На головну

Горизонтальний аналіз | Вертикальний аналіз | Загальний аналіз рентабельності власного капіталу | Аналіз прибутковості продукції | Визначите, як динаміка коефіцієнта оборотності впливає на прибуток підприємства. | Оцініть фінансову незалежність аналізованого підприємства. | Аналіз платоспроможності | Яким чином можна знизити значення коефіцієнтів ліквідності і чи слід це робити аналізованому підприємству? | Показник 1. Доход | Показник 3. Витратоємкість продукції |

Кількісний аналіз

  1. B. Аналіз документів
  2. III-IV рівні. Курація хворих. Аналіз результатів обстеження і лікування. Форма перевірки: протокол обстеження, усне чи письмове опитування, вирішення ситуаційних задач.
  3. III. Порядок збору, узагальнення та аналізу інформації про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення
  4. LL(1)-синтаксичний аналізатор для мови Pascal
  5. SWOT - аналіз
  6. SWOT-аналіз "МУКАЧІВСЬКОЇ ЛИЖНОЇ ФАБРИКИ "ТИСА"".
  7. V Диригентсько-виконавський аналіз

Ціль кількісного аналізу - визначити величину економії (Е) або втрат (В) коштів унаслідок зміни рівня ефективності витрат. Формула для розрахунку величини одержання додаткового прибутку або недоодержання прибутку наступна:

е (В)t = (С00 - С t / Дt) Дt,

де С0 і Сt - базова та аналізована собівартість продукції;

Д0 і Дt - величина доходу в базовому та звітному періодах.

Розрахуємо для першого кварталу значення економії чи втрат.

е (В)t1 = (9670/10400 - 8935/10000 ) х 10000 = +370 грн.

Аналогічно розраховується економія (втрати) коштів за всіма складовими витрат. Результати зводяться в матрицю (табл. 3.8).

Таблиця 3.8

Матриця кількісного аналізу

Показники Економія (+), втрати (-) коштів через зміну рівня ефективності витрат, грн.
t1 t2 t3 t4 å t
СОБІВАРТІСТЬ, у т. ч. +370 -45 -247 +336 +414
- матеріали          
- енерговитрати          
- заробітна плата          
- утримання та експлуатація обладнання          
- цехові та заводські витрати          

Висновки. За рахунок підвищення ефективності поточних витрат загальна сума економії за звітний рік складає 414 грн. З них у першому та четвертому кварталах спостерігалася економія в розмірі 370 грн. і
336 грн. відповідно, у другому та третьому кварталах - втрати коштів склали 934 і 114 грн. Втрати відбулися за рахунок зниження ефективності використання: матеріалів - ... грн., перевищення витрат на утримання і експлуатацію обладнання - ... грн. Економія коштів спостерігалася в першому кварталі за рахунок підвищення ефективності використання ... тощо.

Висновки за розділом.На підставі результатів розрахунку статистичних характеристик показників, якісного, факторного і кількісного аналізів необхідно дати загальну оцінку ефективності виробництва протягом аналізованого року щодо базового.

 Факторний аналіз | Визначення точки беззбитковості
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати