Головна

SWOT - аналіз

 1. B. Аналіз документів
 2. III-IV рівні. Курація хворих. Аналіз результатів обстеження і лікування. Форма перевірки: протокол обстеження, усне чи письмове опитування, вирішення ситуаційних задач.
 3. III. Порядок збору, узагальнення та аналізу інформації про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення
 4. LL(1)-синтаксичний аналізатор для мови Pascal
 5. SWOT-аналіз "МУКАЧІВСЬКОЇ ЛИЖНОЇ ФАБРИКИ "ТИСА"".
 6. V Диригентсько-виконавський аналіз

Перспективи вступу України до НАТО.

студентки 3 курсу, д/в

спеціальності «Політологія»

Кочерги Д.

Донецьк -2009

Метою даної роботи є оцінка перспектив вступу України до НАТО шляхом аналізу власних сильних та слабких сторін досліджуваного актора (у нашому випадку України), виявлення можливостей і загроз з боку зовнішнього оточення для того, щоб отримати конкретну картину потенціальних можливостей України, створити відповідну тактику та стратегію майбутніх дій.

За для реалізації вказаної мети поставлено наступні задачі:

- встановити сильні сторони України у процесі інтеграції;

- з'ясувати слабкі сторони України на шляху до НАТО;

- визначити потенційні шанси та можливості для України;

- виявити загрози, що можуть бути перешкодами в ході даного процесу;

- детально проаналізувати перераховані риси і фактори і впорядкувати їх за критерієм пріоритетності чи вагомості;

- установити перспективу можливості перетворення наявних рис( слабких/ сильних сторін, можливостей та загроз)

- скласти можливий план дій, з'ясувати характер та обсяг можливої стратегії.

S (strength - сила) W (weakness - слабкість)
1. Україна має унікальне для європейської безпеки геостратегічне значення, зокрема її вигідне розташування та велика територія. 2. Гарантії безпеки України, у відповідності до яких напад на Україну означає напад на всіх членів НАТО (сьогодні без України до НАТО входять 26 країн). 3. Вихід України з зони геополітичного впливу Росії. 4. Високотехнологічний оборонно-промисловий комплекс, а також здатність України до створення в замкнутих циклах деяких конкурентноздатних на світовому ринку зразків озброєння, у таких галузях, як літакобудування, танкобудування, суднобудування, а також ракетобудування та системи протиповітряної та протиракетної оборони. Україна може отримати доступ до нових технологій у зброї. 5. НАТО не вимагає розміщення на території України своїх баз в обмін на членство. Україна має достатній військовий, людський і технологічний потенціал, щоб гарантувати свою безпеку, використовуючи лише політичний "дах" НАТО та маючи за спиною лише теоретичну можливість підтримки з боку 26 держав-членів НАТО у військовий час. 6. Інтеграція України в НАТО пришвидшить її поступ на шляху до євроінтеграції. Вступові країн Східної Європи до ЄС передувало саме приєднання до НАТО. 7. Україна в результаті вступу до НАТО зміцнить свою політичну незалежність. Захищеність від зовнішнього втручання у внутрішні справи України та політичний процес в Україні іноземних держав (насамперед не членів НАТО), у відповідності зі стандартами внутрішньої безпеки НАТО. 8. Вступ до НАТО є імпульсом іноземним інвесторам для здійснення фінансового вливання в Україну. 9. Вступ до НАТО пов'язаний з покращенням клімату для здійснення підприємницької діяльності в Україні, зокрема й з покращенням міжнародного інвестиційного іміджу України. В результаті вступу до НАТО Україна в очах міжнародних інвесторів втрачає статус "пострадянської країни", з усім набором стереотипних для інвесторів штампів - корупцією, злочинністю тощо. Західні інвестори вважають, що членство в західних інституціях, зокрема НАТО, сприяє стандартизації економічних правил, що для них дуже важливо. Різке збільшення іноземних інвестицій після вступу України до НАТО, оскільки безпека зв'язана з економікою - наприклад, для Польщі, Чехії і Угорщини - приплив іноземних інвестицій за рік після оголошення про вступ до НАТО збільшився у 3,5 рази, для Румунії - на 14,1%.    
 1. Дисбаланс між позитивною та негативною інформацією про НАТО на користь негативної інформації. В таких умовах інформаційна політика не може бути ефективною.
 2. Кінцева невизначеність представників політичної еліти та українського народу з питання щодо приєднання до НАТО, внутрішня соціально-політична криза. Справедливість права політичного керівництва говорити про вступ до НАТО за відсутності суспільної підтримки.
 3. Ймовірне поглиблення суспільно-політичної кризи шляхом спекуляцій з проблеми приєднання.
 4. Небезпека виявитися втягнутою у військовий конфлікт на захист своїх союзників. Тобто, Україні необхідно буде надавати збройну підтримку союзникам по НАТО, якщо на їхню територію буде здійснено напад.
 5. Можливе розташування на території України оборонних установок ПРО, проведення військових вчень.
 6. Ймовірне певне збільшення витрат на оборону в Україні, досягнення підняття їх з нинішніх 1,4% ВВП мінімум до 1,7-2,0% ВВП (до рівня, який є в Польщі, Чехії, Угорщині). Особливо в момент підготовки до членства в НАТО Україна буде змушена реагувати на його вимоги.
 7. Вартість членського внеску України до бюджету НАТО, за попередньою оцінкою, перебуватиме в межах внеску Польщі, тобто близько 40-50 мільйонів доларів США на рік.
 
O (opportunities - можливості) T (threats - загрози)
1. Членство В НАТО покращить перспективу вступу України до ЄС 2. Збільшення міжнародних інвестицій 3. Зміцнення оборонно-промислового комплексу України. 4. Інтенсифікація міжнародної співпраці в рамках усіх галузей економіки та підприємницької діяльності. 5. Підвищення престижу Україні на світовій арені.   1. Ймовірне погіршення відносин України з Росією, викликане тим, що Москва розумітиме втрату перспективи відновлення контролю над Україною. 2. Перспектива вступу України до НАТО стимулює Росію до припинення вигідних для України кооперативних зв'язків з Росією. Росія може поступово відмовлятись від збройних замовлень в Україні, замикаючи військове виробництво на власній території. 3. Не вступ України до НАТО сприятиме маргіналізації України, витіснення її на периферію міжнародної політики, та зумовить її підпадання під зовнішні впливи. 4. Певне збільшення терористичної загрози проти України, яка в результаті вступу до НАТО стає частиною Європи.  

 

Таким чином, з огляду на перераховані особливості кожної із складових частин SWOT - аналізу. Можна зробити висновок, що Україна, володіючи досить вагомими та перспективними превагами має досить великі шанси щодо приєднання до НАТО, але її слабкі сторони( як то невизначеність представників політичної еліти та українського народу з питання щодо приєднання до НАТО, внутрішня соціально-політична криза тощо ) роблять цей процес більш складним та невизначеним. Однак, аналізуючи можливості та загрози для України у разі інтеграції в альянс, можна зробити висновок про переважну кількість позитивних моментів цієї ймовірної події. Разом із тим, неможливо не враховувати та нехтувати такими вагомими факторами, яки можуть негативно позначитися на становищі України( наприклад, складність майбутніх відносин із Росією).

Зроблений SWOT - аналіз дає підстави зробити висновки, що Україна має перевагу корисних зовнішніх та внутрішніх елементів, сприятливу зовнішню ситуацію, але існують не менш важливівнутрішні чинники, які треба покращувати. Таким чином,мету можна вважати досягнутою таким чином, що інформація, отримана в ході SWOT - аналізу може стати базовою для створення нової стратегії діяльності, запровадження відповідних змін, або в ході визначенні діагнозу процесів що відбуваються, передбачення майбутнього стану речей чи в оцінені вже прийнятого рішення.

 Правова держава та громадянське суспільство. | Наружные газопроводы и устройства
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати