На головну

Алкін→алкен→дигалогенпохідне алкану | Вугілля → алкан→алкен→ вуглекислий газ | Алкен→ алкан→ сажа→ вуглекислий газ |

Контрольна робота по темі «Вуглеводні». І варіант

  1. I варіант
  2. II варіант
  3. II ВИДАЧА ЗАВДАННЯ І ВИБІР ВАРІАНТУ
  4. II. Робота над темою уроку
  5. III варіант
  6. III. Робота над текстом байки
  7. IV. Практична робота

Завдання з однією правильною відповіддю:

1. Яка валентність Карбону в органічних сполуках?

а) два ; б) чотири ; в) три; г) п'ять.

2. До якого типу реакцій відноситься реакція хлору з метаном?

а) обміну; б) заміщення; в) приєднання; г) розкладу.

3. Вкажіть речовину, яку називають " рудниковим газом":

а) пропан; б) метан; в) етан; в) бутан

4. На першій стадії приєднання водню до ацетилену утворюється :

а) пропен; б) етан ; в) етилен; г)пропан.

5. Яка загальна формула ненасичених вуглеводнів ряду ацетилену?

а) СnH2n ; б) СnH2n+2 ; в ) СnH2n+4 ; г ) СnH2n-2 .

6. Яка формула трихлорометану? а) СН2Сl2; б ) С2Н2Сl2; в) С2Н3Сl2; г) СНСl3;

7. До якого типу реакцій належить відноситься реакція етилену з бромом ?

а) обміну; б) заміщення; в) приєднання; г) розкладу.

8. За систематичною номенклатурою назви етиленових вуглеводнів мають суфікс:

а) - ан ; б) - ін ; в ) - ен ; г) - ол.

Завдання з двома правильними відповідями:

9. Які речовини належать до ненасичених вуглеводнів ряду ацетилену?

а) С3Н4 ; б) С3Н6; в) С4Н10; г) С6Н10;

10. Вкажіть галузі застосування метану:

а ) виробництво етилового спирту; б) виготовлення поліетилену ;

в) паливо; г) добування синтез - газу.

11. Ненасичені вуглеводні ряду ацетилену вступають у реакції :

а) приєднання галогенів , б) заміщення з галогенами ,

в) приєднання металічного натрію; г) окиснення калій перманганатом.

12. Вкажіть продукти реакції ,що утворюються при хлоруванні метану :

а) СН4Сl2 ; б ) С2Н2Сl2; в) СН3Сl; г) СН2Сl2;

13. Серед запропонованих речовин виберіть гомологи етану :

а) С2Н6; б) С4Н8; в) С5Н12; г) С3Н6;

14 . Насичені вуглеводні вступають у реакції з : a) Cl2 ; б) O2 ; в) HCl; г) KMnO4.

Завдання на встановлення відповідності та послідовності:

15. Встановіть відповідність між формулами і назвами органічних сполук:

1) СН2 = СН - СН3 а) пентін

2) СН 3- СН2 - СН3 б) пропен

3) СН3 -СН 2 - СН 2 - С ≡ СН в) пропан

г) пентан

16. Встановіть відповідність між класом вуглеводню і типом хімічної реакції:

1 ) приєднання хлору а) бензен.

2) полімеризація б) етен.

3) заміщення з бромом в) пропін.

г) пропан.

17. Встановіть послідовність типів реакцій для здійснення перетворення :

1 2з образотворчого мистецтва | І варіант
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати