На головну

Грн вартості реалізованої продукції | Аналіз впливу на собівартість окремих груп продукції за рівнем їх рентабельності | Аналіз структури операційних витрат за економічними елементами | Аналіз собівартості за калькуляційними статтями витрат |

Аналіз динаміки операційних витрат на 1 грн вартості реалізованої продукції

  1. B. Аналіз документів
  2. Cклад та структура витрат та структура витрат на виробництво і реалізацію продукції
  3. III-IV рівні. Курація хворих. Аналіз результатів обстеження і лікування. Форма перевірки: протокол обстеження, усне чи письмове опитування, вирішення ситуаційних задач.
  4. III. Порядок збору, узагальнення та аналізу інформації про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення
  5. LL(1)-синтаксичний аналізатор для мови Pascal
  6. s Визначення оптимального темпу роботи з урахуванням динаміки наростання втоми.
  7. SWOT - аналіз

Вихідні дані для цього аналізу, що відповідають наскрізному прикладу, наведені в табл. 14.

Операційні витрати за попередній період становлять 8390 тис. грн, за звітний - 9000 тис. грн. Збільшення витрат спричинюється збільшенням матеріальних витрат: сукупні витрати збільшились на 7,27 %, а матеріальні - на 11,66 % (їх частка в сукупних витратах найбільша - 50 %).

Витрати на 1 грн вартості реалізованої продукції: за попередній період

за звітний період

Витрати зменшились на 1,66 % завдяки тому, що темпи збільшення виручки від реалізації продукції перевищили темпи збільшення собівартості відповідно на 9,09 та 7,27 %. Випередження становить 1,82 пункта.

Витрати на 1 грн реалізованої продукції за звітний період у порівнянних цінах становлять S1,0 = 6571 = 90,43 коп., за попередній період, на 1,19 %.Практичне значення екології | Аналіз впливу чинників зміни витрат на 1 грн вартості реалізованої продукції
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати