Головна

ВИХІДНІ ДАНІ | Горизонтальний аналіз | Вертикальний аналіз | Загальний аналіз рентабельності власного капіталу | Аналіз прибутковості продукції | Визначите, як динаміка коефіцієнта оборотності впливає на прибуток підприємства. | Оцініть фінансову незалежність аналізованого підприємства. | Аналіз платоспроможності | Факторний аналіз | Кількісний аналіз |

Показник 1. Доход

  1. I. Показники ліквідності і платоспроможності
  2. III. Показники рентабельності
  3. IV. Cчет распределения первичных доходов
  4. А. Если валовая прибыль равна 800 млрд евро, доходы бюджета составляют 320 млрд евро, в т.ч. величина налога на прибыль 160 млрд евро, то ставка налога (t) равна ___%.
  5. А. Если доход вырос на 100 ден. ед., а потребление увеличилось на 80 ден. ед., то предельная склонность к сбережению составит ... 0,2
  6. Абсолютні показники ліквідності
  7. Аккордные и подоходные

Таблиця 3.2

Статистичні характеристики доходу від реалізації продукції

Дата Значення (Д) Індекс (I) Середнє значення ( ) Середній індекс ( ) Середньо- квадратичне відхилення (s) Коефіцієнт варіації (&)
t0 1.000 1.106 s/2 = 1557 0.271
t1 0.962
t2 1.442
t3 1.252
t4 0.769

Індекс:

Середнє значення:

Середній індекс:

Середньоквадратичне відхилення:

Коефіцієнт варіації:

Рис. 3.1. Доход від реалізації продукції

Висновок. Доход від реалізації продукції в першому кварталі знизився на 3,8%, у другому кварталі обсяг продаж виріс на 44,2% та у третьому кварталі t3 - на 25,2%, а в четвертому кварталі спостерігалося максимальне зниження на 23,1% у порівнянні з базовим кварталом. У цілому за рік доход від реалізації продукції збільшився на 10,6%. Середнє значення за поточний рік складає 11506 грн. Відхилення від середнього значення - 1557 грн., що складає 13,5%. Дана величина є резервом зростання доходу підприємства.Яким чином можна знизити значення коефіцієнтів ліквідності і чи слід це робити аналізованому підприємству? | Показник 3. Витратоємкість продукції
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати