На головну

ВИХІДНІ ДАНІ | Горизонтальний аналіз | Вертикальний аналіз | Загальний аналіз рентабельності власного капіталу | Аналіз прибутковості продукції | Визначите, як динаміка коефіцієнта оборотності впливає на прибуток підприємства. | Оцініть фінансову незалежність аналізованого підприємства. | Показник 3. Витратоємкість продукції | Факторний аналіз | Кількісний аналіз |

Яким чином можна знизити значення коефіцієнтів ліквідності і чи слід це робити аналізованому підприємству?

  1. B,C-довільні значення. 1 страница
  2. D. Штучні консервовані, біологічні стимулятори, смакового призначення
  3. HCl розчином NaOH
  4. I. Показники ліквідності і платоспроможності
  5. II. Визначення коефіцієнтів світловідбиття оздоблювальних матеріалів.
  6. II. Відмітки про прибуття на місце практики, призначення, переводи і вибуття
  7. IV. Розробити алгоритм розв'язку та програму до задач з даної теми. Задачі вибираються за варіантом в додатку.

Коефіцієнт покриття основних засобів:

КПОЗ0 = 14500 / 22700 = 0.639; КПОЗt =14000 / 25160 = 0.556.

Коефіцієнт покриття основних засобів показує, яка частина власного капіталу витрачена на придбання активів, що важко реалізуються (основних засобів).

Висновок.Зниження коефіцієнта покриття основних засобів з 0.639 до 0.556 говорить про те, що відбулося відносне вивільнення власного капіталу для участі в процесі обігу.

Величина власного оборотного (робочого) капіталу:

ВОБК = Оборотні активи - Поточні зобов'язання

ВОБК0 = 14000 - 7800 = 6200 грн.;

ВОБКt = 14400 - 8340 = 6060 грн.

Основна вимога до показника ВОБК - його позитивне значення, а також зростання відповідно до збільшення обсягів виробництва.

Висновок.Незважаючи на зниження коефіцієнта покриття основних засобів величина власного оборотного капіталу зменшилася на 140 грн. Це пояснюється збільшенням величини поточних зобов'язань, залучених підприємством.

 Аналіз платоспроможності | Показник 1. Доход
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати