Головна

Практичне заняття №3 | Практичне заняття №4 | Практичне заняття №5 | Практичне заняття №6 | Практичне заняття №7 | Практичне заняття №8 | Тема №1. | Ж. П. Сартр | Дж Апдайк | Тема №4. |

Практичне заняття № 1

  1. III. Зміст заняття
  2. V. ЗМІСТ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ
  3. V. ЗМІСТ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ
  4. V. Зміст теми заняття
  5. V. Зміст теми заняття
  6. V. Зміст теми заняття.
  7. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття

Альбер Камю «Чума». «Стан облоги»

План

1. Загальна характеристика екзистенціалізму як напрямку філософії та літератури. Особливості світогляду А. Камю та його ставлення до екзистенціалізму.

2. Історія створення роману «Чума».

3. Особливості художнього часу й простору. Жанрово-композиційні та тематичні особливості творів роману та драми «Стан облоги».

4. Персоніфікація різних можливостей морального вибору в образах Ріє, Тарру, Грана, отця Панлю, Рамбера, Коттара та Дієго, Судді, Вікторії, Губернатора.

5. Місце роману «Чума» у світовій літературі, його ідейна спорідненість з творами інших авторів, з іншими видами мистецтва.

Завдання:

· Віднайти словесні моделі тексту, що дають можливість проілюструвати наступні положення екзистенціалізму епізодами з роману: відчуженість людини породжує абсурдність світу; кожна людина володіє своїм буттям і відповідає за своє існування; мисляча людина кидає виклик абсурдові; сенсу світу немає, сенсу надаємо ми.

· Зробити типологічне зіставлення роману "Чума" та драми "Стан облоги".

Питання для дискусії:

1. У чому, на вашу думку, полягає сутність поняття "трагічний гуманізм"?

2. Що спонукає героїв роману «Чума» та драми «Стан облоги» до боротьби з чумою?

3. Які зміни відбулися у свідомості постраждалих від чуми (порівняйте героїв роману та дійових осіб п'єси)?

Література

Тексти

1. Вибрані твори. У 3-х т. Т.1. Проза: Пер. з фр. / Упоряд. О. Жупанський. - Харків: Фоліо, 1996. - 446 с.

2. Вибрані твори. У 3-х т. Т.2. Театр: Пер. з фр. / Упоряд. О. Жупанський. - Харків: Фоліо, 1996. - 448 с.

3. Вибрані твори. У 3-х т. Т.3. Есе: Пер. з фр. / Упоряд. О. Жупанський. - Харків: Фоліо, 1996. - 623 с.

4. Избранное. - М.: Правда, 1990. - 480 с.

5. Осадное положение (Представление в трех частях. Пер. с франц. И. Кузнецовой) // Иностранная литература. - 1990. - № 10. - С. 5‑48.

6. Падіння: Повість // Всесвіт. - 2002. - №9‑10. - С. 82‑122.

7. Творчество и свобода: Сборник. - М.: Радуга, 1990. - 608 с.

8. Щаслива смерть: Роман // Всесвіт. - 2005. - № 5‑6. - С. 3‑56.

Критичні роботи

1. Альбер Камю. Матеріали до вивчення творчості // Зарубіжна література (Шкільний світ). - 2005. - №3.

2. Андреев Л. Г. Альбер Камю (1913 - 1960) // Зарубежная литература ХХ века: Учебник для вузов / Л. Г. Андреев, А. В. Карельский, Н. С. Павлова и др., Под ред. Л. Г. Андреева. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк.; изд. цент "Академия", 2000. - С. 133‑139.

3. Альбер Камю. Матеріали до вивчення творчості // Всесвітня література. - 1999. - №3. - С. 21‑22.

4. Білоцерківець Н. Воскресіння Калігули (А. Камю «Калігула») // Зарубіжна література. - 2005. - №3(403). - С. 2‑4.

5. Васильєв Є. «І я обрав щастя вбивств...» Трагедія Камю «Калігула» // Зарубіжна література. - 1999. - №4. - С. 22‑26.

6. Волощук Є. Духовні і художні здобутки літератури екзистенціалізму // Зарубіжна література (Перше вересня). - 2000. - №20. - С. 1‑8.

7. Волощук Г. Альбер Камю (1913-1960) // Зарубіжна література. - 2003. - №25‑28. - С. 42‑63.

8. Горідько Ю. Вивчення творчості А. Камю // Зарубіжна література. - 2005. - №3 (403). - С. 5‑16.

9. Давидюк І. У світі без ілюзій. Романи Е. Хемінгуея "Прощавай, зброє" та А. Камю "Сторонній" і "Чума" крізь призму екзистенційних вимірів // Зарубіжна література. - 2006. - №3. - С. 6‑9.

10. Вселення писателя не должна ничего исключать: Камю о литературе и о себе как о писателе // Вопросы литературы. - 1997. - №3. - С. 202‑225.

11. Кабкова О. "Опираючись помсті, зберегти власне "я": Матеріали до вивчення роману А. Камю "Чума" // Всесвітня література. - 1999. - №3. - С. 23‑26.

12. Лапушан Т. Ідея абсурдності буття в романах Докії Гуменної «Хрещатий яр» та Альбера Камю «Чума» // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2009. - №1. - С. 24‑26.

13. Лобода О. Бути людиною. До вивчення роману Альбера Камю "Чума" // Всесвітня література та культура. - 2006. - №3. - С. 11‑13.

14. Максименко К. «Перша людина» А. Камю // Зарубіжна література. - 2005. - №3 (4030. - С. 21 ‑ 22.

15. Малигіна Л. Ідея відповідальності кожної людини за опір злу: Роман-застереження А. Камю "Чума". Метафізика абсурду й етика трагічного стоїцизму // Зарубіжна література (Перше вересня). - 2001. -№7. -С. 4‑5.

16. Марченко Ж. «Абсурд життя - це зовсім не кінець, а лише початок» (Ж. П. Сартр) (за романом А. Камю «Чума») // Зарубіжна література. - 2005. - №3 (403). - С. 17‑20.

17. Матюшкіна Т. Чужий серед чужих. Повість А. Камю «Сторонній» // Зарубіжна література. - 1998. - №4. - С. 17‑20.

18. Моруа Андре.[Альбер Камю] // Моруа Андре. От Монтеня до Арагона. - М.: Радуга, 1983. - С. 583‑586.

19. Мухін В. Вивчення романів А. Камю "Сторонній" і "Чума" // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2001. - №9. - С. 23‑28.

20. Нагорна А. Осягаючи творчу манеру письменника крізь призму його філософських ідей. На матеріалі роману «Чума» А. Камю // Всесвітня література. - 2005. - №6. - С. 61‑64.

21. Рудаківська С. Докопуючись до глибинних прошарків роману // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2003. - №2. - С. 46‑51.

22. Тоді О. Альбер Камю, жизнь. Фрагменты книги // Иностранная литература. - 2000. - №4.

23. Токмань Г. Альбер Камю: діалог письменника і філософа з іншими та з самим собою // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2001. - №5. - С. 51‑54.

24. Черняхівська Г. Вибір людини у межовій ситуації («Калігула» А. Камю, «Перевтілення Ф. Кафки») // Зарубіжна література. - 2001. - №19 (227). - С. 7‑8.Теми практичних занять | Практичне заняття №2
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати