На головну

Вертикальний аналіз | Загальний аналіз рентабельності власного капіталу | Аналіз прибутковості продукції | Визначите, як динаміка коефіцієнта оборотності впливає на прибуток підприємства. | Оцініть фінансову незалежність аналізованого підприємства. | Аналіз платоспроможності | Яким чином можна знизити значення коефіцієнтів ліквідності і чи слід це робити аналізованому підприємству? | Показник 1. Доход | Показник 3. Витратоємкість продукції | Факторний аналіз |

Визначення точки беззбитковості

  1. II. Визначення коефіцієнтів світловідбиття оздоблювальних матеріалів.
  2. III. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФЕРМЕРА
  3. Oslash;Рєстрація температури тіла та визначення температурних кривих
  4. s Визначення оптимального темпу роботи з урахуванням динаміки наростання втоми.
  5. Алгоритм визначення дози інсулінопрепаратів на тлі глікемічного профілю
  6. Аналіз беззбитковості
  7. Аналіз беззбитковості для багатономенклатурного виробництва

Аналіз беззбитковості (CVP-аналіз, Cost-Volume-Profit) - метод системного дослідження співвідношення витрат, обсягу діяльності та прибутку підприємства. Розрахунок точки беззбитковості зробимо за допомогою чотирьох її рівнів:

- класичної точки беззбитковості;

- мінімальної точки беззбитковості;

- фінансової точки беззбитковості;

- фінансової точки беззбитковості з урахуванням оподаткування.

Класична точка беззбитковості - це виручка від реалізації продукції, при якій підприємство вже не має збитків, та ще не має прибутку.

Постійні витрати підприємства представлені цеховими та загально-заводськими витратами базового періоду. Також до постійних витрат можна віднести 50% витрат, пов'язаних з утриманням та експлуатацією обладнання. Розрахунки здійснюються на базі вихідних даних
(табл. 4 «Калькуляція собівартості продукції підприємства»).

Постійні витрати = 6189 + 5802 0.5 = 9090 грн. у рік.

Ці витрати залишаються незмінними також протягом звітного року t.

Відносний маржинальний доход (ВМД) - відношення маржинального доходу та виручки без ПДВ. Відображає, скільки грошових одиниць маржинального доходу приносить кожна грошова одиниця виручки.

Для базового року:

ВМД0 = (41600 - (38681 - 9090)) / 41600 = 0.289.

Точка беззбитковості для даного підприємства в базовому році складала:

Х0кл = 9090 / 0.289 = 31453 грн.,

Для поточного року показники рівняються таким значенням:

ВМДt = (46025 - (42396 - 9090)) / 46025 = 0.276.

Х tкл= 9090 / 0.276= 32935 грн.

Запас безпеки (Z) являє собою різницю між фактичним обсягом продаж і точкою беззбитковості:

Z 0кл = 41600 - 31453 = 10147 грн., що складає:

(10147 / 41600) 100% = 24.4%.

Z tкл = 46025 - 32935 = 13090 грн., що складає:

(13090 / 46025) 100%= 28.4%.

Мінімальна точка беззбитковості - це обсяг продаж, при якому обсяг грошових коштів покриває суму поточних платежів.

За амортизацію приймаємо 50% витрат на утримання та експлуатацію обладнання за базовий період.

Х0min = (9090 - 2901) / 0.289 = 21415 грн.,

Хtmin = (9090 - 2901) / 0.276 = 22424 грн.

Z0min = 41600 - 21415 = 20185 грн., що складає:

(20185 / 41600) 100% = 48.5%.

Z tmin = 46025 - 22424 = 23601 грн., що складає:

(23601 / 46025) 100% = 51.3%.

Фінансова точка беззбитковості - необхідний обсяг виручки для забезпечення отримання власником нормативного прибутку.

Прибуток нормативний = Власний капітал Депозитна ставка залучення коштів

Прибуток нормативний0 = 22700 0.15 = 3405 грн.,

Прибуток нормативнийt = 25160 0.15= 3774 грн.,

Х0фін = (9090 + 3405) / 0.289 = 43235 грн.,

Хtфін = (9090 + 3774) / 0.276 = 46609 грн.

Z0фін= 41600 - 43235 = -1635 грн., що складає:

(-1635 / 41600) 100% = -3.9%.

Z tфін = 46025 - 46609 = -584 грн., що складає:

(-584 / 46025) 100% = -1.3%.

Фінансова точка беззбитковості з урахуванням оподаткування - необхідний обсяг виручки для забезпечення отримання власником нормативного прибутку, який збільшено на величину податку.

Хфін. податок = (Постійні витрати + Прибуток нормативний з урахуванням оподаткування) / ВМД, грн.

Х0фін. податок = (9090 + 3405 / 0.77) / 0.289 = 46755 грн.,

Хtфін. податок = (9090 + 3774 / 0.77) / 0.276 = 50693 грн.

Z0фін. податок = 41600 - 46755 = -5155 грн., що складає:

(-5155 / 41600) 100% = -12.4%.

Z tфін. податок= 46025 - 50693= -4668 грн., що складає:

(-4668 / 46025) 100% = -10.1%.

Рис. 4.1. Чотири рівні точки беззбитковості

Рис. 4.2. Чотири рівні запасу безпекиКількісний аналіз | Розрахунок ступеня операційного важеля
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати