На головну

Техніка титриметрії

  1. Вимоги до реакції в титриметрії
  2. І техніка безпеки
  3. КРЕДИТНИЙ МОД. 2. Ч.1. «Техніка та прилади НВЧ телекомунікацийних
  4. Метод осадження: вимоги до осадів, техніка виконання
  5. Методи і техніка дослідження
  6. Методи і техніка наукової роботи.
  7. МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ВИМІРЮВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПУЛЬСУ

Головним прийомом титриметрії є вимірювання об'ємів. Вимірювання об'ємів розчинів здійснюють за допомогою бюреток, піпеток і мірних колб, а подається в одиницях л або мл (дм3). Для приблизного вимірювання об'ємів користуються мензурками і мірними циліндрами.

Вимірювання об'ємів розчинів і ємності посуду необхідно проводити з достатньою точністю. Похибки в вимірюванні об'ємів розчинів і ємності посуду зумовлюють похибки в кінцевому розрахунку результатів аналізу.

При недотриманні точності вимірювання об'ємів неможливо отримати точні результати аналізу, навіть якщо всі інші аналітичні операції проводились з великою точністю. Точність вимірювання (в %) розраховують за формулою:

δ = V1 (100/V)

де V1 - об'єм, з точністю якого проводять підрахунки об'єму рідини, яка виливається з бюретки, мл;

V - об'єм розчину, який було виміряно, мл.

Приклад. Необхідно розрахувати точність вимірювання об'єму (в %), якщо відомо, що на титрування визначуваної речовини пішло 25 мл. розчину реактиву, а підрахунки по бюретці проведені з точністю до 0,02мл.

Розв'язок.

δ =0,02(100/25)=0,08%

Якщо в розглянутому прикладі підрахунки по бюретці були проведені з точністю до 0,1мл, то точність вимірювання склала б

δ =0,1(100/25)=0,4%

Отже, для отримання точних результатів в об'ємному аналізі необхідно з великою точністю відраховувати об'єми титрованих розчинів, які виливаються з бюретки.

Тому, вимірювання об'ємів розчинів складає поруч із зважуванням речовини

Наступним важливим прийомом титриметрії є вибір методу фіксації індикатора. Встановлення кінцевої точки титрування (фіксування к.т.т.) або точки еквівалентів (т.е.) є важливою операцією, так як від точності визначення т.е. залежить точність результатів аналізу. Часто кінець титрування встановлюють по зміні забарвлення титрованого розчину або індикатора, який вводиться на початку або в кінці титрування. Застосовують також без індикаторні методи, які базуються на використанні спеціальних приладів, які реєструють зміни, що відбуваються в титрованому розчині в процесі титрування. Такі методи називають фізико-хімічними або інструментальними методами визначення т.е. Вони базуються на вимірюванні електропровідності, значень потенціалів, оптичної густини та інших фізико-хімічних параметрів титрованих розчинів, які різко змінюються в т.е.

Отже, т.е. можна зафіксувати наступними методами:

1) візуально - за зміною забарвлення розчину, якщо визначувана речовина А або реагент В забарвлені, так як в т.е. концентрація визначуваної речовини зменшується до мінімуму, а концентрація реагент В починає зростати;

2) візуально - по появі каламуті або за зміною забарвлення розчину, яке викликається утворенням продуктів реакції або індикатора, якщо А і В безбарвні;

3) фізико-хімічними (інструментальними) методами з наступним аналізом кривих титрування, які відображають зміни, що відбуваються в процесі титрування (маються на увазі зміни фізико-хімічних параметрів титрованих розчинів).

Контрольні запитання:

1. За якою формулою розрахувати титр ТВ виготовленого реактиву в г/мл?

Відповідь: (ТВ = a/V)

2. За якою формулою розраховують нормальності по методу піпетування ?

Відповідь: (N2 = N1 * V1 / V2)

3. Формула розрахунку нормальності?

Відповідь:(N =m*1000/ mе* V )

4. Точність вимірювання (в %) розраховують за формулою?

Відповідь:(V1 (100/V))

5. Титриметричний аналіз це-?

Відповідь: (Титриметричний аналіз (титрування) - методи кількісного аналізу в аналітичній і фармацевтичній хімії, засновані на вимірі об'єму розчину реактиву відомої концентрації, що витрачається для реакції з визначуваною речовиною.)

6. Титриметричним методом аналізу називають?

Відповідь: (Титриметричним методом аналізу називають метод кількісного аналізу, який базується на вимірюванні кількості реагента, яка вимагається для завершення реакції з даною кількістю визначувальної речовини.)

7. Метод титриметрії полягає в тому, що?

Відповідь: (Метод титриметрії полягає в тому, що до розчину визначуваної речовини А поступово додають розчин реактиву В відомої концентрації.)

 Вимоги до реакції в титриметрії | Теорія та історія літературного краєзнавства
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати