На головну

Загальний аналіз рентабельності власного капіталу | Аналіз прибутковості продукції | Визначите, як динаміка коефіцієнта оборотності впливає на прибуток підприємства. | Оцініть фінансову незалежність аналізованого підприємства. | Аналіз платоспроможності | Яким чином можна знизити значення коефіцієнтів ліквідності і чи слід це робити аналізованому підприємству? | Показник 1. Доход | Показник 3. Витратоємкість продукції | Факторний аналіз | Кількісний аналіз |

Розрахунок ступеня операційного важеля

  1. IV. Світлотехнічний розрахунок.
  2. Акціонерні товариства, поняття акцій, облігацій. Розрахунок курсу акцій.
  3. Вибір та розрахунок муфти
  4. Визначення щільності мінеральних часток ґрунту, пористості, коефіцієнта пористості та ступеня вологості
  5. Вихідні дані для аналізу операційного прибутку від реалізації за чинниками
  6. Вихідні дані для аналізу операційного прибутку від реалізації за чинниками
  7. Гідравлічний розрахунок зовнішньої мережі водоводу

Показник ступеня операційного важеля (OLR) використовується для прогнозування прибутку при плануванні обсягів виробництва і реалізації продукції.

Ступінь операційного важеля показує, у скільки разів збільшиться прибуток при визначеному збільшенні виробництва.

Розраховується ступінь операційного важеля за формулою:

Маржинальний доход (МД) дорівнює:

МД = Виручка - Змінні витрати.

OLR0 = (41600 - (38681 - 9090)) / 3319 = 3.62;

OLRt = (46025 - (42396 - 9090)) / 3729 = 3.41.

Якщо OLR > 2, то підприємство робить ставку на використання ефекту операційного важеля.

Якщо OLR < 2, то підприємство використовує ефект у незначній мірі.

Висновки.Протягом поточного року спостерігалося зниження ступеня операційного важеля в порівнянні з базовим періодом. Так, у базовому році ОLR склав 3.62, а в звітному - 3.41. Це природно, тому що підприємство стало віддалятися від точки беззбитковості, збільшуючи запас безпеки. Більш низький ступінь операційного важеля відповідає періоду, коли підприємство працює далеко від точки беззбитковості з великим запасом безпеки. Чим менше OLR, тим у меншому ступені змінюється прибуток при зміні виручки, що створює труднощі в нарощуванні прибутку при збільшенні обсягів виробництва. Але при цьому дає перевага в погані дні - не так швидко дозволяє знижувати прибуток у період, коли можливий спад обсягів виробництва.

 Визначення точки беззбитковості | ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати