 | Практичне заняття №2 | Практичне заняття №3 | Практичне заняття №4 | Практичне заняття №5 | Тема №1. | Ж. П. Сартр | Дж Апдайк | Тема №4. |

Практичне заняття №7

  1. III. Зміст заняття
  2. V. ЗМІСТ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ
  3. V. ЗМІСТ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ
  4. V. Зміст теми заняття
  5. V. Зміст теми заняття
  6. V. Зміст теми заняття.
  7. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття

Я. Кавабата "Тисяча журавлів"

План

1. Своєрідність японської літератури. Традиції хоку та танку.

2. Естетичні принципи Я. Кавабата та проблематика його творів. Зв'язок поетичної прози Кавабата з національними традиціями японської літератури.

3. Психологічні, естетичні та культурні традиції Японії в романі «Тисяча журавлів».

4. Чайна церемонія «тядо» як відображення духовного та естетичного почуття японців як спосіб злиття з природою.

5. Особливості організації художнього часу і простору. Внутрішній монолог та його роль у розкритті образів. Особливості побудови образної системи твору.

6. Мистецтво деталі. Річ, інтер'єр - їх самостійне смислове і композиційне навантаження. Роль жесту, руху, запаху, кольору в романі. (Приклади з тексту).

Завдання

1. Підготувати повідомлення на тему: «Поєднання традицій японської літератури та модерних впливів західної культури у творчості Я. Кавабата»; «Снігова країна» як вершинне явище творчості митця».

2. Підготувати інсценізацію окремих фрагментів роману «Тисяча журавлів».

3. Підготувати відеоряд.

Питання для дискусії

1. Яке враження справляє на вас японська культура?

2. Які риси японської ментальності вас найбільше приваблюють?

3. Як ви розумієте слова Я. Кавабата: «Все своє життя я прагнув прекрасного і буду прагнути його до самої смерті»?

4. Що означає для японця насолоджуватися мистецтвом?

Література

Тексти

1. Голос бамбука, цветок персика: Рассказ Пер. Б. Раскина // Иностранная литература. - 1972. - №6.

2. Избранные произведения. - М.: Радуга, 1986. - 586 с.

3. Красотой Япониии рожденный // Зарубіжна література (Перше вересня). - 2004. - №8. - С. 10‑14.

4. Любовні новели // Всесвіт. - 2004. - № 3‑4. - С. 9‑29.

5. Стон горы: Роман. Пер. В. Гривнина // Иностранная литература. - 1973. - №9, 10.

6. Танцовщица с Идзу. Старая столица. Рассказы // Ясунари Кавабата. Избранные произведения. - М., 1993.

Критичні роботи

1. Боронина Эстетические идеалы литературы прошлого в творчестве Ясунари Кавабата // Восток. - 1999. - №4. - С. 95 - 96.

2. До 100-ліття від дня народження Ясунарі Кавабата. Кожну мить прожити гарно з позиції краси // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 1999. - №6. - С. 50‑52.

3. Зварич В. Розумом серця: Матеріали до вивчення творчості Ясунарі Кавабата // Зарубіжна література в навчальних закладах України. - 1999. - №1. - С. 42 - 45.

4. Герасимова М. Бытие красоты. Традиции и современность в творчестве Ясунари Кавабата. - М., 1990.

5. Григорьева Т. Читая Кавабата Ясунари // Иностранная литература. - 1971. - №8.

6. Гузь О. О. Кавабата Ясунарі (1899 - 1972) // Зарубіжна література в школах України. - 2012. - №2. - С. 28 - 38.

7. Конєва Т. Тривожні акорди чайної церемонії. Начерки до вивчення творчості Ясунарі Кавабата, зокрема його повісті "Тисяча журавлів" // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1999. - №10. - С. 38‑40.

8. Кузьменчук І. Ясунарі Кавабата (1899 - 1972) // Зарубіжна література (Перше вересня). - 2004. - №8. - С. 6 - 9.

9. Муратова В. Изучать непохожее... // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 1997. - №7. - С. 36‑39.

10. Муратова В. Типологічні сходження у повісті Е. Хемінгуея «Старий і море» та оповіданні Кавабата Ясунарі «Голос бамбука, квітка персика» // Тема. - 2005. - №1 - 2. - С. 166 - 174.

11. Ніколенко О. М., Філіна І. О. Японська проза ХХ століття // Ніколенко О. М., Філіна І. О. Філософія життя у китайській та японській літературах (Лі Бо, Ду Фу, Мацуо Басьо, Ісікава Такубоку, Ясунарі Кавабата, Кобо Абе): Посібник для вчителя. - Харків: Веста: Видавництво "Ранок", 2003. - С. 47‑51.

12. Савченко М. Кавабата Ясунарі - «Красою Японії народжений». Повість «Тисяча журавлів» // Зарубіжна література в школі (Основа). - 2012. - №5. - С. 25 - 31.

13. Удовиченко Л. Гармония природы, мирозданья, бытия: Урок по повести Ясунари Кавабата "Тысячекрылый журавль" // Русская словесность в школах Украины. - 2006. - №2. - С. 49‑52

14. Федоренко Н. Кавабата: взгляд в прекрасное // Иностранная литература. - 1974. - №7. - С. 158‑216.

15. Федоренко Н. Ясунари Кавабата. - М., 1973.

16. Федоренко Н. Ясунари Кавабата. Краски времени: Очерки. М., 1982.

17. Филина И. "Философские камни" японской прозы ХХ века ("Тысяча журавлів" Ясунари Кавабата и "Человек-ящик" Кобо Абэ в свете японской культуры) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2002. - №4. - С. 41‑47.

18. Шкаруба Л. М., Шошура С. М. Генезис японської культури. Релігійні основи японської культури. Мова японської літератури // Скарбниця духовної спадщини. Нариси з історії світової культури: Навчально-методичний посібник / Л. М. Шкаруба, С. М. Шошура. - Миколаїв: Вид-во "Іліон", 2005. - С. 87‑113.

19. Шпиталь А. Ясунарі Кавабата // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1997. - № 8. - С. 42.

 Практичне заняття №6 | Практичне заняття №8
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати