На головну

ГРАФІК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

  1. CloseGraph Закриває графічний режим (звільняє пам'ять, розподілену під драйвери графіки і відновлює текстовий режим роботи екрана).
  2. IV. ОЦІНИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
  3. IV. Підготовка до написання курсової роботи.
  4. IX. ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ ЗІ СКЛЯНИМ ПОСУДОМ ТА АМПУЛАМИ
  5. IX. матеріали методичного забезпечення основного етапу роботи.
  6. s Визначення оптимального темпу роботи з урахуванням динаміки наростання втоми.
  7. V. Організація виконання та захисту курсової роботи

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Щодо виконання та оформлення курсових робіт

для студентів, які навчаються за напрямом:

6.050201 «Системна інженерія»

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри № 7

«___»___________ 2009 р,

Протокол № ___

Житомир - 2009


Рецензенти:

Н. м. Лобанчикова - доцент кафедри безпеки інформаційних та комунікаційних ситеми ЖВІ НАУ

В. д. Тарарака - доцент кафедри автоматизованих систем управління ЖВІ НАУ

Укладачі: доцент кафедри АСУ, к. т. н. І.І. Сугоняк

доцент кафедри АСУ Молодецька К. в.


ЗМІСТ

ВСТУП.. 4

1. Приблизна тематика курсових робіт. 5

2. ГРАФІК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 7

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 8

4. Структура пояснювальної записки по курсовій роботі 9

5. Індивідуальні завдання за теоретичним матеріалом. 11

6. Вимоги по оформленню пояснювальної записки. 12

ДОДАТКИ.. 16


ВСТУП

Важливим етапом вивчення дисципліни "Системи управління базами даних" є написання курсової роботи. Задачами курсової роботи є:

· систематизація і закріплення теоретичних та практичних фахових знань, виявлення уміння студента застосовувати ці знання при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих задач;

· перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати сучасні інформаційні технології, програмно-апаратні засоби обчислювальної техніки;

· розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-практичного пошуку, оволодіння методикою дослідження й експериментування при вирішенні проблем і питань, поставлених на курсове проектування;

· закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших конструкторських документів у відповідності до вимог і правил, встановлених державними стандартами, Єдиною системою конструкторської документації (ЄСКД), Єдиною системою проектної документації (ЄСПД), іншими чинними нормативно-технічними документами;

Головна мета курсової роботи - визначення рівня теоретичної та практичної підготовки студента з курсу "Системи управління базами даних".

Курсова робота сприяє розвиткові у студента творчої ініціативи і самостійності в проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш раціональних інженерних рішень.

Курсова робота надає студентові таких навичок виконання виробничних завдань, які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці у професійному колективі.

Керівнику курсової роботи необхідно забезпечити оптимальні умови для плідної самостійної роботи студентів. Цій меті повинні сприяти продумана методика керівництва і консультування, допомога в пошуку методичної та технічної документації, науково-технічної літератури, а також систематичний контроль за виконанням курсового проекту.


1. Орієнтована тематика курсових робіт[1]

№ з. п. Тематика
1. База даних Житомирського обласної дирекції служби зайнятості населення.
2. База даних абонентів оператора зв'язку.
3. База даних АСУ мікрокліматом.
4. База даних видачі дозвільних документів посольством країни.
5. База даних для інформаційного забезпечення АРМ менеджера (за прикладними областями).
6. База даних для системи контролю витрат сировини.
7. База даних елементів автоматичних систем протипожежного захисту будівлі.
8. База даних елементів безпілотних літальних об'єктів .
9. База даних елементів САУ (за підгрупою)
10. База даних елементів САУ життєзабезпеченням житлового будинку.
11. База даних елементів САУ промисловими верстатами.
12. База даних інформаційної системи калькуляції собівартості продукції на підприємстві
13. База даних інформаційної системи контролю якості підготовки (за прикладними областями).
14. База даних інформаційної підсистеми планування та контролю навчального процесу на факультетах.
15. База даних інформаційної системи транспортної логістики підприємства.
16. База даних інформаційної системи диспетчерування навчального процесу
17. База даних категоризації інформації з обмеженим доступом.
18. База даних КвіП та мікроконтролерів
19. База даних комплектуючих комп'ютерної техніки.
20. База даних контингенту строкової та контрактної служби військового комісаріату
21. База даних контролю виконання логічних операцій операційного пристрою комп'ютера.
22. База даних літальних апаратів.
23. База даних мікропроцесорних пристроїв
24. База даних науково-технічної інформації та патентів.
25. База даних об'єктів екологічного забруднення довкілля.
26. База даних обліку замовлень на підприємстві (за областями)
27. База даних обліку навчальної літератури в бібліотеці військового інституту .
28. База даних підприємства з реалізації комп'ютерної техніки
29. База даних планування навантаження викладачів
30. База даних пристроїв супутникового зв'язку.
31. База даних роботи АСУ ТП (за технологічними процесами)
32. База даних руху складських запасів
33. База даних САУ мішеним полем стрільбища.
34. База даних СЕД державної установи.
35. База даних системи контролю параметрів і діагностики (за прикладними областями).
36. База даних системи моніторингу (за прикладними областями).
37. База даних системи обліку робочого часу за електронними картками.
38. База даних системи підтримки прийняття рішень щодо несанкціонованого доступу до приміщень під охороною.
39. База даних системи реєстрації та аналізу щоденних даних (за прикладними областями).
40. База даних системи управління доступом до інформаційного порталу
41. База даних системи управління запасами підприємства.
42. База даних собівартості монтажних робіт
43. База даних СППР з охорони розподілених об'єктів.
44. База даних страхувальників фонду соціального страхування.
45. База даних двигунів постійного струму для управління промисловим верстатом.
46. Довідникова база даних протоколів безпеки інфокомунікаційних мереж.
47. Розробка бази знань параметрів теплопровідності матеріалів металевих конструкцій
48. База даних з управління використанням комп'ютерних класів
49. База даних автоматизованої системи реєстрації закордонних паспортів органами міністерства внутрішніх справ.
50. База даних елементів автоматичних систем протипожежного захисту будівлі
51. База даних управління лізінговими операціями з транспортними засобами
52. База даних підсистеми вибору та реалізації комплектуючих комп'ютерної техніки
53. База даних інформаційно-довідникової підсистеми аеропорту
54. База даних інформаційної системи управління індивідуальними замовленнями підприємства (на прикладі підприємства з виготовлення меблів)
55. База даних управління вартістю наданих послуг поліграфічного підприємства
56. База даних інформаційної системи відділу кадрів виробничого підприємства
57. База даних інформаційної системи паспортного столу
58. Довідникова база даних апаратного забезпечення безпровідних мереж
59. база даних інформаційно-пошукової системи апаратних засобів інфокомунікаційних мереж
60. База даних інформаційно-довідникової підсистеми пристроїв супутникового зв'язку.
61. БД комунікаційних пристроїв для програмного комплексу моделювання структури комп'ютерної мережі
62. База даних СППР видачі дозвільних документів посольством країни.
63. База даних системи управління доступом до інформаційного порталу
64. База даних автоматизованої системи управління транспортними перевезеннями
65. БД програмного комплексу моделювання адресації КМ з використанням протоколів ARP-RARP та DCHP\
66. База даних управління медичними послугами територіального медичного об'єднання
67. База даних інформаційної підсистеми контролю поточної успішності студентів факультету
68. База даних автоматизованої системи реєстрації автотранспортних засобів органами міністерства внутрішніх справ.
69. База даних інформаційно-пошукової системи та каталогу електронних ресурсів бібліотеки військового інституту
70. База даних виконаних робіт з ланшафтного дизайну
71. База даних інформаційної підсистеми контролю якості продукції підприємства (зборка та реалізації комп'ютерної техніки) ,
72. База даних страхових випадків та застрахованих осіб інформаційної системи лікарняної каси
73. База даних СППР категоризації інформації з обмеженим доступом ,.
74. Розробка довідникової бази даних параметрів теплопровідності матеріалів металевих конструкцій
75. База даних інформаційної системи визначення вартості автотранспортних засобів та реєстрації продажу
76. База даних інформаційної підсистеми обліку даних студентів факультету
77. База даних інформаційної системи підприємства з продажу та ремонту мобільних телефонів
78. База даних автоматизованої підсистеми контролю витрат сировини в АСУ ТП
79. База даних СППР управління запасами підприємства.
80. База даних автоматизованої системи оповіщення диспетчерського пункту аеропорту
81. Довідникова база даних технічних засобів оптоволоконих мереж
82. База даних інформаційної підсистеми сервісного обслуговування комп'ютерної техніки
83. База даних білінгової системи для житлово-експлуатаційних підприємств.
84. База даних елементів САУ для САПР систем життєзабезпечення житлового будинку.
85. База даних інформаційно-пошукової системи центру науково-технічної інформації та патентів.
86. База даних інформаційної підсистеми управління кадрами проектної організації (підприємства-розробника програмного забезпечення)

 

ГРАФІК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

№ п/п Зміст проведених робіт Термін виконання у % до загального терміну виконання Форма звітності
1. Вибір тематичного напрямку та узгодження теми курсової роботи 10% Закріплення теми курсової роботи за студентом
2. Розробка технічного завдання, визначення методів та засобів реалізації поставленої задачі 15% Роздруковане технічне завдання за підписом викладача
3. Аналіз теоретичних матеріалів зв напрямком дослідження, вивчення предметної області 10% Оформлення п.1 курсової роботи в електронному вигляді, оформлення в ел. вигляді списку використаної літератури
4. Розробка структури БД функціональних характеристик 35% Готовий програмний продукт та опис технологій створення в ел. вигляді
5. Розробка програмного забезпечення обробки даних в БД 15% Розробка тестового прикладу та опис порядку дій користувача в ел. вигляді
6. Оформлення пояснювальної записку 15% Роздрукована пояснювальна записка та готовий програмний продукт на електроному носії інформації (дискета, CD-R, RW, DVD-R, RW)Приложение И | Структура пояснювальної записки по курсовій роботі

Вимоги по оформленню пояснювальної записки | ДОДАТКИ | Приклад опису БД | ЗАВДАННЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати