Головна

Будова та функції кровоносних судин (артерій, вен, капілярів), великого і малого кіл кровообігу. | Склад, функції та значення крові. Плазма крові, її хімічний склад та властивості. | Функції еритроцитів, тромбоцитів та лейкоцитів. Групи крові та резус-фактор. Правила переливання крові. | Групи крові. Резус-фактор. | Правила переливання крові. | Поняття про імунітет. Види імунітету: клітинний та гуморальний, вроджений та набутий. | Штучний імунітет (активний та пасивний). |

Будова серця.

  1. Анатомічна будова травної системи
  2. Анатомо-морфологічна будова спинного мозку.
  3. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка
  4. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка і її вплив на його психологічні особливості і поведінку. Вплив фізичного та фізіологічного розвитку підлітка на його психіку
  5. БУДОВА АТОМА.
  6. Будова звукової карти
  7. Будова і властивості аналізаторів

Будова та робота серця людини. Автоматія серця.

Серце - центральний орган кровоносної системи, порожнистий м'язовий орган, що розташований в грудній порожнині 2/3 - зліва, 1/3 - справа, верхівкою донизу. Маса серця - 0,42% від загальної маси тіла, в середньому 220-300г, а розмір - приблизно з кулак лівої руки.

Оболонки серця.

Стінки серця складаються з трьох оболонок:

· Внутрішня (сполучнотканна, вкрита ендотелієм) - ендокард;

· Середня (м'язова) - міокард;

· Зовнішня (сполучнотканна, вкрита епітелієм) - епікард.

Зовні серце оточене навколосерцевою сумкою - перикард. Між сумкою і серцем є рідина, яка зволожує серце та зменшує його тертя під час скорочень, а також запобігає перерозтягненню серця під час наповнення його кров'ю.

Особливості будови міокарда.

Міокард - унікальний м'яз за будовою і функціями. Утворений посмугованою серцевою м'язовою тканиною. Клітини міокарда - кардіоміоцити. Багатоядерні з розташованими в центрі ядрами. Поєднуються волокна вставними дисками, мають упорядковане розташування міофібрил та сильно розвинену саркоплазматичну сітку. Скорочується швидко, ритмічно, без втоми, мимовільно.

Будова серця.

Складові Особливості будови Функції
Серцева перегородка Суцільний поздовжній м'язів утвір Розділяє серце на ліву і праву частини
Праве і ліве передсердя Складаються з трьох оболонок, мають тонку м'язову стінку Забезпечують рух крові до шлуночків
Правий і лівий шлуночки Складаються з трьох оболонок, мають товсту м'язову стінку Забезпечують надходження крові в мале і велике кола кровообігу
Стулкові клапани Із сполучної тканини, лівий - двостулковий, правий - тристулковий; їх роботу забезпечують сосочкові м'язи та сухожилкові нитки Забезпечують рух крові тільки в одному напрямку: з передсердь до шлуночків
Півмісяцеві клапани Утворені сполучною тканиною Забезпечують рух крові тільки в одному напрямку: з шлуночків до судин

У разі ушкодження або руйнування клапанів, запалення (найчастіше в разі ревматизму) клапани втрачають свою функцію герметичних стулок і починають пропускати кров у зворотному напрямку. Це викликає вади серця, що призводить до тяжких розладів здоров'я, навіть смерті.КОНСТИТУЦІЯ: історія, поняття, функції | Регуляція роботи серця.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати