На головну

Теми практичних занять | Практичне заняття № 1 | Практичне заняття №2 | Практичне заняття №6 | Практичне заняття №7 | Практичне заняття №8 | Тема №1. | Ж. П. Сартр | Дж Апдайк | Тема №4. |

Практичне заняття №4

  1. III. Зміст заняття
  2. V. ЗМІСТ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ
  3. V. ЗМІСТ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ
  4. V. Зміст теми заняття
  5. V. Зміст теми заняття
  6. V. Зміст теми заняття.
  7. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття

Дж. Д. Селінджер "Ловець у житі"

План

1. Філософсько-естетична концепція творчості Дж. Д. Селінджера.

2. Проблема жанрової форми роману "Ловець у житі".

3. Особливості мови і стилю роману. Тип композиції.

4. Поняття "фальш" та його оцінне значення Холденом.

5. Мотив втечі в романі Дж. Д. Селінджера й традиції американської літератури.

6. Поневіряння Холдена: серед "повних людей" на "безплідній землі".

7. Метафора життя-гра та її смислові прояви в романі.

8. Символ Смерті й Кохання в романі, характер їх співвідношення.

9. Авторський образ Ловця.

10. Філософсько-релігійних характер фіналу роману.

Завдання

1. Підготувати повідомлення на тему: "Збірка "Дев'ять оповідань" Дж. Д. Селінджера. Філософські й естетичні засади поетики".

2. Намалюйте ілюстрації до твору.

3. Схарактеризуйте ідейне значення імен та прізвищ головних героїв.

Питання для дискусії

1. Авторський образ ловця асоціативно звертає нас до метафори апостолів як "ловців" людей. Що говорить Колфілд про свою "релігійність" і як він сам характеризує апостолів?

2. Рух Холдена окреслено двома символами: Смерть, пов'язана з образом Алі та Любов (образ Фібі). Простежте рух цих символів у романі. До чого веде шлях відлюдька і в чому полягає авторська концепція любові?

Література

Тексти

1. Для Есме з любовю і мерзотою // Всесвіт. - 2009. - № 7‑8. - С. 76‑77.

2. Над пропастью во ржи / Повесть. Пер. Р. Райт-Ковалевой. - СПб.: Издательский Дом "Кристал", 2003. - 192 с.

3. Рассказы. Повести. - Ростов-на-Дону: Фенікс.: Х.: Фолио, 1999. - 477 с.

4. Чудовий день для рибки-бананки: оповідання / З англ. пер. Дм. Кузьменко // Всесвіт. - 2004. - №7-8. - С. 159‑167.

Критичні роботи

1. Братко В. Письменник, якого завжди читатимуть. До вивчення творчості Дж. Д. Селінджера // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2002. - №1. - С. 43‑47.

2. Венедиктова Т. Д. Джером Дэвид Селинджэр // Зарубежная литература ХХ века: Учебник для вузов / Л. Г. Андреев, А. В. Карельский, Н. С. Павлова и др., Под ред. Л. Г. Андреева. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк.; изд. цент "Академия", 2000. - С. 498‑499.

3. Галинская И. Философская и эстетическая основа поэтики Сэлинджера. - М.: Наука, 1975. - 111с.

4. Денисова Т. Літературний процес ХХ ст. Нонконформізм середини віку: Людина в постіндустріальному суспільстві // Вікно в світ. - 1999. - №5. - С. 38‑48.

5. Дудка Н. Віддзеркалення нонконформістського світовідчуття // Зарубіжна література (Шкільний світ). - 2006. - №8(456). - С. 11‑16.

6. Єременко О. Дж. Селінджер "Над прірвою в житі". Образ головного героя роману з погляду літературознавця // Всесвітня література. - 2000. - №4. - С. 56‑58.

7. Єременко О, Штейнбук Ф. Дж. Селінджер. "Над прірвою у житі": матеріали до варіативного вивчення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000. - № 4. - С. 56‑60.

8. Козленко Р. «Де вони діваються взимку». Матеріали до вивчення роману Дж. Д. Селінджера «Над прірвою у житі» Всесвітня література та культура. - 2004. - №9. - С. 37‑40.

9. Красуцька І. Крутий обрив дорослості (Дж. Д. Селінджер. "Над прірвою у житі") // Вікно в світ. - 1999. - №6. - С. 163‑167.

10. Марченко Н., Савчук Р. Постмодерністські роздуми про роман Дж. Селінджера "Над прірвою у житі" // Всесвітня література та культура. - 2001. - №5. - С. 52‑54.

11. Медвідь Л. Нонконформізм як явище культури 60-х років // Сучасність. - 2002. - №12. - С. 132‑139.

12. Несторова Л. Молодий герой і Америка. За романом Джерома Д. Селінджера "Над прірвою у житі" // Зарубіжна література (Шкільний світ). - 2006. - №8(456). - С. 20‑21.

13. Скобельська О. Виклик над безоднею: роман Дж. Селінджера "Над прірвою у житі" // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 3. - С. 6‑9.

14. Слива В. Ідейний зміст повісті Дж. Селінджера "Над прірвою у житі" // Русский язык и литература в школах Украины. - 2004. -№19‑21. - С. 7‑8.

 Практичне заняття №3 | Практичне заняття №5
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати