На головну

ВИХІДНІ ДАНІ | Горизонтальний аналіз | Вертикальний аналіз | Загальний аналіз рентабельності власного капіталу | Аналіз прибутковості продукції | Визначите, як динаміка коефіцієнта оборотності впливає на прибуток підприємства. | Показник 1. Доход | Показник 3. Витратоємкість продукції | Факторний аналіз | Кількісний аналіз |

Аналіз платоспроможності

  1. B. Аналіз документів
  2. I. Показники ліквідності і платоспроможності
  3. III-IV рівні. Курація хворих. Аналіз результатів обстеження і лікування. Форма перевірки: протокол обстеження, усне чи письмове опитування, вирішення ситуаційних задач.
  4. III. Порядок збору, узагальнення та аналізу інформації про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення
  5. LL(1)-синтаксичний аналізатор для мови Pascal
  6. SWOT - аналіз
  7. SWOT-аналіз "МУКАЧІВСЬКОЇ ЛИЖНОЇ ФАБРИКИ "ТИСА"".

У доповнення до основних показників аналізу фінансового стану необхідно розрахувати показники ліквідності (платоспроможності), які відображають здатність підприємства погасити короткострокову заборгованість своїми коштами, які швидко реалізуються.

Коефіцієнт поточної ліквідності:

КПЛ0 = 14000 / 7800 = 1.795; КПЛt =14400 / 8340 = 1.727.

Коефіцієнт швидкої ліквідності:

КШЛ0 = (14000 - 6700) / 7800 = 0.936;

КШЛt = (14400 - 7500) / 8340 = 0.827.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності:

КАЛ0 = (1000 + 500) / 7800 = 0.192;

КАЛt = (1200 + 500) / 8340 = 0.204.

Висновок.Коефіцієнти поточної та швидкої ліквідності знижуються, що говорить про зниження платоспроможності підприємства, однак усі вони змінюються у межах нормативних значень (див. «Зведена таблиця фінансових показників»). Коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшився і також досяг нижньої границі свого допустимого значення - 0.20.

 Оцініть фінансову незалежність аналізованого підприємства. | Яким чином можна знизити значення коефіцієнтів ліквідності і чи слід це робити аналізованому підприємству?
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати