На головну

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

  1. CloseGraph Закриває графічний режим (звільняє пам'ять, розподілену під драйвери графіки і відновлює текстовий режим роботи екрана).
  2. II. Максимально возможные баллы за виды контролируемой деятельности студента, учитываемые в рейтинге
  3. III.2. Конкретные цели самоподготовки студента к практическому занятию по теме.
  4. IV. Методические указания студентам по подготовке к занятию
  5. IV. Методические указания студентам по подготовке к итоговой государственной аттестации по практическим навыкам.
  6. IV. Підготовка до написання курсової роботи.
  7. IX. ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ ЗІ СКЛЯНИМ ПОСУДОМ ТА АМПУЛАМИ

з дисципліни"Менеджмент" для студентів спеціальностей

6101, 6501, 6502, 6503, 6504, 6504/1, 6505, 6506, 6507, 6508, 6508/1, 6509, 6509/1, 6601/2

5 або 6 семестр

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Денна форма навчання
I. Обов'язкові
1.1. Підготовка до семінарських і практичних занять За розкладом семінарських та практичних занять Оцінка відповідей на семінарських і практичних заняттях, експрес - опитування
1.2. Підготовка до модульних контрольних завдань 1 МК - 7-8 тиждень; 2 МК - 15-16 тиждень Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт 5 * 2 = 10
1.3. Розробка 10 тестових запитань за однією з тем дисципліни За графіком ІКР Оцінка результатів роботи під час ІКР
Разом балів за обов'язкові види СРС 45
II. Вибіркові
2.1. Порівняльна характеристика підходів до висвітлення однієї з тем дисципліни у 3-х підручниках з менеджменту За графіком ІКР Оцінка результатів роботи під час ІКР
2.2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за однією з тем дисципліни За графіком ІКР Оцінка результатів роботи під час ІКР
2.3. Підготовка доповідей на наукові студентські конференціях За терміном проведення конференцій Доповідь на наукових студентських конференціях
Разом балів за вибіркові види СРС 5
Всього балів за СРС
         

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Вечірня форма навчання
I. Обов'язкові
1.1. Підготовка до семінарських і практичних занять За розкладом семінарських та практичних занять Оцінка відповідей на семінарських і практичних заняттях, експрес - опитування
1.2. Підготовка до модульних контрольних завдань 1 МК - 7-8 тиждень; 2 МК - 15-16 тиждень Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт 5 * 2 = 10
1.3. Розробка 10 тестових запитань за однією з тем дисципліни За графіком ІКР Розгляд підготовлених тестів під час ІКР
Разом балів за обов'язкові види СРС 45
II. Вибіркові
2.1. Порівняльна характеристика підходів до висвітлення однієї з тем дисципліни у 3-х підручниках з менеджменту За графіком ІКР Оцінка результатів роботи під час ІКР
2.2. Висвітлення практичних аспектів застосування теоретичних положень менеджменту на вітчизняних підприємствах За графіком ІКР Перевірка правильності виконання реферату
2.3. Підготовка доповідей на наукові студентські конференціях За терміном проведення конференцій Доповідь на наукових студентських конференціях
Разом балів за вибіркові види СРС 5
Всього балів за СРС

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Заочна форма навчання
I. Обов'язкові
1.1. Підготовка до модульного контрольного завдання За розкладом сесії Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт
1.2. Висвітлення практичних аспектів застосування теоретичних положень менеджменту на вітчизняних підприємствах За графіком ІКР Перевірка правильності виконання реферату
Разом балів за обов'язкові види СРС 15
II. Вибіркові
2.1. Порівняльна характеристика підходів до висвітлення однієї з тем дисципліни у 3-х підручниках з менеджменту За графіком ІКР Оцінка результатів роботи під час ІКР
2.2. Розробка 10 тестових запитань за однією з тем дисципліни За графіком ІКР Розгляд підготовлених тестів під час ІКР
Разом балів за вибіркові види СРС 5
Всього балів за СРС

При підсумковому контролі у формі диференційованого залікуПриклади типових задач, що виносяться на іспит | КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Київ 2010 | Контроль знань студентів у формі іспиту | Перелік теоретичних запитань для виконання домашніх письмових робіт | Варіант 9 | Білет № ___ | Організаційні комунікації - це |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати