Головна

Будова серця. | Функції еритроцитів, тромбоцитів та лейкоцитів. Групи крові та резус-фактор. Правила переливання крові. | Групи крові. Резус-фактор. | Правила переливання крові. | Поняття про імунітет. Види імунітету: клітинний та гуморальний, вроджений та набутий. | Штучний імунітет (активний та пасивний). |

Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), великого і малого кіл кровообігу.

  1. VII. ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БАЛОНІВ, ПОСУДИН ТА АПАРАТІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ ТА ВАКУУМОМ
  2. А Володимира Великого та Ярослава Мудрого
  3. Адміністратор бази даних та його функції.
  4. Анатомічна будова травної системи
  5. Анатомо-морфологічна будова спинного мозку.
  6. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка
  7. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка і її вплив на його психологічні особливості і поведінку. Вплив фізичного та фізіологічного розвитку підлітка на його психіку

Кровоносна система людини, крім серця, включає різні за розміром, діаметром, будовою і функціями кровоносні судини, по яких рухається кров.

До кровоносних судин належать: артерії, капіляри і вени. Артерії - це судини, які несуть кров від серця до органів і тканин. Найбільша артерія в організмі людини - аорта. В артеріях кров рухається під великим тиском, який вони витримують завдяки будові своїх стінок. Стінка всіх артерій складається з трьох шарів різних тканин: внутрішнього (сполучна тканина), середнього (м'язова тканина) та зовнішнього (сполучна тканина). Артерії розгалужуються і переходять у капіляри.

Капіляри - це найдрібніші кровоносні судини, стінки яких утворені ендотелієм. Через нього постійно відбувається обмін речовин між кров'ю і тканинною рідиною. Цей обмін і забезпечує безперервний контакт крові з клітинами. З «артеріальної» капілярної сітки вода з розчиненими в плазмі крові речовинами витісняється у міжклітинний простір. «Венозна» капілярна сітка поглинає воду з міжклітинного простору. З «венозної» капілярної сітки капіляри збираються у дрібні судини - венули (найдрібніші вени). Збільшуючись у діаметрі, венули перетворюються на вени. Вени - судини, які несуть кров від органів і тканин до серця. Стінки вен побудовані подібно до стінок артерій, але вони менш еластичні через тонший м'язовий шар. У просвіті середніх і деяких великих вен є кишенькові клапани, які перешкоджають зворотному плину крові.

Судини кровоносної системи утворюють мале і велике кола кровообігу.

Мале коло кровообігу починається з правого шлуночка серця, з якого венозна кров по легеневих артеріях надходить до легеневих капілярів. Легеневі капіляри густо обплітають легеневі пухирці, заповнені атмосферним повітрям. Тут відбувається газообмін між організмом і навколишнім середовищем: кисень з повітря, що заповнює легені, переходить у кров, а вуглекислий газ з крові потрапляє до легенів. Насичена киснем кров стає артеріальною і по легеневих венах повертається до лівого передсердя.

Шлях крові від правого шлуночка через легеневі артерії, легеневі капіляри, легеневі вени до лівого передсердя називається малим колом кровообігу.

Велике коло кровообігу починається з лівого шлуночка, який, скорочуючись, виштовхує кров в аорту. По судинній сітці артеріальна кров несе кисень і поживні речовини до всіх клітин тіла через тканинну рідину, а з клітин у капіляри переходять вуглекислий газ і продукти життєдіяльності організму. Кров з артеріальної перетворюється на венозну і по венах повертається до правого передсердя. Кров від голови, шиї і рук збирається у верхню порожнисту вену, а від усіх інших частин тіла - у нижню порожнисту вену.

Шлях крові від лівого шлуночка через артерії, капіляри, вени всіх органів тіла до правого передсердя називається великим колом кровообігу.

Отже, в малому колі кровообігу по артеріях тече венозна кров, а по венах - артеріальна. У великому колі кровообігу артеріальна кров тече по артеріях, а венозна - по венах.

Інтенсивність кровообігу залежить від фізичних навантажень, температури тіла тощо. Так, завжди виникає потреба в збільшенні або зменшенні кількості крові у певному органі (наприклад, потреба в збільшенні кровообігу в м'язах, які працюють, і зменшенні його при цьому в органах травлення). Кровообіг регулюють нервова система та гуморальні чинники. Волокна нервової системи іннервують більшість судин. При їхньому збудженні м'язи стінок більшості артерій скорочуються і вони звужуються, а судини серця і мозку, навпаки, розширюються. На стан судин впливають і деякі хімічні речовини (наприклад, деякі гормони).

Судини системи кровообігу людини складають велике і мале кола кровообігу. По малому колу кров від серця надходить до легенів, де забирає кисень і віддає вуглекислий газ. По великому колу кровообігу кров розносить кисень і поживні речовини до клітин усього тіла і забирає від них вуглекислий газ і продукти розпаду речовин, які виводяться з організму. Регулюють кровообіг нервова система та гуморальні чинники.Регуляція роботи серця. | Склад, функції та значення крові. Плазма крові, її хімічний склад та властивості.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати