На головну

Вимоги до реакції в титриметрії

  1. IV. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
  2. IV. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
  3. X. ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН
  4. Алергічні реакції організму людини на дію полютантів
  5. База даних, вимоги до структ. таб,
  6. Види бойового забезпечення. Розвідка, її мета. Вимоги, які висуваються до неї. Основні способи ведення військової розвідки і їх коротка характеристика.
  7. Види семінарів, вимоги до їх організації та проведення

Реакції, які використовують в титриметричному аналізі, повинні задовольняти наступним вимогам:

1) Речовини, які вступають в реакцію, повинні реагувати в строго визначених кількісних співвідношеннях (стехіометричних відношеннях);

2) Реакція між визначуваною речовиною і стандартним розчином реактиву повинна проходити швидко і практично до кінця;

3) Сторонні речовини, які присутні в досліджуваній пробі, що перейшли в розчин разом з визначуваною речовиною, не повинні заважати титруванню визначуваної речовини;

4) Точка еквівалентності повинна фіксувати тим чи іншим способом різко й точно;

5) Реакції повинні проходити по мірі можливості при кімнатній tо;

6) Титрування не повинно супроводжуватися побічними реакціями, які спотворюють результати аналізу.

- Миття і висушування посуду

- Приготування стандартних розчинів

- Підготовка проби

- Титрування: 1) вимірювання об'ємів; 2) вибір індикатора.

- Проведення розрахунків.

Правила, які необхідні дотримуватися при приготуванні титрованих розчинів і визначенні їх титрів.

1. Вихідна речовина, яка застосовується для виготовлення стандартного розчину повинна бути хімічно чистою.

2. Вихідна речовина повинна легко і швидко реагувати з титрованими речовинами.

3. Розчин вихідної речовини повинен зберігатися довгий час без змін.

4. Реакції, які проходять між вихідною і визначуваною речовиною, повинні проводитись по можливості методами прямого титрування.

5. Процес титрування повинен закінчуватися швидко і чітко. Кінцева точка титрування повинна визначатися легко і точно.

6. Встановлювати титри бажано або методом окремих наважок або розчиненням наважки вихідної речовини у певному об'ємі.

7. Для попередження похибок при титруванні необхідно так вибирати об'єм.

8. Не слід обмежуватися одним або двома паралельними визначеннями. Титрування слід проводити до тих пір поки не буде отримано по крайній мірі три результати, які збігаються.

9. Виготовлені титровані розчини повинні зберігатися в умовах, які виключають їх поглинання вологи повітря, а також випаровування. Титри не повинні змінюватися при стоянні в часі.

10. Посуд і вимірювальні прилади, які застосовуються в титриметрії, повинні бути вимиті, прокалібровані, підготовлені до титрування повинні зберігатися в чистому місці.

11. Точність, з якою виконують титрування, вимірювання об'ємів і наступні обрахунки. Повинна відповідати точності зважування.Метод осадження і комплексоутворювання | Техніка титриметрії
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати