Головна

ВИХІДНІ ДАНІ | Горизонтальний аналіз | Вертикальний аналіз | Загальний аналіз рентабельності власного капіталу | Аналіз платоспроможності | Яким чином можна знизити значення коефіцієнтів ліквідності і чи слід це робити аналізованому підприємству? | Показник 1. Доход | Показник 3. Витратоємкість продукції | Факторний аналіз | Кількісний аналіз |

Визначите, як динаміка коефіцієнта оборотності впливає на прибуток підприємства.

  1. Аналіз виробничих потужностей підприємства.
  2. Аналіз конкурентних переваг підприємства.
  3. Аналіз майнового стану підприємства.
  4. Аналіз оборотності оборотних активів
  5. Аналіз обсягу виробництва продукції харчового підприємства.
  6. Аналіз основних фінансово-господарських показників підприємства.
  7. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

Активи підприємства поділяються на дві основні групи: оборотні і необоротні. Кожен елемент оборотних активів має свій період обороту і впливає на загальний показник.

Розрахуємо окремі показники оборотності активів.

Період оборотності запасів:

ПОЗ0 = 6700 360 / 49920 = 48 дн.;

ПОЗt = 7500 360 / 55230 = 49 дн.

У добре працюючого підприємства період оборотності запасів не повинен зростати. Однак, різке зниження показника може означати погіршення умов збуту продукції (недостатня комплектація на складі готової продукції) або бути ознакою виснаження запасів, що може призвести до зупинки виробництва.

Висновок.Період оборотності запасів збільшився на 1 дн. та досяг рівня 49 дн. за рахунок ...

Для аналізу ефективності політики товарного кредиту підприємства необхідно розрахувати і порівняти між собою термін наданого підприємством кредиту своїм споживачам і термін кредиту, отриманого від постачальників. Якщо період погашення кредиторської заборгованості (отриманого кредиту) буде перевищувати термін наданого кредиту, то підприємство має додаткові джерела фінансування.

Термін наданого кредиту (період погашення дебіторської заборгованості):

ТНК0 = 5800 360 / 49920 = 42 дн.;

ТНКt = 5200 360 / 55230 = 34 дн.

Термін отриманого кредиту (період погашення кредиторської заборгованості):

Припустимо, що у даного підприємства приблизно 70% повної собівартості продукції сформовано за рахунок покупок у кредит.

ТОК0 = 6800 360 / 27077 = 90 дн.;

ТОКt = 6340 360 / 29677 = 77 дн.

Результат політики товарного кредиту:

РПТК = ТОК - ТНК.

РПТК0 = 90 - 42 = 48 дн.; РПТКt = 77 - 34 = 43 дн.

Висновок.Підприємство розрахувалося зі своїми постачальниками через 48 днів після одержання грошей за реалізовану продукцію. Отже, підприємство має у своєму розпорядженні додаткове джерело фінансування. В аналізованому періоді відстрочка між надходженням грошей та їхнім вибуттям знизилася на 5 днів і складає 43 дні - додаткове джерело фінансування зменшилося.

Якщо ТОК < ТНК, то це означає, що підприємство віддає гроші постачальникам за кілька днів до одержання їх від споживача, тобто надає іншим підприємствам товарний кредит.

 Аналіз прибутковості продукції | Оцініть фінансову незалежність аналізованого підприємства.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати