Головна

За якою формулою визначають температуру замерзання антифризів. | Чи зарядиться метал у вакуумі? | Яка сіль обумовлює некарбонатну жорсткість води? | Як читається ІІ і ІІІ закон Рауля? |

Як читається перший закон Рауля?

  1. H) Относится ко второй половине настоящего закона 1 страница
  2. H) Относится ко второй половине настоящего закона 2 страница
  3. H) Относится ко второй половине настоящего закона 3 страница
  4. H) Относится ко второй половине настоящего закона 4 страница
  5. I. 4. Закон Био - Савара - Лапласа и его применение к расчету магнитных полей.
  6. I. 6. Что называется явлением электромагнитной индукции? Какие токи называются индукционными? Закон Фарадея, правило Ленца.
  7. I.3. Эволюция антимонопольного законодательства в России. Этапы развития, функции и задачи.

1. тиск насиченого пара прямо пропорційний температурі.

2. тиск насиченого пара прямо пропорційний процентній концентрації.

3. тиск насиченого пара прямо пропорційний молярній концентрації розчиненої речовини.

75. Злили 100 грама 10 %-го розчину СаС12 і 100 грама 10 %-го розчину К3РО4. Після закінчення реакції маса отриманого розчину:

1. 200 грама

2.|ст| більше 200 грама

3.|ст| менше 200 грама

76. Ацетілцелюлоза, нітроцелюлоза, віскоза - це:

1. природні високомолекулярні сполуки

2. синтетичні високомолекулярні сполуки

3. штучні високомолекулярні сполуки

Як іде електроліз водного розчину FeSO₄?

1. на катоді виділяється Fe, на аноді - О2.

2. на катоді виділяється Н2, на аноді - О2.

3. на катоді виділяється SO₄, на аноді - Fe.

78. електролітом у нікель-кадмієвих акумуляторах служить:

1. кОН

2. н24

3.NаС1

79. Нещільна оксидна плівка:

1. посилює корозію

2. уповільнює корозію

3. не впливає на корозію

80. спосіб поліконденсації полягає:

1. у тому, що розриваються подвійні або потрійні зв'язки у органічних сполуках.

Н2С = СН2 → - Н2С - СН2 -

2. у тому, що йде відновлення більш активним металом

3. у тому, що при утворенні полімеру йде звільнення низькомолекулярного продукту (Н2О, СО, H2S)

81. У 100 мл| розчину міститься |по 1 граму NaCl| і КС1. Молярні концентрації розчинених речовин:

1|. Однакові 2. різні|

82. який із металів найбільш важкий:

1.Pb. 2.Os. 3.Cr.

 Як ділять хімічні джерела струму за типом електроліту? | За якою формулою визначають температуру замерзання антифризів.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати