На головну

Теми практичних занять | Практичне заняття № 1 | Практичне заняття №5 | Практичне заняття №6 | Практичне заняття №7 | Практичне заняття №8 | Тема №1. | Ж. П. Сартр | Дж Апдайк | Тема №4. |

Практичне заняття №3

  1. III. Зміст заняття
  2. V. ЗМІСТ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ
  3. V. ЗМІСТ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ
  4. V. Зміст теми заняття
  5. V. Зміст теми заняття
  6. V. Зміст теми заняття.
  7. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття

Вільям Ґолдінґ «Володар мух»

План

1. Філософсько-естетичні домінанти творчості В.Ґолдінґа.

2. Історія створення роману «Володар мух». Шлях твору до читача. Семантика назви.

3. Жанрово-композиційні особливості.

4. Образна система роману-притчі. Образи-символи твору.

5. Філософський аналіз проблем людини у творі

Завдання

1. Визначте, з яких умов сформувався світогляд В. Ґолдінґа.

2. У чому полягає новаторство англійського письменника.

3. Назвіть літературних попередників та сучасників митця.

Питання для дискусії

1. Чому, на вашу думку, В. Ґолдінґ назвав свій твір «Володар мух».

2. Чи вплинув особистий досвід ВҐолдінґа на задум та ідейне звучання твору. Аргументуйте свою відповідь.

Література

Тексти

1. Повелитель мух: Сборник. - М.: Прогрес, 1982. - 496 с.

2. Шпиль, и другие повести. - М.: Прогрес, 1982. - 447 с.

Критичні роботи

1. Бегун Б., Костюк Е. "Зверь - мы сами" // Відродження. - 1995. - №2. - С. 39‑46.

2. Грабовський А. Парадокси здорового глузду. До аналізу роману В. Голдінга «Володар мух» // Всесвітня література та культура. - 2004. - №1. - С. 39‑42.

3. Єременко О Погляд у «темному людського серця» (Матеріали до прочитання роману В. Голдінга «Володар мух») // Всесвітня література. - 1999. - №4. - С. 16‑19.

4. Івашов В. Уїльям Голдінг та екзистенціалістський роман // Всесвіт. - 1967. - №4. - С. 73‑79.

5. Каніболоцька О. Формування вміння здійснювати композиційний аналіз художнього твору на уроках зарубіжної літератури. На матеріалі роману В. Голдінга "Володар мух" // Зарубіжна література в школах України. - 2006. - №11. - С. 24‑29.

6. Кривина Т. "Там, где есть здоровье, не требуется врач". Размышление о романе У. Голдинга "Повелитель мух" // Литература. - 1996. - №26. - С. 14‑15.

7. Мірошніченко Л. Останній роман Вільяма Ґолдінґа // Всесвіт. - 1998. - №8. - С. 146‑151.

8. Мірошниченко Л. Ситуація письменника у романі Вільяма Ґолдінґа «Паперові люди» // Літературознавчі студії Збірник наукових праць. Київський національний університет. - 2011. - №31. - С. 267 - 274.

9. Павличко С. Розтрощені окуляри глузду // Зарубіжна література (Перше вересня). - 1999. - 5 лют.

10. Павличко С. Д. Філософські романи Вільяма Голдінга // Література Англії. ХХ століття: Навч. посібник / К. О. Шахова, Н. Ю. Жлуктенко, С. Д. Павличко та ін.; за ред. К. О. Шахової. - К.: Либідь, 1993. - С. 239‑268.

11. Пулина Г. Система символов в романе Уильяма Голдинга "Повелитель мух" // Зарубіжна література. - 2004. - №4. - С. 40‑43.

12. Стовба А. С. Специфіка композиции Романа У. Голдинга «Бумажные людишки» // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: Мовознавство. Літературознавство. Харків. Серія Філологія. - № 727. - Вип. 47. - 2006. - С. 123 - 126.

13. Стовба А. Черты открытости в философских романах романах «закрытого типа» У. Голдинга // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Філологія. - № 836. - Вип. 54. - Харків. - 2008. - С. 233 - 236.

14. Шишева В. В спор о человеке [Уильям Голдинг] // Шишева В. Эпистолярные диалоги. - М.: Советский писатель, 1983. - С. 193 - 210.

15. Шпиталь А. Вільям Голдінг // Зарубіжна література. - 1997. - №5. - С. 40‑41.

16. Ярошовець С. Роман Вільяма Ґолдінґа "Володар мух" як літературна притча // Всесвіт. - 2000. - № 1‑2. - С. 101‑105.

 Практичне заняття №2 | Практичне заняття №4
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати