На головну

За якою формулою визначають температуру замерзання антифризів. | Чи зарядиться метал у вакуумі? | Яка сіль обумовлює некарбонатну жорсткість води? | Як ділять хімічні джерела струму за типом електроліту? | Як читається перший закон Рауля? |

Як читається ІІ і ІІІ закон Рауля?

  1. H) Относится ко второй половине настоящего закона 1 страница
  2. H) Относится ко второй половине настоящего закона 2 страница
  3. H) Относится ко второй половине настоящего закона 3 страница
  4. H) Относится ко второй половине настоящего закона 4 страница
  5. I. 4. Закон Био - Савара - Лапласа и его применение к расчету магнитных полей.
  6. I. 6. Что называется явлением электромагнитной индукции? Какие токи называются индукционными? Закон Фарадея, правило Ленца.
  7. I.3. Эволюция антимонопольного законодательства в России. Этапы развития, функции и задачи.

1. температура кипіння прямо пропорційна процентній концентрації розчину.

2. температура замерзання пропорційна молярній концентрації розчину. 3. температура кипіння і замерзання прямо пропорційна моляльній концентрації розчиненої речовини.

105. Розчинність газів з|із| підвищенням тиску:

1. збільшується 2. зменшується

106. Визначите молярну концентрацію розчину, який містить| 23 грама гліцерину (М = 92) в 500 мл| водного розчину.

1. 0,25; 2. 0,75; 3. 0,5; 4. г 4,00; 5. 2,00.

107. Число Фарадея складає:

1. 96500К 2. 10-9 А 3.6х1023М

108. Суть протекторного захисту:

1. конструкцію сполучають з протектором - більш активним металом, ніж метал конструкції

2. конструкцію сполучають з протектором - менш активним металом, ніж метал конструкції

3. конструкцію сполучають з протектором - шматком заліза

109. Вихід по струму металів із розчинів по ряду напруг:

1. до AI включно - 0; від Al до H2 у середньому 50%; від H2 до Au - 100%.

2. до AI включно - 50%; від Al до H2 у середньому 60%; від H2 до Au - 80%.

3. до AI включно -20%; від Al до H2 у середньому 50%; від H2 до Au - 95%.

110. Найлон-6 - це:

1. жаростійке волокно з класу поліоксадиазольних волокон

2. добрий ізолятор і утеплювач, який складається зі склеєних між собою кульок

3. синтетичний поліамід і волокна з нього, що формуються з розплаву.

111. що називається молярною концентрацією:

1. це кількість речовини в 100 г розчинника.

2. це кількість г - моль речовини й 1 л розчину.

3. це кількість г - екв речовини в 1000 г розчину.

112. які метали відносяться до чорних:

1.Pt, Na, Ni.

2.Co, Sn, Zn.

3.Fe, Cr, Mn.

113. Кислотні свинцеві акумулятори мають:

1. більший струм розрядки та ККД, ніж лужні акумулятори

2. меншу масу та саморозряд, ніж лужні.

3. меншу напругу і ємність, ніж лужні.

 За якою формулою визначають температуру замерзання антифризів. | Класична інженерна діяльність
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати